Image
Ilija Batljan.

SBB har minskat sin exponering mot rörliga räntor

Bolag SBB har minskat sin exponering mot rörliga räntor från 35 procent i slutet av andra kvartalet 2022 till 25 procent per dagens datum.


Ilija Batljan.

SBB har sålt hela sitt innehav i Stenhus Fastigheter

Bolag SBB har sålt hela sitt innehav i Stenhus Fastigheter. Det skrev vd Ilija Batljan på Twitter under tisdagseftermiddagen.


Ilija Batljan, vd för SBB

SBB:s valberedning utökas

Bolag I samråd med de största aktieägarna har SBB:s valberedning beslutat om att adjungera Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB till valberedningen.


Ilija Batljan, vd för SBB

SBB gör om USPP-obligationer till euro

Bolag SBB har omvandlat sin US Private Placement (USPP) om USD 100 miljoner till euro.


Northern Horizon köper för 1,4 miljarder av SBB

Transaktioner SBB:s avyttringsresa fortsätter med försäljning av äldreboenden och projektfastighet till ett överenskommet fastighetsvärde vid färdigställande om 1 382 miljoner kronor till Northern Horizon.


Ilija Batljan, vd för SBB

"Viktigt att fortsätta ha en hög avyttringstakt"

Bolag Trots försäljningarna: SBB:s belåningsgrad ökade i andra kvartalet. Ilija Batljan, vd, förklarar varför, och hur strategiarbetet framåt påverkas av den ökade inflationen och räntan.


SBB levererar starkt driftnetto

Bolag Ilija Batljan: "En stark leverans avseende driftnettot och kassaflöden visar att vi är på rätt väg att bli ännu starkare imorgon än i dag."


Ilija Batljan.

SBB:s enorma avyttringsresa fortsätter – så har man sålt för nio miljarder

Bolag Efter att ha varit fullt fokuserade på tillväxt sedan starten har SBB ställt om kursen sista tiden och har sedan slutat av april genomfört försäljningar för nio miljarder kronor. Fastighetssverige har tittat närmare på bolagets avyttringsresa.


Ilija Batljan.

SBB miljardsäljer till Gladsheim

Transaktioner SBB avyttrar 23 fastigheter i Finspångs kommun till Gladsheim för 1,35 miljarder kronor.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa köper portfölj av SBB

Transaktioner Nyfosa har förvärvat en portfölj bestående av åtta fastigheter med lager och lätt industri i Kalmar. Förvärvspriset uppgår till 340 miljoner kronor, före avdrag för latent skatt om 20 miljoner kronor. Säljare är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.


Ilija Batljan.

SBB säljer för 400 miljoner

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget i Norden avyttrar bostadsfastigheten Gasugnen 24 i Örebro till Husherren till ett överenskommet fastighetsvärde om 400 miljoner kronor. Fastigheten har en total uthyrbar area om 10 543 kvadratmeter varav 9 023 kvadratmeter utgörs av bostäder. Total hyresintäkt för 2022 exklusive tillägg bedöms uppgå till 20,3 miljoner kronor.


Ilija Batljan.

SBB säljer 25 procent av aktierna i Solon till Obos

Transaktioner SBB och Obos äger i dag Solon Eiendom Holding AS som ett samägt bolag. Solon Holding äger i sin tur 100 procent av aktierna i Solon Eiendom. SBB säljer aktier motsvarande 25 procent av totala antalet aktier i Solon Holding till Obos. Affären är villkorad av konkurrensgodkännanden. Köpeskillingen i transaktionen är 818,6 norska kronor.


Ilija Batljan.

SBB säljer i Sverige och Norge för 860 miljoner

Transaktioner SBB fortsätter att vara i säljartagen och avyttrar tre projektfastigheter i Sverige inom segmentet samhällsfastigheter till Hemsö, där Hemsö övertar ansvaret för finansiering av projekten. SBB säljer även en kontorsfastighet i Norge till lokala investerare.


Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB säljer för halv miljard i tre städer

Transaktioner SBB säljer fastigheten Höder 7 i Umeå för 300 miljoner kronor och säljer även fastigheter i Borås och Kalmar till sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om 233 miljoner kronor.


Till vänster syns en flygbild över Spånga centrum och omkringliggande villabebyggelse. Byggnaden inom fastigheterna Solhem 20:2 och Solhem 20:3 har rivits sedan fotot togs. Solhems villasamhälle är markerat med vit streckad linje och det är där inom som SBB:s projekt ska byggas. Till höger syns den föreslagna placering av den nya bebyggelsen markerad i gult.

SBB går vidare med Amasten-projekt i Västerort

Bostäder Ska ta fram en detaljplan för ett mindre bostadsprojekt i Solhem. Fastighetssverige berättar mer.


Ilija Batljan.

SBB på väg att lämna Svenska Myndighetsbyggnader

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har sålt ägarlån för 1 465 miljoner kronor med avsikt att sälja sin JV-andel i Svenska Myndighetsbyggnader till Kåpan Pensioner.


Ilija Batljan.

SBB säljer för 436 miljoner i Halmstad och Landskrona

Transaktioner SBB säljer kontors- och industrifastigheter i Halmstad och Landskrona till Fastighetstaden i Halmstad och Doxa för 436 miljoner kronor.


Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB genomför strategisk översyn av innehavet i JM

Bolag SBB, genom sitt utvecklings- och transaktionsteam, har i samarbete med en internationellt välrenommerad värderingsfirma och ledande nordiska fastighetsrådgivare genomfört en omfattande analys av värdet av sitt intressebolag JM. Värdebedömningen visar på att värdet av JM:s tillgångar preliminärt uppgår till cirka 36 miljarder kronor. Mot bakgrund av denna bedömning har SBB beslutat sig för att genomföra en strategisk översyn av innehavet i JM.


Marika Dimming.

SBB får topp-ESG-rating från Sustainalytics med låg riskprofil

Energi/miljö SBB har just avslutat den årliga Sustainalytics ESG-rating uppdateringen. SBB:s ESG-risk klassificeras som låg (10,7 på en skala från 0 till 50 där gränsen för försumbar går vid 10) och riskhanteringen anses vara stark. SBB ligger i topp bland sina jämlikar (baserat på börsvärde).


Ilija Batljan.

SBB säljer för 55 miljoner till Järngrinden

Transaktioner SBB säljer en utvecklingsfastighet.