Image

Mäklarhuset Kommersiella

Vi förmedlar kommersiella fastigheter samt bedriver uthyrning och överlåtelse av lokaler i både hyres- och bostadsrättsform på den svenska fastighetsmarknaden.
Mäklarhuset Kommersiella är delaktiga i en stor mängd av de transaktioner och lokaluthyrningar som sker på den svenska fastighetsmarknaden. Vårt arbete omfattar förmedling av alla typer av kommersiella fastigheter och verksamhetslokaler och vi har goda kontakter samt ett nära samarbete med banker, revisionsbyråer, fastighets- och byggbolag. I vissa regioner kan Mäklarhuset Kommersiella företräda hyresvärden eller blivande köpare vid handläggande och bildande av bostadsrättsföreningar

Ibland räcker det inte med bara kunskap. För att uppnå resultat inom den kommersiella fastighetssektorn krävs inte bara kunskap om marknaden och djupa insikter om ekonomi och juridik. Dessutom krävs ett kontaktnät!
Den kommersiella fastighetsmarknadens största aktörer är byråns återkommande uppdragsgivare.
Mäklarhuset kommersiella marknadsför och förmedlar alla typer av kommersiella fastigheter för uppdragsgivares räkning: industrifastigheter, kontorsfastigheter, hyresfastigheter, specialfastigheter, lokaler och tomter. Mäklarhuset kommersiella kan företräda hyresvärden eller blivande köpare vid handläggande och bildande av bostadsrättsföreningar.

KontaktUppgifter

Mäklarhuset Kommersiella

Adress
Strandbodgatan 10, 751 49 Uppsala

KONTAKT

Claes Du Rietz
0703-39 01 01

claes.durietz@maklarhuset.se

Branschkategorier