Image
Ilija Batljan.

SBB stärker ledningsgruppen – fyra vice vd:ar

Bolag SBB genomför ett antal förändringar i sin ledningsgrupp. Bolaget kommer framöver att ha fyra vice vd:ar.


Hans Wallenstam.

Hans Wallenstam: "Det är total köphysteri just nu"

Bolag Wallenstam har varit ovanligt aktiva på transaktionsmarknaden de senaste vekorna med två stora försäljningar, bland annat en till SBB, som inbringat över två miljarder i kapital. För Fastighetssverige berättar Hans Wallenstam varför bolaget gått in i säljläge, om det enorma köptrycket på marknaden och om det är aktuellt för bolaget att investera i något annat fastighetsbolag efter aktieköpet i SBB.


Ilija Batljan.

SBB har fullföljt förvärv av drygt 46 procent av Amasten-aktierna

Transaktioner SBB offentliggjorde den 18, 24 respektive 25 november att man ingått avtal om förvärv av sammanlagt 361 946 350 stamaktier av serie A i Amasten, motsvarande 48,13 procent av aktierna och 48,18 procent av rösterna i bolaget, till ett pris om 13,30 kronor per stamaktie av serie A. SBB meddelar nu att man har fullföljt transaktionerna för en total köpeskilling om 4 813 886 455 kronor.


SBB äger 27 procent av aktierna i JM och Ilija Batljan ser bostadsutvecklaren som en långsiktig investering för börsjätten.

Batljan: "Vi kommer aldrig släppa JM"

Bolag Den 20 juni köpte SBB 20 procent av kapitalet i JM och under hösten har börsjätten fyllt på ännu mer och äger nu 27 procent av aktierna. Det har spekulerats om SBB kan komma att lägga ett bud på hela bolaget men kring det ämnet är Ilija Batljan som väntat fåordig. SSB-vd:n ser i alla fall JM som en långsiktigt investering för sitt snabbväxande bolag, det berättade han bland annat under ett event som Aktiespararna ordnade under tisdagen.


Ilija Batljan.

SBB miljardköper av Wallenstam

Transaktioner SBB köper sex fastigheter i Sundbyberg och Gröndal av Wallenstam för 1 150 miljonerkronor.


Mattias Monbäck.

SBB rekryterar byggchef med ansvar för projektgenomförande

Bolag SBB rekryterar Mattias Monbäck till en tjänst som byggchef med ansvar för projektgenomförande. I sin roll han kommer att ansvara och fokusera på genomförande, kvalitet och hållbarhet i projekten. Han är utbildad högskoleingenjör i byggteknik vid Uppsala universitet och kommer närmast från NCC där han bland annat arbetat som avdelningschef inom NCC Building Sverige.


Ilija Batljan.

SBB ökar till 66 procent i Amasten

Transaktioner Den 18 november respektive 24 november offentliggjorde SBB att man ingått avtal om förvärv av sammanlagt 347 320 242 stamaktier av serie A i Amasten till ett pris om 13,30 kronor per stamaktie av serie A. SBB offentliggör idag att man har ingått ett ytterligare avtal om förvärv av sammanlagt 14 626 108 stamaktier av serie A till motsvarande pris per stamaktie.


Ilija Batljan.

SBB ökar ytterligare i Amasten

Bolag SBB har ingått ytterligare avtal om förvärv av sammanlagt 81 909 488 stamaktier av serie A i Amasten till ett pris på 13,30 kronor per stamaktie av serie A.


Bengt Kjell.

Kjell om SBB:s kraftiga ökning i Amasten: "Sitta lugnt i båten"

Bolag SBB har köpt hela ICA-handlarnas innehav i Amasten för nästan 3,3 miljarder kronor. Efter förvärvet kommer fastighetsbjässen att äga cirka 53 procent av aktierna och rösterna i Amasten och bolaget kommer att lämna ett budpliktsbud i början av december. Amastens ordförande Bengt Kjell berättar för Fastighetssverige hur styrelsen tagit emot nyheten och hur man nu resonerar kring framtiden.


Ilija Batljan.

Wallenstam och Gösta Welandson investerar i SBB

Bolag Wallenstam och Gösta Welandson investerar cirka 250 miljoner kronor var i SBB.


Ilija Batljan.

SBB blir majoritetsägare i Amasten – utlöser budplikt

Transaktioner SBB förvärvar hela ICA-handlarnas innehav i Amasten på cirka 32,74 procent av aktierna och rösterna och kommer efter förvärvens fullföljande att kontrollera totalt cirka 53 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Förvärvet utlöser samtidigt budplikt för resterande aktier i Amasten.


Krister Karlssons SBB och Manne Aronssons Aspelin Ramm bildar ett JV för att utveckla i Gamlestaden, Göteborg.

SBB bildar JV med Aspelin Ramm i Göteborg

Transaktioner SBB har ingått bindande avtal om att avyttra fastigheten Göteborg Gamlestaden 2:8 för 450 miljoner kronor till ett nybildat joint venture tillsammans med Aspelin Ramm. Fastigheten omfattar cirka 21 000 kvadratmeter samt tillkommande byggrätter.


Ilija Batljans SBB äger nu 83 procent av norska Solon. Jan-Erik Höjvall har varit SBB:s representant i styrelsen sedan i somras.

"Ett jättefint bolag till ett bra pris"

Bolag Fastighetsnestorn Jan-Erik Höjvall om styrelseuppdraget i norska Solon Eiendom – som håller på att slukas av SBB – och pensionärstillvaron i solen. "Har börjat titta på att utveckla fastigheter här nere."


Ilija Batljan.

Solon Eiendom blir en del av SBB

Transaktioner SBB har avtalat om att förvärva 51 106 538 aktier motsvarande 62,65 procent av aktierna i Solon Eiendom ASA för en köpeskilling om NOK 2 248 687 672.


Ilija Batljan.

SBB säljer till samägt bolag för tio miljarder – och blir storägare i Stenvalvet

Transaktioner SBB säljer fastigheter för ett överenskommet fastighetsvärde om 10 miljarder kronor inom statlig infrastruktur till ett samägt bolag (50/50) med Kåpan tjänstepensionsförening. Arbetsnamnet för det nya bolaget är Svensk Infrastruktur AB. Parallellt med affären förvärvar SBB 23 procent av aktierna i Stenvalvet från Kåpan och blir därmed tillsammans med Kåpan en stor ägare i Stenvalvet.


En tidigare storägare har minskat sitt innehav i SBB rejält det senaste året.

Storägarens rejäla minskning – sålt över 70 procent i SBB

Bolag Den tidigare storägaren fyllde på med 15 miljoner aktier under sommaren 2020 – men det senaste året har innehavet avyttrats i rask takt och är nu nere under en procent av kapitalet.


Ilija Batljans ambition är att höja utdelningen varje år, "åtminstone de närmaste 100 åren".

"Höjd utdelning åtminstone de närmaste 100 åren"

Bolag Torsdagens rapport från SBB skickade återigen upp aktiekursen till All Time High. Prognosen för helåret höjdes med 25 procent till 9,80 kronor per aktie.
Vd Ilija Batljan berättar här om:
# Varför värderingsyielden ser högre ut i Q3-rapporten – trots kraftiga värdeökningar.
# Institutionernas "green washing"
# Hur SBB kommer fram till hur mycket bolaget ska dela ut.


Johanna Frelins Riksbyggen äger numera 30 procent och Ilija Batljans SBB 70 procent av Unobo.

SBB: Så mycket tillför Unobo – och här finns redan ytterligare värdeökningar

Bolag SBB har redan identifierat stora orealiserade värdeförändringar – som inte ingår i Q3-rapporten. Dagens egentliga substansvärde är därmed redan högre än i rapporten.


SBB säljer för 400 miljoner

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har ingått bindande avtal om att avyttra åtta icke strategiska fastigheter med kommersiella hyresgäster för cirka 400 miljoner kronor. Försäljningssumman överstiger de senaste externvärderingarna (per 30 september 2021) med 60 procent.


Ilija Batljan.

SBB: Höjer helårsprognosen – igen

Bolag SBB:s resultat för Q3 uppgick till 2,63 kronor per aktie (2,22). Bolaget höjer Q2-prognosen om resultat för helåret från 7,80 till 9,80 kronor per aktie.