Image

Stark avslutning för Fastator

Bolag Fastator redovisar ett resultat per aktie på 1,62 kronor (0.6) för Q4. Substansvärdet är uppe i 41,49 kronor per aktie.
Publicerad den 23 Februari 2018

Oktober - december
Periodens resultat: 23,2 MSEK (8,4)
Resultat per aktie efter utspädning: 1,62 kr (0,6)
Avkastning på eget kapital: 4,1% (1,6)
Substansvärde: 581,8 MSEK (529,3)
Substansvärde per aktie efter utspädning: 41,49 kr (37,75)

Januari - december
Periodens resultat: 53,7 MSEK (91,3)
Resultat per aktie efter utspädning: 3,79 kr (6,50)
Avkastning på eget kapital: 9,6% (18,9)
Substansvärde: 581,8 MSEK (529,3)
Substansvärde per aktie efter utspädning: 41,49 kr (37,75)

Vd Joachim Kuylenstierna:
- Under året har vi använt vår kompetens för att hjälpa våra innehavsbolag att växa vidare. Som exempel sattes Offentliga Hus målsättning till att tredubbla bolagets fastighetsinnehav. Under hösten har Fastator arbetat intensivt för att uppnå detta tillväxtmål. Ett första steg togs under december 2017 när Offentliga Hus framgångsrikt emitterade ett obligationslån om 400 miljoner kronor i en övertecknad emission. Det följdes direkt av ytterligare fastighetsförvärv, från statliga Svevia och privata fastighetsägare, till ett underliggande fastighetsvärde om 828 miljoner kronor. Tillträde sker i slutet av första kvartalet 2018 och jag ser mycket goda utvecklingsmöjligheter i dessa förvärv, både på kort och lång sikt. Fastator kommer självklart spela en aktiv roll vid värdeskapandet i denna nya portfölj.

- De innehavsbolag Fastator idag arbetar med bjuder på en intressant mix av samhällsfastigheter, industrifastigheter och digitala lösningar för framtiden. Stabil tillväxt med stabila kassaflöden i kombination med digitala initiativ leder vägen mot framtiden. Vår styrka som investmentbolag inom fastighetssektorn är just möjligheten att kunna ändra om i mixen av innehav utifrån aktuella marknadsförutsättningar, för att på bästa sätt leverera avkastning till våra aktieägare.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Tillsvidare jobbar vi med nyckeltalen"

Bolag Det är ett hårt jobbande Trianon som arbetat för att förbättra kostnadskontrollen, öka hyresintäkterna och sänka nettoskulden. Nyckeltalen har stått i fokus och kommer göra så även framöver – iallafall till hösten. Bolaget gör vad de säger att de ska göra konstaterar vd Olof Andersson.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige