Image
Fastator ställer in räntebetalningar på obligationslån.
Fastator ställer in räntebetalningar på obligationslån. Bild: Istock

Fastator ställer in räntebetalningar på obligationslån

Ekonomi/Finansiering Fastator meddelar att bolaget, på grund försenade transaktioner och den rådande finansiella situationen i bolaget, har beslutat att inte erlägga räntebetalningar som förfaller den 22 och 25 mars. Detta innebär att det nu finns grund för uppsägning av lånen enligt obligationsvillkoren.
Publicerad den 15 Mars 2024

Fastator ska i enlighet med obligationsvillkoren för bolagets utestående obligationslån erlägga kvartalsvisa räntebetalningar till innehavare av obligationerna. Enligt obligationsvillkoren ska nästkommande räntebetalning för obligationslånen av de aktuella serierna ske den 22 och 25 mars.

Fastator meddelar nu att bolaget inte kommer att klara dessa betalningar, men avser att vid en senare tidpunkt offentliggöra när räntebetalningarna kan komma att erläggas.

I enlighet med ett obligationsvillkoren har därför en uppsägningsgrund inträffat. Bolaget har nu inlett diskussioner med större innehavare av obligationerna i syfte att ingå ett avtal om att inte vidta verkställighetsåtgärder (så kallat standstill-avtal) för att möjliggöra förhandlingar om en långsiktig finansiell lösning.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Tillsvidare jobbar vi med nyckeltalen"

Bolag Det är ett hårt jobbande Trianon som arbetat för att förbättra kostnadskontrollen, öka hyresintäkterna och sänka nettoskulden. Nyckeltalen har stått i fokus och kommer göra så även framöver – iallafall till hösten. Bolaget gör vad de säger att de ska göra konstaterar vd Olof Andersson.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige