Image
Titanias vd Einar Janson och SBB:s vice vd Krister Karlsson.

SBB och Titania startar JV

Bolag SBB och Titania Holding AB har ingått avtal om ett till lika delar ägt joint venture-bolag kallat Samtitania Fastighetsutveckling AB. Bolaget kommer att, på egen mark, driva detaljplaner, producera och äga bostäder. Initialt kommer bolaget att innehålla cirka 25 000 kvadratmeter BTA byggrätter i Botkyrka och Haninge.


Ilija Batljan, vd för SBB.

Kartläggning: Bolagen där Ilija Batljan och SBB har ett finger med i leken

Bolag Ilija Batljans SBB fortsätter kliva in i tunga bolag. Efter storköpet i JM har Fastighetssverige kartlagt SBB:s innehav i branschen.


Ilija Batljan.

SBB köper 20 procent av JM för 4,56 miljarder

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har förvärvat 13 975 000 aktier i JM till en kurs om 326,30 kronor per aktie från Obos, motsvarande 4,56 miljarder kronor. Transaktionen motsvarar 20,08 procent av aktier och röster i JM, som därmed blir ett intressebolag till SBB. SBB:s förvaltningsresultat förväntas öka – baserat på JM:s resultat efter skatt för perioden april 2020-mars 2021 – med cirka 300 miljoner kronor på årsbasis som ett resultat av förvärvet.


Ilija Batljan har flera gånger jämfört SBB med digitala raketer som Sinch och Evolution vars spel Crazy Time har gjort succé världen över.

Batljan: "Ingen blir gladare än jag om räntorna stiger"

Bolag Ilija Batljan om norska Solon, Evolution-jämförelsen, Twitterhån och ränte- och inflationsutvecklingen.


Ilija Batljan.

SBB blir största ägare i norskt noterat bolag

Bolag SBB gör ett antal affärer med norska Solon och blir största ägare i bolaget, som avser att parallellnotera sig på Nasdaq First North under 2021.


Ilija Batljan.

SBB emitterar sociala obligationer om 750 miljoner euro

Ekonomi/Finansiering SBB har emitterat sociala icke-säkerställda seniora obligationer om 750 miljoner euro på den europeiska kapitalmarknaden. Obligationsemissionen var signifikant övertecknad.


Ilija Batljan, vd på SBB.

SBB köper för 2,5 miljarder kronor – och säljer för 1,7

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget förvärvar äldreboenden i Stor-Stockholm samt bostäder och äldreboenden i Helsingborg för 2,5 miljarder kronor. Samtidigt avyttrar man icke strategiska fastigheter för 1,7 miljarder kronor.


Ilija Batljan.

Batljan redo att ta steget utanför Norden – och vill dubbla i Danmark

Bolag Efter att snabbväxande SBB blivit allt större – och passerat Castellum i fastighetsvärde – är Ilija Batljan och Co redo för nya jaktmarker. Dessutom vill bolaget dubbla sin danska portfölj – redan under 2021.


Ilija Batljan.

SBB: stark ökning i förvaltningsresultat – substansvärdet över 31 kronor

Bolag SBB spår resultat för helåret på drygt fem kronor.


Dan Astrén.

SBB säljer till Signatur för 95 miljoner

Transaktioner Signatur Fastigheter förvärvar bostadsfastigheter i Skåne av SBB för 95 miljoner kronor. Samtidigt blir SBB ägare i Signatur Fastigheter.


Gabriella Edfast Jonsson.

SBB rekryterar från Rikshem

Karriär SBB har rekryterat Gabriella Jonsson Edfast som fastighetsutvecklare i norra Sverige med placering i Luleå.


Ilija Batljan.

SBB köper samhällsfastigheter i Finland och bostäder i Skåne

Transaktioner SBB förvärvar samhällsfastigheter i Finland samt bostäder i Malmö/Lund-regionen för ett överenskommet fastighetsvärde om totalt 550 miljoner kronor.


Ilija Batljan.

SBB når 96,9 procent i Offentliga Hus

Transaktioner Under onsdagen meddelade SBB att man nått upp i 96,9 procent av aktierna i Offentliga Hus.


Charlotta Björk och Johan Edstav.

SBB:s och Balders Iboxen gör nyckelrekryteringar

Bolag Iboxen, som tidigare i år lanserade den nya öppna nationella infrastruktursatsningen, är på god väg att placera ut sina första 150 boxar runt om i landet. Nu förstärker Iboxen teamet med två nya nyckelmedarbetare i syfte att kunna öka expansionstakten ytterligare.


Ilija Batljan.

Batljan: "Vår portfölj har fortsatt värderingspotential"

Bolag Branschprofilen om dolda värden i fastighetsportföljen, vikten av en än högre kreditrating och vad som gör bostadsmarknaden i Sverige unik.


Krister Karlsson.

SBB:s första detaljplan i Jordbro klar

Bygg/Arkitektur SBB:s första detaljplan av tre i centrala Jordbro är lagakraftvunnen och exploateringsavtalet är tecknat med Haninge Kommun avseende 356 hyresrätter, tolv LSS-bostäder och en ny förskola.


Oxbackens centrum.

Sveafastigheter utvecklar 127 hyreslägenheter i Västerås

Transaktioner Sveafastigheter har avtalat med Imperia Fastigheter om förvärv av mark för utveckling av 127 hyreslägenheter i Nya Oxbackens Centrum i Västerås. Med de nya hyreslägenheterna kommer Sveafastigheter förvalta över 600 lägenheter i Västerås, med fokus på energieffektiva fastigheter med smidiga mobilitetslösningar för hyresgästerna.


Ilija Batljans SBB är på väg att köpa ut Offentliga Hus från börsen.

Aktiespararna: Acceptera budet på Offentliga hus

Bolag Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att tacka ja till SBB:s bud på Offentliga Hus.


Ilija Batljan.

SBB återbetalar tre miljarder i skuld

Bolag SBB väljer att återbetala tre miljarder kronor i säkerställd bankskuld – ökar kvoten av ej pantsatta tillgångar till över tre gånger.


Ilija Batljan.

SBB ingår avsiktsförklaring kring försäljningar för två miljarder

Bolag SBB har ingått avsiktsförklaringar avseende försäljning av tre portföljer med ett överenskommet fastighetsvärde om cirka två miljarder kronor.