Image
Petra Wester, Lena Törner, Anneli Schöldström och Veronica Palmgren diskuterar nätverkens betydelse på seminariet Fastighetskvinnan den 3 september.
Petra Wester, Lena Törner, Anneli Schöldström och Veronica Palmgren diskuterar nätverkens betydelse på seminariet Fastighetskvinnan den 3 september. Bild: Petra Wester AB, Maco Media, Per Asplund och C/O Palmgren

Fastighetskvinnan: Här är deltagarna i nätverkspanelen

Fastighetskvinnan Tidigare i veckan presenterade vi Lena Törner, som ska diskutera affärsnätverkens betydelse på seminariet Fastighetskvinnan 2014. Nu är också övriga paneldeltagare klara.
Publicerad den 13 Augusti 2014

Fastighetssverige och systermagasinet Lokalnytt genomför seminariet Fastighetskvinnan 2014 på Grand Hotel i Stockholm den 3 september.

Det är delvis ett klassiskt affärsseminarium om den kommersiella fastighetsbranschen, men det handlar också om jämställdhets- och mångfaldsfrågor inom det svenska näringslivet.

Seminariet är unikt så tillvida att samtliga talare är kvinnor.

En av punkterna är en panel där företrädare för fyra olika affärs- och karriärnätverk diskuterar nätverkens betydelse och vad de kan göra för att öka jämställdheten och andelen kvinnor på ledande positioner.

De fyra är:
# Anneli Schöldström, som företräder Fastella, ett nätverk knutet till Fastighetsägarna Stockholm, som arbetar för att öka andelen kvinnor i fastighetsbranschen på alla nivåer genom att skapa möjligheter för kompetensutveckling, sammanhållning, nätverkande och erfarenhetsutbyte.

# Veronica Palmgren, som företräder Nätverket 100 %, ett affärsnätverk för kvinnor som är verksamma inom fastighets- och detaljhandelsbranschen.

# Petra Wester, som företräder Boarding For Success, ett näringslivsnätverk med ambitionen att bli Sveriges vassaste styrelsenätverk.

# Lena Törner, som har startat Matrona- och Patronanätverken.

www.fastighetssverige.se/fastighetskvinnan hittar du mer information om seminariet. Här lägger vi löpande upp nyheter och information allt eftersom pusselbitarna faller på plats.

Du anmäler dig till seminariet här.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastighetskvinnan 2022

Var: Grand Hotel, Stockholm

När: 8 september, 09.00 - 16.00

Pris:   5995 kronor exkl. moms (fysiskt deltagande)

5495 kronor exkl. moms (digitalt deltagande)

Du anmäler dig till seminariet här.

Ambitionen är Fastighetskvinnan ska vara det mest inspirerande fastighetsseminariet i Sverige, där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en bredare och mer jämställd fastighetsbransch – ett affärsseminarium som gör skillnad!

Förutom klassiska business-punkter behandlar seminariet också mångfaldsfrågor i det svenska näringslivet, med fokus på fastighetsbranschen. Unikt för seminariet är att de allra flesta av talarna är kvinnor – manliga talare medverkar endast i punkterna som handlar om jämställdhet och mångfald.

Men Fastighetskvinnan är inte ett event som bara riktar sig till kvinnor. Det riktar sig till alla som vill nätverka, bli inspirerade och uppdaterade om trenderna på fastighetsmarknaden.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet? Kontakta:

Eddie Ekberg
0736 - 57 43 16
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Se film från ett tidigare event här:


Arrangörer:
Partners:


Mer från Fastighetssverige