Image

Moll Wendén Advokatbyrå

Moll Wendén är specialister på affärsjuridik. Vi samlar en bredd av experter som delar engagemanget för kundens affär, bransch och för sitt eget område. Med tillgång till fler perspektiv och erfarenheter kan vi väga in väsentligheter från bransch, omvärld och utveckling. Det gör att vi effektivt kan hitta essensen i varje uppdrag och leverera med precision. Både när det innebär att genom förhandling hitta den bästa lösningen och att skriva avtal som skapar trygghet och goda affärer.

Vår fastighetsgrupp biträder och tillhandahåller rådgivning till såväl privata som publika fastighetsbolag, jordbruks- och skogsägare, fastighetsutvecklare, industribolag, finansiella ägare samt offentliga aktörer och offentliga fastighetsförvaltande bolag. Det inkluderar även rådgivning inom närliggande specialistområden som kapitalmarknad och publik M&A samt tvistelösning.

Vi kan till exempel hjälpa till med:
– Fastighetsbildnings, plan- och bygglovsfrågor samt andra tillståndsfrågor
– Exploateringsfrågor
– Hyres-, arrendes- och nyttjanderättsfrågor
– Tvister avseende fastigheter
– Fel- och skadeståndsansvar i fastighetsfrågor
– Finansiering och säkerheter
– Bostadsrätt
– Kommersiella avtal hänförliga till frågor.
– Konsortier, joint venture och andra samarbeten inom ramen för fastighetsexploatering
– Arrende

I vår specialistgrupp inom fastighetsrätt finns bred och omfattande erfarenhet av rådgivning i fastighetsrelaterade frågor och ärenden.

Skrivet om Moll Wendén Advokatbyrå

Moll Wendén rekryterar

Juridik Elisabeth André, med bakgrund som bolagsjurist inom Skanska, kommer att leda Moll Wendéns team inom entreprenad- och fastighetsrätt.


KontaktUppgifter

Moll Wendén Advokatbyrå

Adress
Stortorget 8 Malmö

KONTAKT

Stefan Wendén
+46 40 665 65 00

stefan.wenden@mollwenden.se

Branschkategorier