Image

KPMG

Bygg- och fastighetsmarknaden är i förändring. Utvecklingen aktualiserar nya frågeställningar. Utifrån vår erfarenhet som revisorer och rådgivare till branschen bidrar vi till att utveckla våra kunders affärer. Vår styrka är vårt nätverk av svenska och internationella specialister inom bygg- och fastighetsbranschen.

Intresset för bygg- och fastighetsmarknaderna ökar. Den historiskt höga avkastningen från fastighetsinvesteringar attraherar investerare. Marknaden internationaliseras snabbt. Riskvilligt kapital söker sig till allt fler och allt mer transparenta nationella marknader. Transparens blir en konkurrensfaktor när marknader konkurrerar om kapital. Därmed ökar kraven på tydlighet i bygg- och fastighetsbolagens finansiella rapportering. Hållbarhetsfrågor blir också viktigare.

Vår revision och rådgivning utgår från en djup branschkunskap. Bland våra kunder finns såväl svenska och internationella bygg- och fastighetsbolag som internationella fastighetsinvesterare: KPMG är revisorer i drygt 30 procent av de noterade svenska fastighetsbolagen. Många av dessa är internationellt verksamma. Vi är också revisorer och rådgivare till ett stort antal mindre bolag inom branschen.

Vårt perspektiv är svenskt och internationellt. Genom samarbetet med våra specialister i KPMGs internationella nätverk analyserar vi snabbt konsekvenserna av nya internationella redovisningsregler, utvecklingen av REITs ((Real Estate Investment Trusts) och av branschspecifika derivatinstrument.

När vår kunds verksamhet så kräver ingår alltid revisorer och specialister från alla länder där företaget bedriver sin verksamhet.

KPMG erbjuder företag inom bygg- och fastighetsbranschen specialisttjänster inom:

Fastighets- och företagsförvärv, M&A
Corporate finance
Företagsbeskattning
Etik- och miljöredovisning
Redovisning
Revision
Debt Advisory

Skrivet om KPMG

Mattias Johansson.

Nya regler ska leda till action inom hållbarhet

Energi/miljö Att en affär är hållbar blir en allt viktigare konkurrensfördel för både kunder och investerare. Nu kommer ett nytt lagförslag för att öka jämförbarheten inom EU: Corporate Sustainability Due Diligence Directive.
– Förslaget är inte riktigt klart än, men när det vinner laga kraft så utökar det ansvaret för undersökningar bakåt i värdekedjan. Det här är en viktig regel som påverkar även fastighetsbranschen, säger Mattias Johansson, partner och auktoriserad revisor på KPMG.


Mattias Johansson, partner och auktoriserad revisor, KPMG.

Fastighetsbranschen sen med hållbarhetsredovisning trots EU-krav

Energi/miljö EU:s taxonomiförordning som fastställer när en verksamhet är hållbar börjar gälla 1 januari 2024 och direktiven för hållbarhetsredovisning, CSRD, blir lag i Sverige 1 januari 2025. Ändå har väldigt få fastighetsbolag börja förbereda sig för övergången. Enligt Mattias Johansson, partner och revisor på KPMG, löper de risk att stå med byxorna nere när lagen träder i kraft. Hans budskap till branschen är tydligt:
– Det dags att lyfta frågan nu.


Genesta köper kontorsfastigheten Voimatalo i Helsingfors.

Genesta köper i Helsingfors

Transaktioner Genesta har förvärvat en kontorsfastighet belägen i Helsingfors-stadsdel Kampen från Schroder Real Estate KVG.


Marcus Lindqvist.

KPMG förstärker på fastighetssidan

Karriär KPMG Skatt i Göteborg förstärker sin skatteavdelning. I början av maj anslöt skattejuristen Marcus Lindqvist som partner på byrån.


Fortinovas nya fastigheter.

Fortinova förvärvar fem kommersiella fastigheter

Transaktioner Fortinova har genom helägda dotterföretag ingått avtal med ett antal privata aktörer avseende förvärv av fem kommersiella fastigheter med attraktiva lägen i Göteborg, Kungsbacka och Trollhättan. Fastigheternas beteckningar är Göteborg Högsbo 6:8, Göteborg Högsbo 7:5, Kungsbacka Varla 2:391, Trollhättan Hjulet 2 & Trollhättan Hjulet 6.


Rebaz Wahab, ansvarig för KPMG:s fastighetstaxeringsgrupp.

Taxeringsvärdet höjs ytterligare – kan leda till flyttkarusell

Ekonomi/Finansiering Skatteverket har publicerat nya nyckeltal som ska ligga till grund för den nya fastighetstaxeringen 2022. För storstäderna kan revisionsföretaget KPMG konstatera kraftiga höjningar av taxeringsvärdena i speciellt Stockholm men även i Göteborg och flertalet regionstäder. För Fastighetssverige berättar Rebaz Wahab, ansvarig för KPMG:s fastighetstaxeringsgrupp, mer om vad höjningarna betyder för fastighetsägarna och var den ekonomiska smällen blir som störst.


Rebaz Wahab.

Nya taxeringsvärden – vilken nivå bör de ligga på?

Ekonomi/Finansiering Under hösten påbörjas arbetet med nya taxeringsvärden för hyresfastigheter. Här ger KPMG:s Rebaz Wahab sin syn på vilken nivå dessa taxeringsvärden ska hamna på och vad ägare till hyreshusenheter bör göra?


Kontorsfastigheten Neroport/Ferring i Köpenhamn.

Castellum miljardsäljer till Genesta

Transaktioner Castellum har ingått avtal med Genesta om att sälja fastigheten Sundby Overdrev på adressen Kay Fiskers Plads 9-11 i Köpenhamn. Köpeskillingen 778 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 1,057 miljarder svenska kronor. Priset är i nivå med senaste värdering i Q4 2020, enligt Castellum.


Rebaz Wahab.

KPMG rekryterar fastighetsexpert

Bolag KPMG stärker sin satsning på bygg- och fastighetsbranschen. För att kunna erbjuda marknadens mest kompletta och hållbara tjänster mot fastighetssektorn rekryteras nu Rebaz Wahab, specialist inom fastighetstaxering.


Johanna Frelin.

Riksbyggen bildar nytt fastighetsbolag

Bolag Riksbyggens målsättning är att öka antalet bostäder i pågående produktion till 5 000 bostäder per år och lägger huvuddelen av sitt fastighetsbestånd i ett nytt fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet består av cirka 5 000 hyresrätter.


Alma Property Partners och AG Gruppen utökar sitt samarbete kring bostadsutveckling i Stor-Köpenhamn.

Alma och AG Gruppen utökar sitt samarbete kring bostadsutveckling i Stor-Köpenhamn

Bygg/Arkitektur Alma Property Partners och projektutvecklaren AG Gruppen ska bygga 231 lägenheter som omfattar cirka 18 860 kvadratmeter i Herlev i Stor-Köpenhamn. Detaljplanen har just godkänts och projektet syftar till att uppnå DGNB Gold-certifiering.


Ottar 5.

Kungsleden tecknar fem nya avtal i Västerås

Uthyrning Kungsleden har tecknat fem nya hyresavtal i Västerås omfattande cirka 2 200 kvadratmeter kontorsyta. Avtalen, som avser de centralt belägna fastigheterna Ottar 5, Lorens 14 och Mimer 5, löper över fyra till fem år och motsvarar ett årligt hyresvärde om drygt 5,9 miljoner kronor.


Ängelholms kommun polisanmäler kommunala fastighetsbolag

Bolag Allvarliga brister i ledning och styrning i de kommunala bolagen Ängelholmslokaler och Ängelholmshem har avslöjats i den genomlysning som beställts av ägaren Ängelholms kommun. Bland annat framkommer att upphandlingar inte genomförts i stora byggprojekt enligt lagen om offentlig upphandling LOU. Kommunen har nu gjort en polisanmälan och anmält bolagen till Konkurrensverket.


Barsebäck Golf & Country club är till salu.

Här är statusanläggningen som inte går att sätta något pris på

Bolag Att äga en egen golfklubb i Sverige är snäppet vassare än en vingård utomlands, det menar Göran Miörner som är styrelseordförande i Barsebäck Golf & Coutry Club. Det är en av de främsta golfklubbarna i Sverige och nu är den till salu.


Barbro Jansson Stridlund.

Barbro Jansson Stridlund väljer Grant Thornton – lockas av kulturen

Karriär Grant Thornton har rekryterat Barbro Jansson Stridlund, välkänd skatteexpert inom fastighetsbranschen. Stridlund har över 20 års erfarenhet av branschen och väljer att ansluta till Grant Thorntons växande skatteavdelning då hon lockas av företagskulturen.


Gallerian Nian.

CBRE GI hyr ut 3 500 kvadratmeter kontor i Gallerian Nian

Uthyrning CBRE Global Investors (CBRE GI) har tecknat hyresavtal om 3 500 kvadratmeter kontor med ALMI, KPMG, Clockwork Rekrytering & Bemanning och Svenska ESF Rådet som hyr kontor i Gallerian Nian, vid Stortorget i centrala Gävle.


East Capital köper logistik i Riga

Transaktioner East Capital har genom East Capital Baltic Property Fund III genomfört förvärvet av P5, en nybyggd logistik- och industripark i Riga, Lettland. Det totala transaktionspriset för fastigheten är 10,6 miljoner euro.


Grosvenor Europe köper Lidingö Centrum

Transaktioner Lidingö Centrum blir Grosvenor Europes sjätte köpcentrum i Sverige.


Genesta köper Arninge Centrum

Transaktioner Genesta har, på uppdrag av Genesta Nordic Real Estate Fund II, köpt Arninge Centrum i Täby av Unibail-Rodamco. Köpcentrumet omfattar 20 300 kvadratmeter.


KPMG: Tio faktorer i den digitala fastighetseran

Bolag KPMG:s brittiska fastighetsspecialister har samlat sina tankar kring digitaliseringens påverkan på fastighetssektorn i rapporten ”Real estate in the digital age”. De belyser tio faktorer som de anser är viktiga att ha i åtanke när det gäller framtidens fastighetsutveckling.


Scandic köper portfölj och blir Finlands största hotelloperatör

Transaktioner Scandic köper finländska Restels hotellverksamhet för 1,1 miljarder kronor. Affären innebär att Scandic blir den största hotelloperatören på den finländska marknaden.


Midstar köper av Petter Stordalen

Transaktioner Midstar köper bolaget Mastemyr Hotel som är ägare till Quality Hotel Entry i Kolbotn utanför Oslo. Säljare är Petter Stordalens bolag Strawberry Properties.


Atrium Ljungberg miljardköper i Göteborg

Transaktioner Atrium Ljungberg har tecknat avtal om förvärv av en kontorsfastighet på Lindholmen i Göteborg. Fastigheten, som är fullt uthyrd till Ericsson, förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,3 miljarder kronor. Genom förvärvet fördubblar Atrium Ljungberg sitt fastighetsbestånd i Göteborg.


”Klart jag blev förvånad”

Bolag KPMG lämnar Concent i förtid – Fastighetssverige kan presentera revisionsbyråns motivering. ”Anmärkningsvärt”


KPMG lämnar Concent i förtid

Bolag KPMG väljer att lämna Concent i förtid eftersom man anser att det saknas förutsättningar för fortsatt samarbete.


Fastighetskvinnan

Börsintroduktioner – så undviker du fallgroparna

Fastighetskvinnan Noteringstrenden håller i sig och ett flertal bolag inom bygg och fastighet planerar för börsnoteringar framöver. På seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel den 1 september handlar en av punkterna om fallgropar i noteringsprocessen.


Rikshem: Granskaren begär mer tid igen

Bolag Återigen begär Martin Krüger på KPMG som granskar Rikshem mer tid.


Rikshem: Granskningstiden förlängs igen

Bolag Martin Krüger, revisor på KPMG, som har uppdraget att granska representation, resor och förekomsten av intressekonflikter i Rikshem har begärt utökad tidsfrist för att kunna slutföra sin granskning.


Fastighetskvinnan

”De senaste åren har våra kvinnliga sökande varit starkare”

Fastighetskvinnan KPMG är, liksom förra året, partner i eventet Fastighetskvinnan, vars sista anmälningsdag är i dag.
Björn Flink, delägare och branschansvarig för fastigheter inom KPMG, ger här sin syn på den svenska fastighetsmarknaden, KPMG:s roll på marknaden och på det faktum att bolaget för närvarande rekryterar fler kvinnor än män.
- Vår strävan är att rekrytera 50/50, men i grunden är det kompetensen som styr och de senaste åren har våra kvinnliga sökande varit starkare, säger Björn Flink.


Fastighetskvinnan
Barbro Jansson Stridlund, Ulla Werkell, Anna Romell Stenmark och Åsa Bergström diskuterar framtidens beskattning på seminariet Fastighetskvinnan.

Försämrat skatteläge för fastighetsbranschen

Fastighetskvinnan Fastighetssektorn har länge ansetts vara relativt gynnad skattemässigt. Men det finns fog att tro att läget kommer att försämras framöver. Vad väntar runt hörnet?
Fyra experter diskuterar branschens framtida beskattning på seminariet Fastighetskvinnan den 1 september.


KPMG flyttar sitt huvudkontor till Klara C

Uthyrning KPMG flyttar sitt huvudkontor till Vasakronans projektfastighet Klara C på Vasagatan 16 i Stockholm.


KPMG flyttar delar av verksamheten till Arenastaden

Uthyrning KPMG har tecknat ett sjuårigt avtal om 4 400 kvadratmeter kontor samt förråd och garage till ett sammantaget hyresvärde på cirka 12,5 miljoner kronor årligen. Inflyttning sker den 1 juli 2016.Tina Zetterlund, KPMG, Kerstin Lindberg Göransson, Akademiska Hus och Pia Höök, Skanska diskuterar jämställdhet och mångfald på seminariet Fastighetskvinnan 2014.

Fastighetskvinnan: Tung panel ger goda exempel

Fastighetskvinnan Hur arbetar storbolagen i och kring fastighetsbranschen med jämställdhets- och mångfaldsfrågor? Hur långt har man kommit? Vilka är de viktigaste incitamenten?
På seminariet Fastighetskvinnan diskuterar en tung panel – bestående av företrädare för några av de största bolagen inom fastighet, bygg och revision – jämställdhet och ger goda exempel på lyckade åtgärder.


KPMG blir partner i eventet Fastighetskvinnan 2014

Fastighetskvinnan KPMG, ett av världens ledande revisionsföretag, blir partner i eventet Fastighetskvinnan 2014.


Sverige i täten på globalt förändringsindex

Sverige Sverige hamnar på andra plats när KPMG rankar 90 länders förmåga att hantera kriser och omvälvningar i form av exempelvis naturkatastrofer, globalisering och klimathot. Starkt civilsamhälle, trygghetsnät och jämställdhet bidrar till Sveriges höga placering.


Executive Property förlänger med KPMG

Uthyrning Executive Property och KPMG har överenskommit att förlänga KPMG:s hyresavtal omfattande cirka 2 600 kvadratmeter i Executive Propertys fastighet vid Hjälmarekajen i Malmö.


Uggla går vidare till Hannes Snellman

Juridik Carl-Magnus Uggla gick förra året till Ernst & Young, där han fick marknadsansvaret för Real Estate Tax-gruppen. Nu har han gått vidare och blir partner i Hannes Snellman.


Flink: Så här hanterar du K3

Sverige Från och med 2014 ändras redovisningskartan i Sverige dramatiskt i och med att det nya samlade regelverket K3 införs. En av de branscher där förändringarna får stor betydelse är fastighetsbranschen. I Senaste numret av Fastighetssverige reder Björn Flink på KPMG ut begreppen.


Newsec rekryterar i Göteborg

Karriär Anna Willson är ny ekonomiansvarig för Newsecs Niamuppdrag i Göteborg.


KPMG: Optimism bland byggbolagen

Bygg Trots konjunkturavmattningen räknar internationella byggbolag med växande orderböcker under 2012. Det visar en ny undersökning från KPMG. Infrastrukturprojekt och stark efterfrågan från kunder inom energisektorn driver efterfrågan.


De får hyra ut åt Centeni

Uthyrning Centeni anlitat en konsult som får uthyrningsuppdraget för samtliga köpcentrum.
Bolaget har också avtal för bland annat fastighetsskötsel och ekonomisk förvaltning på plats.


Ackordsförslag om 32,5 procent i Allokton

Bolag Fordringsägarna i de Alloktonbolag som är i företagsrekonstruktion har erbjudits ett ackord om 32,5 procent.


Unibail Rodamco
säljer för 2,4 miljarder kronor

Transaktioner Unibail Rodamco säljer tre köpcentrum i Stockholm och en Ica Maxi-anläggning i Helsingborg. Köpeskillingen uppgår till cirka 2,4 miljarder kronor.


KontaktUppgifter

KPMG

Adress
Vasagatan 16 103 23 Stockholm

KONTAKT

Mattias Johansson
+46 706999411

mattias.johansson@kpmg.se

Branschkategorier