Image
Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.

Nyfosa säljer för 761 miljoner till Blackstone

Transaktioner Nyfosa har avyttrat nio fastigheter med en uthyrningsbar yta om 58 000 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager och lätt industri till en fond som förvaltas av Blackstone. Fastigheterna är belägna i Burlöv, Göteborg, Haninge, Huddinge och Härryda. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 761 miljoner kronor.


Lista: Årets hittills största affärer

Lista Transaktionsmarknaden har befunnit sig i ett avvaktande läge i princip hela året men det har ändå genomförts ett antal miljardaffärer trots en skral volym totalt sett. Här sammanställer Fastighetssverige de största transaktionerna som gjorts på marknaden under årets första tre kvartal.


Villand 13 är en av fastigheterna som ingår i Granit Bostads förvärv av familjen Bernhede.

Granit Bostad köper ytterligare två bostadsfastigheter i Malmö

Transaktioner Granit Bostad utökar sitt bestånd i Malmö genom att förvärva fastigheterna Malmö Beritsholm 3 och Malmö Villand 13. Säljare är familjen Bernhede.


Polarrenen, med Lars Wikman som vd, köper Entré Syd i Umeå av Dan Nilsson och Tord Lindström.

Polarrenen köper Entré Syd i Umeå

Transaktioner Måndagen den 2 oktober signerade Polarrenens vd Lars Wikman förvärvet av fastighetsbolaget Entré Syd i Västerbotten från Umeåborna Dan Nilsson och Tord Lindström.


Bård Bjølgerud, Colliers nordiska vd, när han besökte Mipim tidigare i år.

Colliers-toppen: Då vänder fastighetsmarknaden

Bolag Transaktionsmarknaden i Norden är den svagaste på ett decennium och någon särskilt stor ljusning väntar sig inte Colliers under det avslutande kvartalet, även om de väntar sig att det blir det starkaste på året och att ungefär tio miljarder euro ska omsättas fram till årsskiftet. För Fastighetsmarknaden som helhet dröjer det innan återhämtningen är här, först ska börsen och sedan obligationsmarknaden rätta till sig, det berättade Colliers nordiska vd Bård Bjølgerud under bolagets senaste Nordic Outlook-presentation.


Den nya domstolsbyggnaden i Växjö.

Vacse förvärvar ny domstolsbyggnad i Växjö

Transaktioner Skanska Sveriges kommersiella utveckling vinner tillsammans med Vacse AB upphandlingen avseende uppförandet av en ny domstolsbyggnad i Växjö. Den nya domstolen är ritad av ON Arkitekter och kommer vara belägen i den nya stadsdelen Bäckaslöv. Upphandlingen är villkorad av Regeringens godkännande av hyresavtalet.


JM säljer dubbelt i Stockholm.

JM säljer i Bromma och på Lidingö

Transaktioner JM säljer fastigheter fastigheter i Stockholm. I två separata affärer säljer bolaget vid Brommaplan och på Lidingö.


Jonas Grandér.

Nordika blir storägare i norska KMC Properties

Transaktioner KMC Properties har kommit överens med Nordika om en riktad nyemission, vilket möjliggör ytterligare tillväxt och finansiering av ett förvärv av sju fastigheter. Nordika kommer att investera 275 miljoner norska kronor till ett pris av 5,5 norska per aktie, vilket representerar 12,7 procent av de utestående aktierna i KMC. Efter emissionen kommer Nordika vara den tredje största ägaren av KMC.


Biljana Pehrsson, Anna Ervast Öberg och Annetter Frumerie.

Nordr köper loss JV från Rikshem

Transaktioner Nordr är en av Nordens större bostadsutvecklare som nu tar ett stort steg mot att bli ledande också i hållbar utveckling av flerbostadshus i trä genom att förvärva samtliga aktier i Folkhem. Ambitionen är att växla upp Folkhems närvaro på Nordrs huvudmarknader i Sverige och Norge – Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Trondheim, Stavanger och Bergen.


Budkommittén förkastar budet eftersom man anser att villkoren för det inte motsvarar Backahedens nuvarande värde.

Backahedens budkommitté rekommenderar ett nej till Stenhus budpliktsbud

Transaktioner Fastighetsbolaget Backahedens budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte acceptera budpliktsbudet från storägaren Stenhus Fastigheter. Det framgår av ett pressmeddelande.


SBB säljer för 2,8 miljarder i Norge – till rabatt

Transaktioner SBB har sålt två fastigheter till hyresgästen Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg för sammanlagt 2,8 miljarder norska kronor. Försäljningen sker cirka 10 procent under bokfört värde per Q2 2023.


Fastigheten Norrbacka 1:48 köps av Stena Fastigheter.

Stena Fastigheter köper av Rikshem

Transaktioner Rikshem avyttrar fastigheten Norrbacka 1:48 i Märsta, Sigtuna kommun, till Stena Fastigheter. Affären omfattar 438 lägenheter och totalt cirka 30 000 kvadratmeter uthyrningsbar area.


SBB gör strategisk storaffär och bryter upp bolaget

Transaktioner Under söndagskvällen meddelade SBB att man säljer 1,16 procent av EduCo till Brookfield för cirka 242 miljoner kronor och därmed blir en minoritetsägare. EduCo kommer återbetala delar av dess koncerninterna lån från SBB, vilket innebär att SBB erhåller en likvid om cirka 7,8 miljarder kronor. SBB har även beslutat om en decentraliserad koncernstruktur som är tänkt att förstärka transparens och finansieringsmöjligheter.


Till vänster Randy Giraldo, europeisk fastighetschef på Nuveen och till höger Oscar Maltesen, transaktionschef i Norden.

Exklusivt med globala investeraren: Här kommer de satsa krutet framöver

Bolag Fastighetssverige har fått en exklusiv intervju med två företrädare för Nuveen Real Estate, en av världens största fastighetsförvaltare och investerare. Den europeiska fastighetschefen Randy Giraldo berättar om investerarens strategi på marknaden och det stora fokuset det kommande decenniet, medan den nordiska transaktionschefen Oscar Maltesen kommenterar synen på svenska fastigheter, de mest intressanta segmenten och prisjusteringen de väntar på.


Volvo Construction Equipment köper tillbaka fastighet i Munktellstaden.

Volvo Construction Equipment köper tillbaka fastighet i Munktellstaden

Transaktioner Volvo Construction Equipment (Volvo CE) meddelar att de köper tillbaka fastigheten i Munktellstaden i Eskilstuna, där Munktellmuseet finns, av Kfast.


Amaron Real Esatate, med Stefan Wilhelmson (till vänster) och Martin Mildner (till höger) i bolaget, ska nå 4–6 miljarder inom tre år. Obs. Bilden är ett montage.

Amaron köper i Malmö

Transaktioner Amaron expanderar sin portfölj i Malmö med förvärvet av fastigheten Sunnanå 6:30 i Toftanäs.


Nrep köper av SPG.

Nrep förvärvar 283 nyproducerade hyreslägenheter

Transaktioner Nrep förstärker sin närvaro i Bålsta, Håbo kommun, genom att förvärva 283 nyproducerade lägenheter med hög hållbarhetsprofil av Scandinavian Property Group (SPG). Förvärvet ses av Nrep som ett bra tillfälle att öka närvaron i segmentet som trots rådande utmaningar har en stark efterfrågan driven av ett långvarigt underskott på bostäder.


Vattenfall har inlett en process för att genomföra fastighetsköp för att kunna bygga ny kärnkraft vid Ringhals.

Vattenfall letar fastighetsköp för att bygga ny kärnkraft vid Ringhals

Bygg/Arkitektur Vattenfall tar nu nästa steg i förberedelser för ny kärnkraft i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Ny kärnkraft vid Ringhals förutsätter tillgång till mer mark på Väröhalvön och Vattenfall inleder därför arbetet med fastighetsköp i området.


Visionsbild för studentbostadsprojektet i Flemingsberg.

Byggvesta tecknar avtal om försäljning av ett student- och forskarbostadsområde

Transaktioner Byggvesta har slutit ett avtal med EQT Exeter kring försäljningen av etapp 1 i förverkligandet av ett nytt spännande bostadsområde i Flemingsberg, Huddinge kommun.


Skanska säljer kontorsbyggnad i Budapest.

Skanska miljardsäljer i Ungern

Transaktioner Skanska har sålt första fasen av kontorskomplexet H2Offices i Budapest, Ungern, till ERSTE Open-Ended Real Estate Investment Fund, representerat av ERSTE Alapkezelö Zrt., för cirka100 miljoner euro, cirka 1,2 miljarder kronor. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Europa i det tredje kvartalet 2023. Tillträdet till fastigheten är planerat till det fjärde kvartalet 2023.