Image

Kraftig resultatminskning för Fastator

Bolag För kvartalet april till juni redovisar Fastator ett resultat på 7,3 miljoner kronor, jämfört med förra årets 36,9 miljoner kronor. Joachim Kuylenstierna, tillförordnad vd för Fastator, kommenterar varför.
Publicerad den 18 Augusti 2017
Joachim Kuylenstierna. Bild: Fastator
Joachim Kuylenstierna.

Kvartalet april – juni:
- Periodens resultat: 7,3 miljoner kronor (36,9)
- Resultat per aktie efter utspädning: 0,52 kronor (2,63)
- Avkastning på eget kapital: 1,4 procent (7,5)
- Substansvärde: 557,3 miljoner (509,4)
- Substansvärde per aktie efter utspädning: 39,75 (36,2)

Kommentar från Joachim Kuylenstierna, tillförordnad vd för Fastator:

– Det senaste kvartalet har präglats av ett intensivt arbete med våra intressebolag. I juni kunde vi offentliggöra att Fastators största innehav Offentliga Hus just nu förbereds inför en framtida börsnotering, ett mål som beräknas kunna nås inom tolv till 18 månader. Offentliga Hus grundades 2011 och var då en pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter i Sverige. Sedan dess har marknaden fullkomligt exploderat – mellan 2009 och 2014 ökade värdet av försäljningar av samhällsfastigheter från 500 miljoner till 17 miljarder kronor – och Offentliga Hus har stadigt fortsatt att växa, till stor del tack vare en mycket kompetent och erfaren styrelse.

– I dag äger Offentliga Hus fastigheter till ett värde av 1,82 miljarder kronor. Framöver är ambitionen att fortsätta öka tillväxttakten för att i samband med en börsnotering nå en balansomslutning om cirka sex till sju miljarder kronor. Med Offentliga Hus nye vd Lars Holm vid rodret är jag övertygad om förutsättningarna är goda för att målet nås. Som ägare har vi på Fastator haft en aktiv roll i strategiarbetet och jag ser framemot att följa Offentliga Hus utveckling mot en börsintroduktion!

– Resultatet för det andra kvartalet 2017 blev 7,3 miljoner kronnor (36,9), vilket stämmer väl med att vi under kvartalet fokuserat vårt arbete på strategiskt värdeskapande snarare än enskilda transaktioner. Substansvärdet ökade något under kvartalet och uppgick till 557,3 miljoner kronor (509,4), motsvarande 39,75 kronor per aktie (36,20).

– I Fastators årsredovisning för 2016 belyste jag riskerna med en fastighetsmarknad med ett överutbud av bostäder som är felprissatta i förhållande till konsumenternas verkliga ekonomiska möjligheter. Jag kan konstatera att min oro när det gäller det rekordstora bostadsbyggandet i Sverige - och övertron på framtida värdeutvecklingar - har förstärkts. För Fastator ligger därför inriktningen för vår innehavsportfölj fast – vi har en stark tilltro till samhällsfastigheter, tjänstebolag och nischade innehav i regioner med ett starkt entreprenörsklimat. Den investering som Fastator har inom bostadsutveckling, genom det hälftenägda innehavsbolaget Genova-Fastator, ligger i Nacka som är en av de kommuner som växer snabbast i Stockholms län. Per den sista juni 2017 värderades Fastators andel av Genova-Fastator till 153,2 miljoner kronor.

– Den senaste tiden har vi sett en tendens att storägare i fastighetsrelaterade bolag köper upp sig på aktier. Jag får ibland frågan varför jag som en av huvudägarna i Fastator inte också passar på att öka mitt innehav, nu då aktien är lågt värderad i förhållande till substansvärdet. Förklaringen är enkel: även om jag skulle vilja så är jag i nuläget förhindrad att köpa en enda aktie till utan att lägga bud på hela bolaget. Bakgrunden är de budpliktsregler som Fastator lever under sedan 2015, som begränsar huvudägarnas handel med aktien.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige