Image
Ilija Batljan.

SBB ökar till 66 procent i Amasten

Transaktioner Den 18 november respektive 24 november offentliggjorde SBB att man ingått avtal om förvärv av sammanlagt 347 320 242 stamaktier av serie A i Amasten till ett pris om 13,30 kronor per stamaktie av serie A. SBB offentliggör idag att man har ingått ett ytterligare avtal om förvärv av sammanlagt 14 626 108 stamaktier av serie A till motsvarande pris per stamaktie.


Ilija Batljan.

SBB ökar ytterligare i Amasten

Bolag SBB har ingått ytterligare avtal om förvärv av sammanlagt 81 909 488 stamaktier av serie A i Amasten till ett pris på 13,30 kronor per stamaktie av serie A.


Bengt Kjell.

Kjell om SBB:s kraftiga ökning i Amasten: "Sitta lugnt i båten"

Bolag SBB har köpt hela ICA-handlarnas innehav i Amasten för nästan 3,3 miljarder kronor. Efter förvärvet kommer fastighetsbjässen att äga cirka 53 procent av aktierna och rösterna i Amasten och bolaget kommer att lämna ett budpliktsbud i början av december. Amastens ordförande Bengt Kjell berättar för Fastighetssverige hur styrelsen tagit emot nyheten och hur man nu resonerar kring framtiden.


Ilija Batljan.

Wallenstam och Gösta Welandson investerar i SBB

Bolag Wallenstam och Gösta Welandson investerar cirka 250 miljoner kronor var i SBB.


Ilija Batljan.

SBB blir majoritetsägare i Amasten – utlöser budplikt

Transaktioner SBB förvärvar hela ICA-handlarnas innehav i Amasten på cirka 32,74 procent av aktierna och rösterna och kommer efter förvärvens fullföljande att kontrollera totalt cirka 53 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Förvärvet utlöser samtidigt budplikt för resterande aktier i Amasten.


Krister Karlssons SBB och Manne Aronssons Aspelin Ramm bildar ett JV för att utveckla i Gamlestaden, Göteborg.

SBB bildar JV med Aspelin Ramm i Göteborg

Transaktioner SBB har ingått bindande avtal om att avyttra fastigheten Göteborg Gamlestaden 2:8 för 450 miljoner kronor till ett nybildat joint venture tillsammans med Aspelin Ramm. Fastigheten omfattar cirka 21 000 kvadratmeter samt tillkommande byggrätter.


Ilija Batljans SBB äger nu 83 procent av norska Solon. Jan-Erik Höjvall har varit SBB:s representant i styrelsen sedan i somras.

"Ett jättefint bolag till ett bra pris"

Bolag Fastighetsnestorn Jan-Erik Höjvall om styrelseuppdraget i norska Solon Eiendom – som håller på att slukas av SBB – och pensionärstillvaron i solen. "Har börjat titta på att utveckla fastigheter här nere."


Ilija Batljan.

Solon Eiendom blir en del av SBB

Transaktioner SBB har avtalat om att förvärva 51 106 538 aktier motsvarande 62,65 procent av aktierna i Solon Eiendom ASA för en köpeskilling om NOK 2 248 687 672.


Ilija Batljan.

SBB säljer till samägt bolag för tio miljarder – och blir storägare i Stenvalvet

Transaktioner SBB säljer fastigheter för ett överenskommet fastighetsvärde om 10 miljarder kronor inom statlig infrastruktur till ett samägt bolag (50/50) med Kåpan tjänstepensionsförening. Arbetsnamnet för det nya bolaget är Svensk Infrastruktur AB. Parallellt med affären förvärvar SBB 23 procent av aktierna i Stenvalvet från Kåpan och blir därmed tillsammans med Kåpan en stor ägare i Stenvalvet.


En tidigare storägare har minskat sitt innehav i SBB rejält det senaste året.

Storägarens rejäla minskning – sålt över 70 procent i SBB

Bolag Den tidigare storägaren fyllde på med 15 miljoner aktier under sommaren 2020 – men det senaste året har innehavet avyttrats i rask takt och är nu nere under en procent av kapitalet.


Ilija Batljans ambition är att höja utdelningen varje år, "åtminstone de närmaste 100 åren".

"Höjd utdelning åtminstone de närmaste 100 åren"

Bolag Torsdagens rapport från SBB skickade återigen upp aktiekursen till All Time High. Prognosen för helåret höjdes med 25 procent till 9,80 kronor per aktie.
Vd Ilija Batljan berättar här om:
# Varför värderingsyielden ser högre ut i Q3-rapporten – trots kraftiga värdeökningar.
# Institutionernas "green washing"
# Hur SBB kommer fram till hur mycket bolaget ska dela ut.


Johanna Frelins Riksbyggen äger numera 30 procent och Ilija Batljans SBB 70 procent av Unobo.

SBB: Så mycket tillför Unobo – och här finns redan ytterligare värdeökningar

Bolag SBB har redan identifierat stora orealiserade värdeförändringar – som inte ingår i Q3-rapporten. Dagens egentliga substansvärde är därmed redan högre än i rapporten.


SBB säljer för 400 miljoner

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har ingått bindande avtal om att avyttra åtta icke strategiska fastigheter med kommersiella hyresgäster för cirka 400 miljoner kronor. Försäljningssumman överstiger de senaste externvärderingarna (per 30 september 2021) med 60 procent.


Ilija Batljan.

SBB: Höjer helårsprognosen – igen

Bolag SBB:s resultat för Q3 uppgick till 2,63 kronor per aktie (2,22). Bolaget höjer Q2-prognosen om resultat för helåret från 7,80 till 9,80 kronor per aktie.


Skiss över förslag på utformning av SBB:s bebyggelse med påbyggnad av bostäder.

SBB vill bygga bostäder i Årsta

Bygg/Arkitektur Fastighetsjätten föreslås få en liten markanvisning i det stora stadsutvecklingsprojektet.


Projektet Sjöcrona i Höganäs.

Sizes bygger för SBB i Höganäs

Bygg/Arkitektur Den industriella flerbostadshustillverkaren Sizes har tecknat ett entreprenadavtal med SBB om uppförandet av 80 hyreslägenheter i två hus i Höganäs. Husen med stomme i massivträ tillverkas enligt Sizes industriella system som innebär hög kvalitet med kortare ledtider än traditionellt byggande.


... Och växer i Höganäs med 80 nyproducerade lägenheter

Bygg/Arkitektur SBB bygger 80 lägenheter i området Sjöcrona i Höganäs. Husen byggs i fabrik med massiv trästomme och med halva energianvändningen av kraven i BBR.


Ilija Batljan.

SBB renodlar portföljen – säljer 36 fastigheter för 570 miljoner ...

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har ingått avtal om försäljning av 36 fastigheter till ett överenskommet fastighetsvärde om drygt 570 miljoner kronor.


Ilija Batljans SBB handlas nu på cirka 51 kronor. Aktien har dubblats sedan en botten sattes i början av mars.

SBB: DNB byter fot – "svart bälte i tillväxt"

Bolag DNB byter analytiker – och syn på SBB.
Niklas Wetterling ger här sin syn på SBB – och sektorn som helhet inför Q3-rapportperioden.


Dan Hillskär och hans Vibogård bygger konceptboenden för gruppen 55+. Nu har Ilija Batljans SBB gått in som delägare.

Utmanar Bovieran: "Växlar upp med hjälp av SBB"

Bolag Dan Hillskär och Martin Ledel lämnade Balder-ägda Bovieran och startade konceptet Vibogård, med inriktning på social samvaro. Nu går SBB in som delägare.
– Vi siktar på att bygga fem enheter om året, säger Dan Hillskär, grundare och delägare.