Image

Born Advokater

Born Advokater är en boutiquebyrå som är specialiserad inom fastighetsrätt, finansiering, företagsöverlåtelser, kapitalmarknad och tvistlösning. Våra jurister har lång och dokumenterad erfarenhet av att bistå flera av Nordens största företag, men även startups och snabbväxande mindre och medelstora företag.
I egenskap av rådgivare till Sveriges ledande fastighetsbolag och fastighetsprofiler har vi under de senaste 40 åren aktivt deltagit i den svenska fastighetsbranschens utveckling.

Vi deltar regelbundet i de största och mest uppmärksammade fastighetstransaktionerna i Sverige och våra jurister är topprankade av de ledande oberoende rankinginstituten. Vi är även återkommande en av de byråer som årligen genomfört mest fastighetstransaktioner i Sverige, baserat på underliggande fastighetsvärde. Born har under 2021 biträtt i fastighetsaffärer till ett underliggande fastighetsvärde om 58 mdkr. Vi tror att en bidragande orsak till vår framgång är vårt brinnande intresse för affärer.

Vårt arbetssätt kännetecknas av kreativ och pragmatisk rådgivning med hög servicegrad, där vår juridiska rådgivning kopplas nära till våra klienters kommersiella utmaningar och behov. Vi är lösningsorienterade och resultatdrivna och ser juridiken som ett verktyg att uppnå våra klienters högst ställda affärsmål.

Även om vårt främsta fokus ligger på fastighetstransaktioner omfattar vår rådgivning även övriga fastighetsrelaterade frågor, såsom kommersiell hyresrätt, exploateringsavtal, fastighetsbildningsfrågor, stämpelskattefrågor, med mera.

KontaktUppgifter

Born Advokater

Adress
Strandvägen 7A Stockholm

KONTAKT
Nina Jepson
+ 46 8 566 119 00

born@born.se

Branschkategorier