Image

Fastator avvecklar innehavet Svenska Kulturskatter

Transaktioner Fastator sålde under hösten Hotell Åregården och har idag överlåtit även fastigheterna Gotland Lummelunda Överstekvarn 1:21 och 1:51 samt Gotland Visby Kompaniet 5. Fastigheterna för ett sammanlagt fastighetsvärde om 56 miljoner kronor.


Svante Bengtsson, slutar som vice vd för Fastator.

Svante Bengtsson slutar som vice vd på Fastator

Bolag Aktiebolaget Fastator meddelar att vice vd Svante Bengtsson sagt upp sin anställning.


Grupp av storägare vill byta ut hela styrelsen i SBS Norden

Bolag Oltre Fund, Fastator och SBB, som tillsammans representerar 40,72 procent av röster och kapital, har lämnat in förslag om att byta ut hela styrelsen i Studentbostäder i Norden.


Lägger fokus på vd-bytet istället.

Fastator pausar sökandet efter ny CFO

Karriär Som tidigare pressmeddelats den 23 augusti har Fastators CFO, Christoffer Strömbäck, sagt upp sin anställning för att bli chef för investerarrelationer och Corporate Finance på Castellum. Sökandet efter hans ersättare inleddes omgående skriver Fastator i ett pressmeddelande nu. Med anledning av de förestående helgerna har parterna kommit överens om att Christoffer Strömbäcks sista arbetsdag ska vara den 22 december.


Joachim Kuylenstierna.

Kuylenstierna avgår efter turbulensen

Bolag Styrelsen i Fastator meddelar att Joachim Kuylenstierna lämnar sin post som vd i bolaget. I samband med hans avgång har styrelsen fattat beslut om att tillsätta Björn Rosengren, nuvarande styrelseordförande, som tillförordnad vd tills en mer permanent lösning finns på plats.


Björn Rosengren, styrelseordförande i Fastator.

Fastator tillsätter internutredning efter medieuppgifter

Bolag Med anledningen av uppgifter i en ny bok, som rapporterats av Aftonbladet, angående Fastators vd och störste ägare Joachim Kuylenstierna väljer bolagets styrelse att tillsätta en utredning kring Joachim Kuylenstiernas förehavanden.


Joachim Kuylenstierna, vd Fastator.

Fastator måste minska skulden – kommer att sälja mer

Bolag Som Fastighetssverige kunnat berätta tidigare presenterade Fastator under torsdagen sitt resultat för tredje kvartalet 2023.
– Fastator är naturligtvis inte opåverkat av det oroliga världsläget. Det är i tider som dessa som affärsmodeller ställs på sin spets, säger bolagets vd Joachim Kuylenstierna.


Joachim Kuylenstierna.

Fastator minskar substansvärde och skuldsättning

Bolag Fastighets- och investmentbolaget Fastator förbättrade sitt resultat i tredje kvartalet 2023 medan substansvärdet minskade. Bolaget kommer att fortsätta sina avyttringar framåt.


Åregården.

Gillesvik Fastigheter köper Åregården av Fastator-bolag

Transaktioner Fastators dotterbolag Svenska Kulturskatter säljer anrika fjällhotellet Åregården till Gillesvik Fastigheter för 76,5 miljoner kronor. Colliers har varit köprådgivare i affären.


Point Properties säljer dubbelt till Hedern Fastigheter

Transaktioner Fastator/Point Properties avyttrar två fastigheter i Timrå och Örnsköldsvik till Hedern Fastigheter. Det underliggande fastighetsvärdet är 165 miljoner kronor. Tillträde sker 20 november 2023. Affären är inte villkorad av finansiering.


Joachim Kuylenstierna.

Fastator säljer aktier för 955 miljoner kronor

Bolag I samband med försäljning av direkt och indirekt ägda aktier i Företagsparken reglerar Fastator samtidigt ett borgensåtagande. Köpare är två befintliga aktieägare i Företagsparken. Fastator kommer efter affären äga 25 procent av Företagsparken som har en balansomslutning om 6,4 miljarder kronor. Köpeskillingen är 38 kronor per aktie, vilket är senaste emissionskurs justerat för utdelning.


Erik Harmin blir ny vd för Företagsparken.

Fastators Företagsparken får ny vd

Karriär Fastighetsinvestmentbolaget Fastators bolag Företagsparken har utsett den nuvarande vice vd:n Erik Hamrin till ny vd. Han efterträder nuvarande tillförordnade vd Andreas Eneskjöld.


Christoffer Strömbäck.

Christoffer Strömbäck utses till chef för investerarrelationer och Corporate Finance på Castellum

Bolag Christoffer Strömbäck tillträder sin nya roll som chef för investerarrelationer och Corporate Finance på Castellum senast i februari. Han kommer närmast från en tjänst som CFO på Fastator.


Joachim Kuylenstierna.

Kuylenstierna om återkomsten: "Vi ska vara ett tillväxtbolag som ska göra aktieägarna rika"

Bolag Fastator gör en bekant förändring i toppen när grundaren och störste ägaren Joachim Kuylenstierna kliver in i och tar över som vd. För Fastighetssverige berättar Kuylenstierna om återkomsten till vd-stolen, Fastators status, hur bolaget ska utvecklas, om missuppfattningarna kring konsolidering och varför han inte vill göra generella uttalanden om marknaden.


Joachim Kuylenstierna.

Joachim Kuylenstierna återtar vd-rollen i Fastator

Bolag Fastator har utsett Joachim Kuylenstierna till ny vd medan Svante Bengtsson återgår till rollen som vice vd i bolaget.


Svante Bengtsson, vd Fastator

Företagsparken rensar i portföljen

Transaktioner Fastators delägda innehavsbolag Företagsparken har under juni månad genomfört ett antal strategiska försäljningar av fastigheter för att renodla fastighetsportföljen.


Fastator tillsätter Richard Julin som vd för NPM Group

Bolag Richard Julin utses till vd för NPM Group.


finansiella symboler_hand

Svante Bengtsson utesluter inte nya koncernbyggen för Fastator

Bolag Den nya property- och facilitykoncernen NPM Group ska vara en helhetsleverantör av servicetjänster till landets fastighetsägare. Fastators vd, Svante Bengtsson, berättar för Fastighetssverige om den nya satsningen och är samtidigt lite hemlig när det gäller vidareutveckling av konceptet.


I och med sammanslagningen blir vi en av marknadens ledande förvaltningskoncerner, säger Richard Julin, Styrelseordförande i NPM Group.

Fastator bildar NPM Group

Bolag Fastator bildar property- och facilitykoncernen NPM Group. Bolaget är helhetsleverantör av servicetjänster till landets fastighetsägare.


Svante Bengtsson.

Svante Bengtsson: "Idag är jag en hungrig vd"

Bolag En av de viktigare händelserna under perioden som precis redovisats var naturligtvis att styrelsen för Fastator i februari utsåg Svante Bengtsson till vd. Svante Bengtsson har suttit i ledningsgruppen sedan 2016, först som CFO och från 2019 som vice vd, vilket gjorde honom till ett naturligt val.
– Turbulenta tider är extra intressanta för oss som investmentbolag, säger han till Fastighetssverige.