Image
Eric Johansson och Ilija Batljan.

SBB och Newsec förlänger partnerskap

Bolag SBB har sedan start uppvisat en mycket snabb expansion och har idag ett fastighetsbestånd värderat till 116,8 miljarder bestående av samhällsfastigheter i Norden samt bostäder i Sverige. Det förlängda avtalet med Newsec omfattar en femårsperiod i Sverige och tre år i Finland.


Peter Wågström, styrelseordförande och Per Taube, grundare och huvudägare av Arlandastad Group.

Taube om Arlandastads notering: "Nu kan vi växla upp"

Bolag Arlandastad Group kommer att noteras på First North under det tredje kvartalet. För Fastighetssverige berättar grundaren och huvudägaren Per Taube mer om hur bolaget ska öka takten framöver, hur man vill expandera verksamheten och vad stöttningen från mäktiga SBB betyder.


Dieter Sand.

Arlandastad till börsen – SBB ökar sitt ägande

Bolag Arlandastad är på väg att noteras på First North. Inga befintliga aktier säljs i samband med noteringen. SBB och Prior & Nilsson tecknar sig för en stor del av nyemissionen.


Fastigheten Borås Eldflugan 1 byter ägare från Cernera till SBB.

SBB köper av Cernera

Transaktioner SBB köper en vård- och omsorgsfastighet i Borås av Cernera.


Ilija Batljan, vd för SBB.

Inga blankare kvar i SBB

Bolag Arrowstreet Capital, som var den sista blankaren av mer än 0,5 procent av kapitalet i SBB, har stängt sin korta position i fastighetsbolaget.


Lars Thagesson.

Thagesson till Arlandastads styrelse

Bolag På extra bolagsstämma i Arlandastad Group som hölls den 18 augusti beslutade aktieägarna att välja in SBB:s vice vd Lars Thagesson i bolagets styrelse.


Ilija Batljan.

SBB blir delägare i Sizes – ska bygga 1 000 hyresrätter per år

Bolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har överenskommit om byggnation av 1 000 hyresrätter per år i Sverige och blir delägare i en flerbostadshustillverkare.


Ilija Batljan.

SBB blir näst största ägare i Arlandastad Group

Transaktioner Förvärvar motsvarande 15 procent av bolaget från Gelba Management.


Ilija Batljan menar att det finns enorma dolda värden inom SBB.

Här kan SBB ha 30–40 dolda miljarder

Bolag Batljan: "Enorm värdepotential som inte syns i balansräkningen."


Ilija Batljan.

SBB: Höjer prognos med 50 procent – utreder månadsutdelning

Bolag SBB:s resultat efter skatt för det första halvåret uppgår till 5,94 kronor per stamaktie (1,80).


Ilija Batljans SBB köpte 20 procent av JM av Obos, med Ingunn Andersen Randa som koncerndirektör. Men det var Sven-Olof Johansson som kom med affären till SBB, berättade Ilija Batljan i Penserpodden.

Han kom med JM-affären till Batljan

Bolag Sektorkollegan låg bakom att JM blev intressebolag i SBB.


Ilija Batljan.

SBB köper 27 fastigheter för 1,25 miljarder kronor

Transaktioner SBB förvärvar genom tre separata affärer 27 fastigheter i Stockholm, Västerås och Helsingborg med en total uthyrningsbar yta om 40 600 kvadratmeter. Fastigheterna i Västerås och Helsingborg säljs av Rikshem.


Ilija Batljan.

SBB köper 70 procent av Unobo

Transaktioner Riksbyggen säljer 70 procent av Unobo till SBB. Det underliggande fastighetsvärdet är 6 900 miljoner kronor.
Det överenskomna aktiepriset är 2 064 miljoner kronor.


Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB: 97,2 procent accepterade konvertibelerbjudandet

Ekonomi/Finansiering SBB offentliggör utfallet av inbjudan till konvertibelinnehavare att utnyttja sin frivilliga konverteringsrätt avseende vissa eller samtliga efterställda tvingande konvertibler om 2,75 miljarder kronor som förfaller 2023 och med en räntekupong om 7,00 procent och som är tvingande att konverteras till B-aktier i SBB. Vid sista erbjudandedagen hade sammanlagt 2 672 miljoner kronor i sammanlagt nominellt belopp av konvertibler – motsvarande cirka 97,2 procent av det sammanlagda nominella beloppet som ursprungligen emitterades och för närvarande är utestående – blivit giltigt inlämnade för konvertering.


Ilija Batljan.

SBB emitterar sociala hybridobligationer om 500 miljoner euro

Ekonomi/Finansiering SBB har framgångsrikt emitterat en social evig hybridobligation om 500 miljoner euro på den europeiska kapitalmarknaden.


Ilija Batljans SBB och Sven-Olof Johanssons Fastpartner är två av storägarna i nya Randviken som gått till börsen via ett omvänt förvärv av Raybased.

Fastigheterna som säljs in i nya Randviken

Bolag Se vilka fastigheter jättarna apporterar in i det nya bolaget – Fastpartner lämnar en stad och SBB säljer in både Nyköpings- och Stockholmsfastigheter.


Fågelvy från sydväst över det föreslagna polishuset i Västerås.

Så kan Västerås nya polishus bli – noterade jättar ligger bakom

Bygg/Arkitektur SBB och K2A ska tillsammans uppföra ett nytt polishus i Västerås. Här är planerna för den cirka 47 000 kvadratmeter stora byggnaden.


SBB går in i ett projektutvecklingsbolag i Mölnlycke och kommer att äga efter färdigställande.

SBB i JV-samarbete i Mölnlycke

Bolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Kålltorps Projektutveckling, Development Partner och bildar ett JV i Mölnlycke – ska utveckla 13 000 kvadratmeter.


Ilija Batljan.

SBB utvecklar i Boden

Bygg/Arkitektur Samhällsbyggnadsbolaget i Norden utvecklar social infrastruktur tillsammans med Bodens kommun.


Ilija Batljan.

SBB miljardsäljer i Norge

Transaktioner SBB säljer offentliga kontor och rättsväsendefastigheter i Norge för cirka 1,2 miljarder norska kronor.