Image

Riksbankens dystra analys av fastighetssektorn

Ekonomi/Finansiering I sin senaste finansiella stabilitetsrapport som presenterades under tisdagen målar Riksbanken upp en potentiellt dyster framtid för fastighetsbolagen, där de svenska bankernas stora och ökande utlåning till kommersiella fastighetsföretag utgör en betydande sårbarhet för bolagen och det finansiella systemet. Fastighetssverige har gått igenom rapporten och hittar en sammantaget negativ analys av fastighetssektorn som pekas ut som särskilt känslig för stigande räntor.


Fastighetsägarnas chefsekonom Tomas Ernhagen tror inte att Riksbanken kan följa sin aviserade räntehöjningsbana utan att orsaka en tvärnit i svensk ekonomi.

Fastighetsägarna varnar: Ekonomisk tvärnit om Riksbanken fullföljer räntebanan

Ekonomi/Finansiering Riksbankens planerade räntehöjningar riskerar att leda till en tvärnit i den svenska ekonomin enligt Fastighetsägarna. För Fastighetssverige berättar chefsekonomen Tomas Ernhagen mer om hur utvecklingen kan komma att se ut det närmaste året och vilka risker som finns för ekonomin om Riksbanken höjer räntan bortom 1,25 procent.


Christina Nyman.

Chefsekonomen: Väntar oss betydligt svagare byggproduktion 2023

Ekonomi/Finansiering Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman ser negativa utsikter för byggproduktionen i Sverige ett år framåt. Här berättar hon mer om den osäkra framtiden och inflationens effekt på hushållens och företagens syn på den ekonomiska utvecklingen framöver.


Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, om det ekonomiska läget i Sverige och i världen.

Dyster ekonomisk utblick – men "hyfsad optimism för Sverige"

Ekonomi/Finansiering Skenande energipriser, pandemi, inflation, höjda räntor och en långsiktig risk för en fruktad stagflation – det ekonomiska läget i världen är allt annat än bra. Swedbanks chefsekonom Mattias Persson är mer pessimistisk idag än han var för en månad sedan, och under Fastighetssveriges senaste event berättade han varför. Han förklarade också varför han är hyfsat optimistisk när det gäller Sveriges ekonomi – trots kraftig motvind.


Riksbankschefen Stefan Ingves.

Ingves efter beskedet: "Inflationstakten lär ligga runt sex procent i år"

Ekonomi/Finansiering För att motverka att den höga inflationen biter sig fast i pris- och lönebildningen har Riksbanken beslutat att höja reporäntan från noll till 0,25 procent, och den kommer fortsätta att höjas ett antal gånger under året. Riksbankschefen Stefan Ingves ser beskedet som att man penningpolitiskt lättar på gasen snarare än att man bromsar in och bekräftar samtidigt att hushållen och företagen behöver vänja sig vid högre räntor de närmaste åren.


Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners.

Experten om ränteeffekten: "Faktiskt ganska gynnsamt för fastighetsbolagen"

Ekonomi/Finansiering Räntan kommer att stiga betänkligt de närmaste åren när Riksbanken försöker dämpa inflationen – torsdagens aviserade höjning till 0,25 procent är bara början. För fastighetsbolagen betyder den initiala höjningen ganska lite enligt sparekonomen Joakim Bornold på Söderberg & Partners, som hintar om att det nuvarande klimatet faktiskt kan vara ganska gynnsamt för fastighetsbolagen. Det finns dock också värre scenarion som kan inträffa.


Andreas Morfiadakis.

Klarabo refinansierar – skapar utrymme för tillväxt

Ekonomi/Finansiering Klarabo har tecknat tre- till femåriga refinansieringskrediter om totalt drygt 1 500 MSEK motsvarande 39 procent av den totala lånevolymen. Därutöver har Klarabo tecknat kreditavtal vilka innebär att bolaget kan utöka sitt låneutrymme på befintliga fastigheter om cirka 780 MSEK. Slutligen har Klarabo säkrat krediter motsvarande 800 MSEK som ger möjlighet att på kort varsel få tillgång till attraktiv finansiering, till exempel för större förvärv och investeringar.


Heidi Wik, vd för Tessin Nordic Holding.

Tessin passerar fyra miljarder kronor i förmedlat kapital

Ekonomi/Finansiering Trots en alltmer utmanande konjunktur fortsätter Tessin att växa – bolaget har nu förmedlat fyra miljarder kronor till fastighetsprojekt över hela landet. Bolaget har hittills finansierat 350 fastighetsprojekt och säkerställt kapital till byggandet av över 7 000 bostäder.


Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.

Swedbanks expert: "Tror Riksbanken höjer räntan redan nästa vecka"

Ekonomi/Finansiering Inflationen kommer att fortsätta stiga ett litet tag till innan toppen är nådd och prognoserna indikerar lägre tillväxt framöver jämfört med hur förväntan såg ut innan Ryssland invaderade Ukraina i slutet av februari. Någon stagflation ligger dock inte i horisonten, detta enligt Swedbanks prognoschef Andreas Wallström som här berättar mer om det makroekonomiska läget i Sverige och världen.


Ilija Batljan, vd för SBB.

S&P bekräftar SBB:s rating

Ekonomi/Finansiering S&P har bekräftat SBB:s investment grade rating BBB- med positiva utsikter. Det betyder att SBB:s rating är BBB- med positiva utsikter för bolaget och dess icke säkerställda skuld.


Catena genomför en riktad emission till WDP vilket tillför bolaget 2 168,5 miljoner kronor och välkomnar en ny långsiktig ägare och strategisk partner.

Catena tar in två miljarder via emission – får ny partner

Ekonomi/Finansiering Styrelsen i Catena har beslutat om en riktad nyemission om 4 122 676 aktier till en teckningskurs om 526 kronor per aktie. Teckningskursen innebär att bolaget tillförs 2 168,5 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen kommer riktas till logistik- och fastighetsbolaget WDP NV/SA som efter emissionen kommer inneha 9,09 procent av utestående aktier och röster i bolaget. Backahill har i egenskap av Catenas största ägare åtagit sig att, inför valberedningen, föreslå WDPs verkställande direktör Joost Uwents som bolagets åttonde styrelseledamot.


Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB lånar över en miljard av Nordiska Investeringsbanken

Ekonomi/Finansiering SBB lånar 1 060 miljoner kronor med 15-års kapitalbindning av Nordiska Investeringsbanken.


Oljefonden ökade med 1 580 miljarder – så förändrades ägandet i svenska fastighetsbolag

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har kartlagt den norska oljefondens innehav i svenska noterade fastighetsbolag under 2021. Läs om hur ägandet förändrats jämfört med 2020 och se vilket nytt bolag som fonden har innehav i från och med 2021.


Ilija Batljan.

S&P bekräftar SBB:s kreditbetyg

Ekonomi/Finansiering S&P bekräftar SBB:s investment grade rating BBB- med positiva utsikter. För uppgradering krävs framför allt att SBB håller i ett viktigt nyckeltal på nuvarande nivå.


Tomas Carlsson, vd för NCC.

NCC:s Q4: Ökad orderingång och stärkt rörelseresultat

Ekonomi/Finansiering Bra rörelseresultat och stark orderstock, konstaterar NCC i sin bokslutskommuniké.


Ilija Batljan.

Emitterar obligation om 700 miljoner euro – med negativ ränta

Ekonomi/Finansiering SBB har emitterat icke säkerställda sociala obligationer om EUR 700 miljoner med rörlig ränta.


Andreas Wallström

Experten: "Lågräntevärlden är här för att stanna"

Ekonomi/Finansiering Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank, vill dämpa oron för en ökande inflation och tror att ränteeffekten för fastighetsbolagen kommer att vara liten de kommande åren. Däremot flaggar han för att det kan bli ett turbulent år på börsen, något fastighetssektorn redan märkt av. Under Fastighetssveriges event Lokalmarknadsdagen berättade han mer om det ekonomiska läget och framtidsutsikterna.


Joakim Bornold, sparekonom och analytiker på Söderberg&Partners.

Experten: Därför har fastighetssektorn inlett med blodröda siffror

Ekonomi/Finansiering Nästan samtliga noterade fastighetsbolag visar upp röda siffror hittills under 2022, och det är framför allt några av de bolag med branschens högsta premievärdering som tagit mest stryk. För Fastighetssverige berättar Joakim Bornold, sparekonom och analytiker på Söderberg & Partners, varför sektorn fått en sådan tuff inledning på året och hur de underliggande förutsättningarna ser ut för att det ändå ska kunna bli ett bra börs-år 2022.


Pontus Sundin.

Brunswick och Holmströmgruppen har utformat sociala kovenanter i ett lån om 600 miljoner

Ekonomi/Finansiering Brunswick Real Estate Capital och fastighetsägaren Klippudden Fastigheter AB, som är en del av Holmströmgruppen, har tillsammans utvecklat en social och grön affärsplan för beståndet. Affärsplanen, som baserar sig på lokala förutsättningar och utvecklingsmöjligheter, inkluderar en modell för mätbarhet och uppföljning av social förbättring. Brunswick har som första privata kreditfond i Sverige inkluderat sociala förbättringsåtaganden som del av lånevillkoren. Det aktuella lånet avser 600 miljoner kronor riktat till en portfölj om 28 fastigheter i Kalmar-regionen.


Balders vd Erik Selin.

Balders S&P-betyg tillbaka på stabila utsikter

Ekonomi/Finansiering S&P sänkte Balders utsikter i samband med budpliktsbudet på Entra. Nu höjer de igen.