Image
Christina Nyman.
Christina Nyman. Bild: Handelsbanken

Handelsbanken fastighetsrapport: Upptining för bostadspriser och bostadsbyggande

Ekonomi/Finansiering Bostadspriserna kommer att börjar stiga framåt sommaren och bostadsbyggandet återhämtar sig. Samtidigt väntas utländska investerare komma tillbaka till aktiemarknaden och kapitalmarknaderna blir allt mer tillgängliga för fastighetsbolagen, enligt Handelsbankens nya fastighetsrapport. – Allt hänger på att ekonomin mjuklandar, inflationen kommer ner och Riksbanken inleder räntesänkningar. Kan det gå? Ja, vi tror det, säger Christina Nyman, Handelsbankens chefsekonom.
Publicerad den 12 Mars 2024

I sin nya fastighetsrapport bedömer Handelsbanken att Riksbanken inleder räntesänkningar i juni och följer upp med ytterligare sänkningar i september och december.

– Under 2025 ser vi att Riksbanken ökar räntesänkningstakten samtidigt som konjunkturen stärks och arbetsmarknaden förbättras. I slutet av 2025 bedömer vi att styrräntan nått 2,25 procent och Riksbanken sänkt klart, säger Christina Nyman.

I början av 2026 kommer såväl rörliga som bundna boräntor ha sjunkit till omkring 3,5 procent, spår bankens makroekonomer. För kommersiella fastighetsbolag har läget förbättrats med vinterns nedgång i långa marknadsräntor och lägre riskpremier (kreditspreadar). Riksbankens kommande räntesänkningar kommer leda till successivt lägre finansieringskostnader under andra halvåret i år.

Efter ett stort tapp i påbörjade bostadsprojekt väntas en gradvis återhämtning mot en ny normalnivå på cirka 35 000 påbörjade bostäder årligen. En anledning till att byggandet på sikt inte ökar mer är att befolkningstillväxten bromsat in kraftigt. En annan orsak är att byggkostnaderna väntas vara fortsatt höga. Det talar för att det kommer bli tuffare konkurrens mellan jobben i byggsektorn och att även antalet sysselsatta i byggbranschen stabiliseras på en ny lägre nivå.
– Med lägre byggtakt ser vi inte generellt ökad bostadsbrist men däremot kan det förvärras i storstäderna, säger Christina Nyman.

Handelsbankens ekonomer räknar med sjunkande sysselsättning i byggsektorn under året i takt med att pågående byggprojekt färdigställs och nya inte tar vid, men inget ras.
"Vår prognos för bygginvesteringarna pekar mot att antalet sysselsatta i byggsektorn minskar med 10 000 personer", säger Christina Nyman.

EU har nått en överenskommelse om högre krav kring byggnaders klimatpåverkan. Här finns alltså en möjlighet att satsa på energirenoveringar, inte minst nu då det är lättare att få tag på arbetskraft, som ger kostnadsbesparingar i och med lägre energikonsumtion.

Den stora nedgången i långräntor och kreditspreadar mot slutet av 2023 i kombination med att kreditvärderingsinstituten visade sig vara mer flexibla än vad som tidigare bedömts, har bidragit till att fastighetsbolagen gick från iskalla på obligationsmarknaden till att bli eftersökta av investerarna på den svenska marknaden. Handelsbankens analytiker tror att sektorn under 2024 kommer att kunna refinansiera en stor del av sina förfall. Bedömningen är att kreditspreadarna för fastighetsbolag kan fortsätta att närma sig bolag i andra sektorer och att kreditmarknaden generellt utvecklas positivt.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Northvolt backar från fabriksplaner – här är Borlänges största fastighetsägare

Bolag En bomb slog ner i Borlänge under onsdagen. Batteritillverkaren Northvolt skrotar sina planer på att bygga en fabrik i staden och 1 000 jobb uteblir. Samtidigt framkommer det att bolaget vill sälja den 900 000 kvadratmeter stora marken. Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i kommunen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige