Image
Dan Astrén, vd för Signatur Fastigheter, noterat på First North Stockholm.

Signatur tar in 106 miljoner

Ekonomi/Finansiering Signatur Fastigheter tog efter börsens stängning på måndagen in 106 miljoner kronor genom en riktad nyemission. Teckningskursen fastställdes till 18 kronor genom ett accelererat book building-förfarande.


Peter Andersson.

Catena har genomfört sin första emission av gröna obligationer

Ekonomi/Finansiering Catena har, inom ramen för det MTN-program som etablerats i maj 2021, emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationslån om totalt 1,4 miljarder med en löptid om fyra år.


Patrik Hall, vd för Heimstaden.

Heimstaden tar in 1 125 miljoner i nya preferensaktier

Ekonomi/Finansiering Heimstaden tar in 1 255 miljoner kronor i en företrädesemission (om 375 miljoner) och en riktad emission (750 miljoner) av preferensaktier.


Mikael Granath, vd Willhem.

S&P placerar Willhem på kreditbevakning negativ

Ekonomi/Finansiering Standard & Poor’s uppdaterade kriterier innebär att även Willhem placeras på kreditbevakning negativ. Samma sak meddelade Hemsö i fredags.


Christina Nyman.

Chefsekonomen: "Värdet på kronan kommer stärkas under året"

Ekonomi/Finansiering Det ekonomiska klimatet i Sverige är på bättringsvägen och BNP-prognosen ser ut att få skrivas upp mer än väntat i takt med att restriktionerna lättar. Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, berättar mer om hur den svenska ekonomin ser ut att återhämta sig under resterande delen av 2021 och de kommande åren därefter.


Rutger Källén.

S&P placerar Hemsö på kreditbevakning negativ

Ekonomi/Finansiering Den 1 juni uppdaterade Standard & Poor’s (S&P) sina kriterier för "Public & Social Housing Providers". S&P har använt sig av denna metodik för att bedöma Hemsös kreditrating sedan 2015. Med anledning av de uppdaterade kriterierna har S&P beslutat att Hemsö inte längre kommer att bedömas under dessa kriterier.


Rebaz Wahab.

Nya taxeringsvärden – vilken nivå bör de ligga på?

Ekonomi/Finansiering Under hösten påbörjas arbetet med nya taxeringsvärden för hyresfastigheter. Här ger KPMG:s Rebaz Wahab sin syn på vilken nivå dessa taxeringsvärden ska hamna på och vad ägare till hyreshusenheter bör göra?


Peter Andersson.

Catena lanserar grönt ramverk

Ekonomi/Finansiering Catena etablerar ett MTN-program för upplåning på kapitalmarknaden med ett rambelopp om fem miljarder kronor. I samband med detta lanserar Catena också ett grönt ramverk.


Joakim Alm.

Alm Equity tar in 342 miljoner på preffar – kurs 114

Ekonomi/Finansiering Alm Equity har emitterat tre miljoner preferensaktier till en kurs om 114 kronor.


Lennart Sten, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Svenska Handelsfastigheter emitterar gröna obligationer för 1,2 miljarder

Ekonomi/Finansiering Emitterar gröna obligationer för sammanlagt 1 200 miljarder kronor, varav 900 miljoner kronor med slutligt förfall den 3 juni 2025.


Riksbankschef Stefan Ingves.

Efterlyser breda reformer i bostads- och skattepolitiken

Ekonomi/Finansiering Ser hellre reformer än ytterligare makrotillsynsåtgärder. Efterlyser mikrodata. "Djupt problematiskt."


Fastighetssektorn har blivit för stor för sitt eget bästa på den svenska obligationsmarknaden, menar Handelsbanken.

Dominansen på obligationsmarknaden – ett hot mot sektorn

Ekonomi/Finansiering Handelsbanken menar att fastighetssektorn håller på att bli "för stor för sitt eget bästa" på den svenska obligationsmarknaden. Här är bankens analys och slutsatser.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner emitterar första med stärkt rating: "Känner oss hedrade"

Ekonomi/Finansiering Fastpartner emitterar gröna obligationer om 1 250 miljoner kronor.


Michael Moschewitz.

Genova emitterar ytterligare gröna hybridobligationer

Ekonomi/Finansiering Genova Property Group har framgångsrikt emitterat ytterligare gröna hybridobligationer om 200 miljoner kronor under sitt gröna finansiella ramverk om totalt 1 250 miljoner kronor.


Ilija Batljan.

SBB emitterar sociala obligationer om 750 miljoner euro

Ekonomi/Finansiering SBB har emitterat sociala icke-säkerställda seniora obligationer om 750 miljoner euro på den europeiska kapitalmarknaden. Obligationsemissionen var signifikant övertecknad.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner får Investment Grade-rating av Moody's

Ekonomi/Finansiering Fastpartner har erhållit kreditbetyget Baa3 med stabila utsikter av Moody´s.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner emitterar D-aktier

Ekonomi/Finansiering Planerar en fullt ut garanterad företrädesemission om 500 miljoner kronor.


Av Finansinspektionens insynsregister framgår det att fler branschtoppar än Erik Paulsson handlat i egna bolagen på sistone.

Så handlar branschtopparna i rapportfloden

Ekonomi/Finansiering Branschlegendaren fyller på i fler bolag – och han är inte ensam om att insynshandla i svallvågorna av rapportfloden.


Erik Paulsson.

Storägare stärker greppet om Wihlborgs

Ekonomi/Finansiering Har tankat aktier i flera omgångar senaste veckorna. Fastighetssverige berättar mer om transaktionerna.


Serneke lanserar ramverk för gröna obligationer

Ekonomi/Finansiering Serneke har tagit fram ett nytt ramverk som gör det möjligt att emittera gröna obligationer. Syftet är att finansiera byggprojekt med fokus på hållbarhet.