Image
Kestutis Sasnauskas.

Eastnine offentliggör obligationsprospekt

Ekonomi/Finansiering Ansöker om upptagande till handel av sina gröna obligationer vid Nasdaq Stockholm.


Finansinspektionens insynsregister visar att Engwall och Wahlén minskat sina positioner i de egna bolagen.

Toppnamn säljer aktier

Ekonomi/Finansiering Två branschprofiler har minskat sina innehav.


Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Positiva siffror för hotellbranschen: "Ett jättelyft"

Ekonomi/Finansiering Logiintäkter på hotell utanför Stockholms län tillbaka på nivån före pandemin: "Ett jättelyft jämfört med i fjol"


Så har branschtopparna handlat under semestern

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har kartlagt hur branschens insynspersoner agerat under sommaren. Och det har varit långt ifrån sommarstiltje i orderböckerna.


Här är alla blankningspositioner i branschen

Ekonomi/Finansiering Sedan Arrowstreet tagit en blankningsposition i Pandox har Fastighetssverige tittat närmare på hur blankarnas agerat mot övriga branschen. Här är hela listan.


Blankare tar position i Pandox

Ekonomi/Finansiering Arrowstreet har tagit position i hotellbjässen.


Översiktsbild över nya Boho Club i Marbella

Quartiers inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Ekonomi/Finansiering Den 30 juli 2021 inleddes beräkningsperioden för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO3 2020/2021 som emitterades i samband med Quartiers Properties AB inlösenprogram för preferensaktier under 2020.


Aquaticus Real Estates stamaktie börjar handlas den 2 augusti

Ekonomi/Finansiering Första dag för handel med stamaktie i Aquaticus Real Estate AB är den 2 augusti 2021.


Knut Pousette.

Fastator offentliggör tvingande återköpserbjudande under sina utestående obligationslån

Ekonomi/Finansiering Hänvisning görs till Aktiebolaget Fastators utestående 500 000 000 kronor seniora ej säkerställda obligationer med rörlig ränta 2020/2023 med ISIN SE0014855276 och 700 000 000 kronor seniora ej säkerställda obligationer med rörlig ränta 2020/2024 med ISIN SE0014855284 under ett ramverk om totalt 700 000 000 kronor och tillsammans med obligationerna 2020/2023 och villkoren för obligationerna.


Här är bolagen som är högst belånade i branschen

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har tittat närmare på de noterade bygg- och fastighetsbolagen för att ta reda på hur hårt belånade de är. Här är hela listan.


Joakim Alm.

ALM Equity erbjuder villkorad samtyckespremie i pågående röstningsförfaranden

Ekonomi/Finansiering ALM Equity AB har beslutat att komplettera nu pågående skriftliga förfaranden utfärdade genom meddelanden den 9 juli 2021 avseende bolagets utestående obligationslån 2020/2023 med ISIN SE0014556577, 2020/2025 med ISIN SE0015191978 och 2021/2026 med ISIN SE0016074595, med en samtyckespremie.


Joakim Alm.

ALM Equity offentliggör obligationsprospekt – första handelsdag beräknas bli i morgon

Ekonomi/Finansiering ALM Equity emitterade den 17 juni 2021 icke säkerställda företagsobligationer om 1 000 miljoner kronor inom ett ramverk om totalt 1 250 miljoner kronor. Obligationerna har en löptid om 5 år och en rörlig ränta motsvarande 6,50 procent över 3-månaders STIBOR.


Robert Boije.

SBAB: Bostaden används inte som bankomat i Sverige

Ekonomi/Finansiering En stor majoritet av alla bostadsägare, 71 procent, har bolån på maximalt 2 miljoner kronor. De som har störst bolån har också störst finansiellt sparande. Endast 16 procent av bostadsägarna har belånat bostaden för annan konsumtion än boende någon gång under de senaste fem åren. Detta visar årets bolåne- och sparandeundersökning från SBAB.


Lennart Sten.

Svenska Handelsfastigheter bibehåller kreditbetyg

Ekonomi/Finansiering Svenska Handelsfastigheter bibehåller kreditbetyget BBB- med stabila utsikter. Det visar kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Ratings årliga kreditrapport.


Signalen 3 i Solna.

Fabege tecknar taxonomi-anpassat lån

Ekonomi/Finansiering Fabege var först ut bland svenska fastighetsbolag att välja uteslutande grön finansiering. Nu tar Fabege tillsammans med Handelsbanken, nästa steg och är först med att teckna ett taxonomi-anpassat lån för fastigheten Signalen 3 i Solna.


Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB: 97,2 procent accepterade konvertibelerbjudandet

Ekonomi/Finansiering SBB offentliggör utfallet av inbjudan till konvertibelinnehavare att utnyttja sin frivilliga konverteringsrätt avseende vissa eller samtliga efterställda tvingande konvertibler om 2,75 miljarder kronor som förfaller 2023 och med en räntekupong om 7,00 procent och som är tvingande att konverteras till B-aktier i SBB. Vid sista erbjudandedagen hade sammanlagt 2 672 miljoner kronor i sammanlagt nominellt belopp av konvertibler – motsvarande cirka 97,2 procent av det sammanlagda nominella beloppet som ursprungligen emitterades och för närvarande är utestående – blivit giltigt inlämnade för konvertering.


Ilija Batljan.

SBB emitterar sociala hybridobligationer om 500 miljoner euro

Ekonomi/Finansiering SBB har framgångsrikt emitterat en social evig hybridobligation om 500 miljoner euro på den europeiska kapitalmarknaden.


Dan Astrén, vd för Signatur Fastigheter, noterat på First North Stockholm.

Signatur tar in 106 miljoner

Ekonomi/Finansiering Signatur Fastigheter tog efter börsens stängning på måndagen in 106 miljoner kronor genom en riktad nyemission. Teckningskursen fastställdes till 18 kronor genom ett accelererat book building-förfarande.


Peter Andersson.

Catena har genomfört sin första emission av gröna obligationer

Ekonomi/Finansiering Catena har, inom ramen för det MTN-program som etablerats i maj 2021, emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationslån om totalt 1,4 miljarder med en löptid om fyra år.


Patrik Hall, vd för Heimstaden.

Heimstaden tar in 1 125 miljoner i nya preferensaktier

Ekonomi/Finansiering Heimstaden tar in 1 255 miljoner kronor i en företrädesemission (om 375 miljoner) och en riktad emission (750 miljoner) av preferensaktier.