Image
Bild: SBB

SD i Stockholm vill att staden köper fastigheter av SBB

Transaktioner Sverigedemokraterna i Stockholm föreslår i en motion att staden bör ta tillfället i akt att återköpa strategiskt viktiga välfärdsfastigheter för framtiden, bland annat från SBB. De vill att exploateringsnämnden i samråd med berörda nämnder ska få i uppdrag att utreda återköp av potentiellt strategiska välfärdsfastigheter från privata fastighetsbolag till förmånliga priser.
Publicerad den 19 September 2023

SD-duon Gabriel Kroon och Sergej Salnikov har lämnat in en motion där de föreslår att staden ska utreda återköp av strategiskt viktiga välfärdsfastigheter för framtiden, bland annat från SBB.

I motionen framförs att Stockholm stad under den gångna mandatperioden har sålt välfärdsfastigheter till privata aktörer och att SBB har varit en aktiv part som köpt såväl förskolor som skolor. Marknadsläget för fastighetsbolagen under föregående mandatperiod med låga finansieringskostnader möjliggjorde flera fastighetsförvärv och i takt med det förändrade marknadsläget och den tuffa finansiella situationen som SBB med flera står inför så finns nu, enligt motionen, en möjlighet för Stockholm stad att återköpa strategiskt viktiga välfärdsfastigheter. SD tycker därför att Stockholm stad bör initiera en utredning och samråda med privata fastighetsaktörer i syfte att återköpa potentiellt strategiska samhällsfastigheter.

I motionen föreslås det att exploateringsnämnden i samråd med berörda nämnder får uppdraget att utreda återköp av potentiellt strategiska välfärdsfastigheter från privata fastighetsbolag till förmånliga priser.

Det här ärendet har hanterats av exploateringskontorets förvaltningsledning och i ett utlåtande förklarar exploateringskontoret att man inte tycker att exploateringsnämnden är lämplig att ansvara för en sådan utredning som föreslås.
"Exploateringskontoret har inte i uppdrag att göra egna bedömningar av stadens lokalbehov, varken på kort eller lång sikt, den planeringen i stadsutvecklingsområden sker istället i nära samverkan med berörda förvaltningar och bolag. Mot den bakgrunden anser kontoret att exploateringsnämnden inte är lämplig att ansvara för en sådan utredning som föreslås. Kontoret har därutöver inga direkta synpunkter på behovet av en sådan utredning som föreslås, men noterar att enskilda bolags ekonomiska situation inte nämnvärt påverkar aktuella fastighetsvärden", skriver kontoret.

Motionen ska tas upp i kommunstyrelsen senast den 3 oktober. SD har 9 av 101 platser i Stockholms kommunfullmäktige om sedan valet Stockholm förra året styrs av Socialdemokraterna i koalition med Vänsterpartiet och Miljöpartiet som tillsammans har majoritet.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Colliers-toppen: Då vänder fastighetsmarknaden

Bolag Transaktionsmarknaden i Norden är den svagaste på ett decennium och någon särskilt stor ljusning väntar sig inte Colliers under det avslutande kvartalet, även om de väntar sig att det blir det starkaste på året och att ungefär tio miljarder euro ska omsättas fram till årsskiftet. För Fastighetsmarknaden som helhet dröjer det innan återhämtningen är här, först ska börsen och sedan obligationsmarknaden rätta till sig, det berättade Colliers nordiska vd Bård Bjølgerud under bolagets senaste Nordic Outlook-presentation.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige