Image
Rebaz Wahab.
Rebaz Wahab. Bild: KPMG

Nya taxeringsvärden – vilken nivå bör de ligga på?

Ekonomi/Finansiering Under hösten påbörjas arbetet med nya taxeringsvärden för hyresfastigheter. Här ger KPMG:s Rebaz Wahab sin syn på vilken nivå dessa taxeringsvärden ska hamna på och vad ägare till hyreshusenheter bör göra?
Publicerad den 3 Juni 2021

Hyreshusfastigheter åsätts normalt ett nytt taxeringsvärde vart tredje år. Under hösten påbörjas arbetet med nya taxeringsvärden som gäller från och med 2022. Frågan är vilken nivå dessa taxeringsvärden ska hamna på och vad ägare till hyreshusenheter bör göra?

Vid senaste fastighetstaxeringen, 2019 ökade taxeringsvärdena med drygt 20 procent i genomsnitt från föregående taxering det vill säga från år 2016. Vid attraktiva områden var ökningen mellan 45–60 procent. Denna ökning förklarades med att marknadsvärdena hade ökat i motsvarande mån mellan de två olika taxeringarna. Dessutom angavs att det då på marknaden rådde en stark efterfrågan på hyreshusenheter.

I dag däremot har pandemin skakat om marknaden rejält. Många arbetsplatser gapar tomma och hyresgäster önskar minska kontorsytan. Det är således ett känt faktum att vakanserna kommer att öka markant när folk fortsättningsvis delvis kommer att arbeta hemifrån. Av allt att bedöma kommer hotell- och konferenslokaler inte ha en normal beläggning även efter pandemin när möten sker digitalt. Lägg därtill konsumenternas ändrade handlingsvanor från butiker till nätet.

Mot denna bakgrund bör den nya fastighetstaxeringen i många fall resultera i sänkta taxeringsvärden. Detta alldeles oavsett eventuella politiska övervägande kring fastigheter som en viktig skattebas.

Skatteverket har som bekant ansvaret för att kartlägga nivåerna i olika områden så att fastigheter erhåller taxeringsvärden motsvarande 75 procent av marknadsvärdet. Vi har hittills inte fått några indikationer på att Skatteverket ämnar utfärda rekommendationer som särskilt beaktar förändrade förhållanden på marknaden. Som bekant är det Skatteverket som fastställer vilka riktvärden som gäller i olika områden.

Utöver de generella värdena som Skatteverket fastställer för olika områden påverkas taxeringsvärdet för den enskilda fastigheten även av individuella faktorer som är aktuella för den enskilda fastigheten. Som enskild fastighetsägare är det därför extra viktigt att kontrollera att underlaget för fastighetstaxeringen i sig är korrekt även om fastställd nivå inte återspeglar marknaden. Fastighetsägare bör därför kontrollera faktorer som påverkar värdet såsom ytkontroll, hyresberäkning, dokumentering av eventuella renoveringsbehov, renoveringskostnader med mera.

Ägare av hyreshuslokaler – exempelvis kontorshus, butiker, hotell, garage etcetera – är skyldiga att betala fastighetsskatt som motsvarar 1 procent av åsatt taxeringsvärde.

Rebaz Wahab
Senior Manager/ Auktoriserad Skatterådgivare FAR

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

KPMG på Branschguiden

Bygg- och fastighetsmarknaden är i förändring. Utvecklingen aktualiserar nya frågeställningar. Utifrån vår erfarenhet som revisorer och rådgivare till branschen bidrar vi till att utveckla våra kunders affärer. Vår styrka är vårt nätverk av svenska och internationella specialister inom bygg- och fastighetsbranschen.

Intresset för bygg- och fastighetsmarknaderna ökar. Den historiskt höga avkastningen från fastighetsinvesteringar attraherar investerare. Marknaden internationaliseras snabbt. Riskvilligt kapital söker sig till allt fler och allt mer transparenta nationella m...

Läs mer om KPMG på Branschguiden

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige