Image
Bild: Istock

Grupp av storägare vill byta ut hela styrelsen i SBS Norden

Bolag Oltre Fund, Fastator och SBB, som tillsammans representerar 40,72 procent av röster och kapital, har lämnat in förslag om att byta ut hela styrelsen i Studentbostäder i Norden.
Publicerad den 11 Januari 2024

Styrelsen för Studentbostäder i Norden har mottagit förslag från aktieägarna Otre Fund, Aktiebolaget Fastator och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden vilka tillsammans representerar 40,72 procent av aktierna och rösterna i SBS, om att ersätta styrelsen i sin helhet i enlighet med nedan. Förslaget från de större aktieägarna har förankrats hos SBS valberedning. Valberedningen har tagit fram ett förslag till val av nya styrelseledamöter inför årsstämman 2024, och det är de större aktieägarnas förslag att bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag på en extra bolagsstämma. Valberedningens motiverade yttrande över de nya styrelseledamöterna kommer att tillhandahållas i anslutning till att kallelse till bolagsstämman utfärdas. Styrelsen kommer, i enlighet med aktiebolagslagen, att kalla till en extra bolagsstämma för att behandla förslaget till ny styrelse.

De större aktieägarna, i samråd med valberedningen, föreslår att extra bolagsstämma beslutar om följande:
- att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra styrelseledamöter istället för fem styrelseledamöter, utan suppleanter, och
- att styrelsen byts ut i sin helhet genom nyval av Leiv Synnes, Charlotte Axelsson, Tomas Lifvendahl och Amir Gal, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

I enlighet med aktiebolagslagen kommer Bolaget att offentliggöra en kallelse till en extra bolagsstämma. Kallelsen till extra bolagsstämma förväntas offentliggöras omkring den 17 januari 2024.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Tillsvidare jobbar vi med nyckeltalen"

Bolag Det är ett hårt jobbande Trianon som arbetat för att förbättra kostnadskontrollen, öka hyresintäkterna och sänka nettoskulden. Nyckeltalen har stått i fokus och kommer göra så även framöver – iallafall till hösten. Bolaget gör vad de säger att de ska göra konstaterar vd Olof Andersson.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige