Image

Concent tecknar LOI med Strago

Ekonomi/Finansiering Concent tecknar ett Letter of intent med Strago Fastighetsutveckling, avseende förvärv av ägda och tecknade projekt.
Publicerad den 24 Januari 2017

Concent Holding AB har en längre tid sökt olika lösningar på en strukturförändring som både ger Concent trovärdighet mot investerare och kapitalmarknaden samt ger erforderlig tillgång till finansiärer och kapital för verksamheten.

Bolaget har en mycket tung och dyr skuldbörda och den finansiella situation har den senaste tiden varit ansträngd med icke tillfredställande likviditet.

Styrelsen bedömer att det saknas utsikter att fortsätta driva verksamheten under dessa förutsättningar.

Concent har därför tecknat ett LOI med Strago Fastighetsutveckling Holding AB med ambitionen att Strago ska förvärva de projekt som ägs eller är tecknade av Concent vilka är bokförda till ett värde om cirka 110 000 000 kronor.

Förvärvet skulle i korthet innebära att Strago förvärvar projekten, mot att Strago samtidigt övertar och löser skuld i Concent uppemot 300 000 000 kronor, skuld som i huvudsak är hänförlig till projekten.

Köpeskillingen kommer således uppgå till övertagen skuld. Strago kommer utveckla projekten till nyckelfärdiga och sålda byggnader, och Strago kommer stå för all framtida finansiering. Genomförs förvärvet kommer vissa anställda i Concent erbjudas anställning i Strago. Jool Capital Partner som är huvudsaklig finansiär av Concent stödjer affären och båda parterna.

Per Ottosson är styrelseordförande i Strago och bland delägarna återfinns också Sven Kallstenius (tillika styrelseordförande i Concent).

Därav har Concents styrelseordförande inte deltagit i handläggningen eller beslut som rör Strago.

Concent behåller projektet Barents Center inklusive fordringar under redan avyttrade projekt och styrelsen kommer att fokusera på att reducera kostnaderna och maximera intäkterna under den närmaste tiden. Stragos förvärv medför således att Concents nuvarande finansiella utmaningar löses och bolaget kan överleva.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Så sätts rätt team med unikt rekryteringsarbete

Presenteras av Fastighetsägarna Service

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Duon slopar planer på höghus vid Entré

Bygg/Arkitektur Trianon och JM vill bygga flera hundra bostäder intill köpcentrumet Entré i Malmö – men planen kommer att ändras något i samband med att markanvisningen nu måste förlängas. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige