Image

Offentliga Hus emitterar obligationer om 400 miljoner

Ekonomi/Finansiering Som ett första steg i Offentliga Hus ambitioner att öka fastighetsvärdet från dagens 2,3 miljarder kronor till cirka sex-sju miljarder kronor har Offentliga Hus framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner kronor (rambelopp om 700 miljoner kronor) med en löptid om 3,5 år.
Publicerad den 11 December 2017
Joachim Kuylenstierna. Bild: Fastator
Joachim Kuylenstierna.

Obligationsemissionen placerades framgångsrikt bland primärt svenska investerare och med ytterligare efterfrågan från övriga Norden och Kontinentaleuropa. Sammantaget deltog över 70 investerare i den övertecknade emissionen.  

Emissionslikviden avses användas till fastighetsförvärv samt generella verksamhetsändamål.

– Det här är ett viktigt första steg mot målet att börsnotera Offentliga Hus inom de närmaste två åren. På en allt mer föränderlig marknad är god kassa av största vikt, och i Fastator ser vi kassaflödesstabila bolag som vinnare den närmsta tiden. Vi ser många affärer den kommande tiden och därför är det glädjande att Offentliga Hus genomfört en obligation som stärker kassan med 400 miljoner kronor. Det ska bli spännande att följa bolagets fortsatta tillväxt, som också kommer aktieägarna i Fastator till gagn, säger Joachim Kuylenstierna, tillförordnad vd för Fastator.

Obligationerna löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 700 räntepunkter och har slutligt förfall i juni 2021. Offentliga Hus avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm inom 60 dagar efter emissionsdatumet.

Pareto Securities och Swedbank har agerat finansiella rådgivare och joint bookrunners i samband med obligationsemissionen. Vinge har agerat juridisk rådgivare i transaktionen.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Offentliga Hus på Branschguiden

Offentliga Hus äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter med det allmänna som fortsatt hyresgäst. Vi avlastar kommuner och landsting i rollen som fastighetsägare så att de fullt ut kan fokusera på sin huvuduppgift – att leverera en välfärd i världsklass.

För Offentliga Hus är fastighetsägande inte bara en fråga om att köpa och sälja fastigheter – det är ett långsiktigt verktyg för att göra Sveriges kommuner mer attraktiva. Och det är ett ansvar vi tar på största allvar. Det betyder att vi arbetar i tät dialog med kommunen, är en lyhörd samarbetspartne...

Läs mer om Offentliga Hus på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Han är K-Fastigheters nya chefsrekrytering

Bolag Expansiva bolaget förstärker – plockar in på chefsposition.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY