Image

KPMG lämnar Concent i förtid

Bolag KPMG väljer att lämna Concent i förtid eftersom man anser att det saknas förutsättningar för fortsatt samarbete.
Publicerad den 25 November 2016

Som tidigare kommunicerats har Concent under hösten arbetat med den framtida strukturen av bolaget. Bolaget arbetar intensivt med detta och har närmat sig en lösning. Förhoppningsvis kan strukturförändringen avslutas under Q4 2016. Som ett led i förberedelserna inför strukturförändringen kallar bolaget inom kort till extra bolagsstämma för nyval av styrelse.

Styrelsen har vidare mottagit meddelande om KPMG:s förtida avgång. Som anledning anges att det saknas förutsättningar för fortsatt samarbete. Bolaget har bett KPMG förklara vad som avses med detta utan att erhålla någon ytterligare information. Styrelsen i Concent är mycket förvånade över KPMG:s avgång och anser att KPMG:s agerande skarpt kan ifrågasättas. Styrelsen kommer således att överväga vilka åtgärder man tar med anledning av detta. Kommande kallelse till extra bolagstämma kommer med anledning av KPMG:s förtida avgång också avse nyval av revisor.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

KPMG på Branschguiden

Bygg- och fastighetsmarknaden är i förändring. Utvecklingen aktualiserar nya frågeställningar. Utifrån vår erfarenhet som revisorer och rådgivare till branschen bidrar vi till att utveckla våra kunders affärer. Vår styrka är vårt nätverk av svenska och internationella specialister inom bygg- och fastighetsbranschen.

Intresset för bygg- och fastighetsmarknaderna ökar. Den historiskt höga avkastningen från fastighetsinvesteringar attraherar investerare. Marknaden internationaliseras snabbt. Riskvilligt kapital söker sig till allt fler och allt mer transparenta nationella m...

Läs mer om KPMG på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Weiss rankar de politiska partiernas bostadspolitik

Sverige Veidekkes Lennart Weiss är en av landets mest profilerade bostadsdebattörer: Gammal socialdemokrat, men när han nu rankar partiernas bostadspolitik hamnar hans parti långt ner. Här är hela Lennart Weiss ranking.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY