Image
Ilija Batljan, vd för SBB.
Ilija Batljan, vd för SBB. Bild: SBB

Krisåtgärden: SBB stoppar utdelning och avbryter nyemissionen

Bolag SBB höll ett extrainsatt styrelsemöte under måndagskvällen, detta med anledning av S&P:s nedgradering av bolagets kreditbetyg till BB+ från BBB-. Efter mötet meddelade bolaget att man stoppar utbetalningen av utdelning och drar tillbaka företrädesemissionen av D-aktier, detta för att stärka likviditeten.
Publicerad den 8 Maj 2023

Styrelsen för SBB meddelade sent under måndagskvällen sin avsikt att stoppa den beslutade utbetalningen av utdelning och istället senarelägga utbetalningstidpunkten till att infalla senast inför årsstämman 2024. Bolaget meddelar också att det inte kommer att genomföra den tidigare aviserade företrädesemissionen av stam D-aktier om 2,63 miljarder kronor. SBB arbetar vidare med tidigare aviserade försäljningar i syfte att fortsätta stärka bolagets finansiella position. Åtgärderna enligt ovan syftar till att stärka bolagets likviditet, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

SBB meddelade den 28 april 2023 avsikten att genomföra en företrädesemission av stam D-aktier i syfte att sänka bolagets skuldsättning och därigenom stärka bolagets finansiella ställning och säkerställa en investment grade-rating. S&P meddelade tidigare idag att bolagets rating sänks till BB+ med "negativ outlook" med konsekvensen att räntor på bolagets skuld kommer att stiga. Marknadens reaktion därefter har omöjliggjort att framgångsrikt genomföra företrädesemissionen på avsedda villkor. Mot den bakgrunden har styrelsen istället beslutat att stärka likviditeten i bolaget genom att föreslå för en extra bolagsstämma att besluta om ett bemyndigande för styrelsen som möjliggör en senareläggning av utbetalning av utdelningar.

På årsstämman 2023 beslutades om vinstutdelning till stamaktieägarna med 1,44 kronor per Stam A- och Stam B-aktie att delas ut månadsvis, samt med 2 kronor per Stam D-aktie att delas ut kvartalsvis i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen avser att inom kort kalla till en extra bolagsstämma i syfte att justera utdelningsbeslutet på så sätt att tidpunkten för utbetalning av utdelning ska kunna senareläggas av styrelsen. Förslaget innebär att styrelsen ska ges möjlighet att besluta om avstämningsdag för utbetalning av utdelningen, vilket ska infalla senast i sådan tid att utbetalning har genomförts innan årsstämman 2024. Bolagets bedömning är i dagsläget att avstämningsdag och utbetalning kommer att infalla, oavsett aktieslag, strax innan årsstämman 2024. Årsstämman 2024 förväntas hållas i mitten av maj 2024, skriver bolaget.

Den extra bolagsstämman är planerad att hållas i början av juni 2023, och därmed kommer de planerade avstämningsdagarna för utdelning för Stam A- och Stam B-aktier den 9 maj 2023 och den 28 maj 2023 att infalla som planerat. Resterande avstämningsdagar för Stam A och Stam B, som skulle ha infallit månadsvis, och resterande avstämningsdagar för Stam D-aktier, som skulle ha infallit kvartalsvis, kommer under förutsättning av bolagsstämmans godkännande och styrelsens efterföljande beslut om senareläggning av utdelning inte att infalla på aviserade datum utan istället senareläggas, skriver bolaget vidare.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dicksonska palatsets nyrenoverade fasad kan prisas

Bygg/Arkitektur Göteborgska Dicksonska Palatset, som snart öppnas upp för allmänheten, är en av finalisterna i tävlingen Årets Fasad. Bakom priset, som är är byggbranschens stora pris för Sveriges bästa husfasad, står branschföreningen Mur & Putsföretagen. Ulf Bengtsson, projektledare på Higab, berättar om det varsamma arbetet med att restaurera Göteborgs mest kända doldis. – Med ett såpass gammalt hus kommer många överraskningar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige