Image

Fastator stärker substansvärdet

Bolag Fastators substansvärde uppgår i Q1-rapporten till 472,5 miljoner kronor (339,6), vilket motsvarar 33,57 kronor per aktie efter utspädning (28,30).


Fastators substansvärde 31 kronor

Bolag Fastator redovisar ett resultat för 2015 på 79,2 miljoner kronor (62,1).
Substansvärdet är 437,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 31 kronor per aktie.


Ny certified adviser för Fastator

Bolag Fastator, vars aktie handlas på Nasdaq First North, har utsett Erik Penser Bankaktiebolag till ny certified adviser.


Offentliga Hus köper två fastigheter i Västra Götaland

Transaktioner Ett av Fastators innehav, Offentliga Hus i Norden, har köpt och tillträtt två samhällsfastigheter i Västra Götaland från ett privat fastighetsbolag.


Fastator har fastighetsvärde om en dryg miljard

Bolag Fastators niomånadersrapport visar att bolagets innehav har ett underliggande fastighetsvärde om 1 800 miljoner kronor, varav Fastators andel uppgår till 1 025 miljoner kronor.


Offentliga Hus köper samhällsfastigheter i Norrtälje

Transaktioner Ett av Fastators innehav, Offentliga Hus i Norden, har köpt och tillträtt Jungfrun 2, Jungfrun 3 och Hallsta 2:229 i Norrtälje från ett privat fastighetsbolag.


Carl Bildt tar plats i fastighetsstyrelse

Bolag Förre utrikesministern Carl Bildt föreslås ta plats i styrelsen i ett mindre, noterat fastighetsbolag.
Stora delar av styrelsen byts ut och ett flertal kända personer kommer att ingå i den nya styrelsen.


Daniel Hummel ny vd för Fastator

Karriär Daniel Hummel kommer närmast från Swedbank där han de senaste två åren har varit Head of Strategy för Swedbank Markets.


Fastator fullföljer omvänt förvärv

Bolag Fastator, med storägare som Mats Hulth, Joachim Kuylenstierna och familjen Adelsohn, fullföljer det omvända förvärvet med Rehact, noterat på First North.


Fastator tar över Rehact

Bolag Vid gårdagens stämma i Rehact togs beslut om det omvända förvärvet som tar Fastator – med bland andra Mats Hulth, Ulf Adehlson och Joachim Kuylenstierna – till First North.


Kända profiler vill ta bakvägen till First North

Bolag Fastator, med bland andra Mats Hulth, Ulf Adehlson, Joachim Kuylenstierna och Erik Adehlson, vill ta bakvägen till First North, genom ett omvänt förvärv av energisystembolaget Rehact.


Ny ägare in i Offentliga Hus som byter vd

Bolag Bolaget Cadogan köper 50 procent av Offentliga Hus. Bolaget byter samtidigt vd.


Fastator köper delägare

Transaktioner AB Fastator köper Joachim Kuylenstiernas bolag Skälsö AB till ett underliggande fastighetsvärde om 550 miljoner kronor.
Skälsö är sedan tidigare en av huvudägarna till Fastator, som äger Offentliga hus.