Image

Så var Fastators första kvartal

Bolag Fastator förklarar sitt blygsamma resultat för det första kvartalet 2017 med att stort fokus har legat på kapitalanskaffning.
Publicerad den 19 Maj 2017
Joachim Kuylenstierna. Bild: Fastator
Joachim Kuylenstierna.

Kvartalet januari – mars:
Periodens resultat: 20,5 miljoner kronor (35,0)
Resultat per aktie efter utspädning: 1,47 kronor (2,49)
Avkastning på eget kapital: 15,0 procent (19,6)
Substansvärde: 550,1 miljoner kronor (472,5)
Substansvärde per aktie efter utspädning: 39,23 (33,57)

Joachim Kuylenstierna, tillförordnad vd för Fastator, kommenterar:
– Fastators blygsamma resultat för det första kvartalet 2017, 20,5 miljoner kronor (35,0), är ett resultat av höstens aktiviteter, där vårt fokus till stor del låg på kapitalanskaffning. Bland annat emitterade vi i oktober ett treårigt obligationslån med ett totalt rambelopp om 500 miljoner kronor. Trots ett lägre resultat än motsvarande jämförelsekvartal är resultatet bättre än de två föregående perioderna och jag kan konstatera att vårt substansvärde ökade till 550,1 miljoner kronor under perioden (472,5), motsvarande 39,23 kronor per aktie (33,57).

– Under de senaste månaderna har vi också kunnat se hur flera onoterade bolag anammat vår affärsidé att verka som ett investmentbolag nischat mot fastighetssektorn. Det är en utveckling som vi välkomnar och ser som ett hjälpmedel för att kommunicera vår affärsmodell till den breda marknaden.

– Sedan årsskiftet har ytterligare drygt 100 miljoner kronor av obligationen placerats i Offentliga Hus-koncernen och bolaget har därmed kunnat slutföra två intressanta förvärv, ett antal skolfastigheter i norra Sverige och ett antal vårdfastigheter i södra Sverige. Framöver kommer vi att sätta mer kapital i arbete. Jag ser fram emot att berätta mer om detta i nästa kvartalsrapport.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige