Image

Fastighetskvinnan - 14 Oktober 2020

14 oktober

Ett unikt inspirations- och affärsseminarium där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en mer jämställd fastighetsbransch. Du får en matnyttig uppdatering av marknadsläget på ett affärsseminarium som gör skillnad!


Stenvalvet

Partnerlogo

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt ett hundratal fastigheter med en area av cirka 590 000 till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka tio miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola med mera och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 41 procent, kommun och landsting står för cirka 39 procent och övriga utförare av samhällsservice för 21 procent av hyresintäkterna. Fastighetsbeståndet är fördelat på i huvudsak fyra olika regioner; Mälardalen, Skåne, Öst och Väst-Dalarna. Stenvalvets ägare är fem långsiktiga institutionella investerare; AI Pension, Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.


Magnus Edlund, vd, Stenvalvet

Fasticon

Partnerlogo

Fasticon är den ledande kompetensförsörjaren i fastighetsbranschen, vi är branschens specialister inom rekrytering, kompetensutveckling och Interim/Konsultlösningar i fastighetsbranschen.

Fasticon Kompetens är idag en del av Byggmästare Anders J Ahlström Holding och är noterade på stockholmsbörsen, First North. Sammantaget är vi i dag ett 50-tal anställda med huvudkontoret i Stockholm och regionkontor i Göteborg och Malmö.

Vi genomför cirka 250 fastighetsrelaterade rekryteringar per år. Vi har i dagsläget ett 70-tal konsulter uthyrda i spännande uppdrag. Är du intresserad av en karriär i fastighetsbranschen, registrera ditt cv och hitta alla våra lediga tjänster och uppdrag på www.fasticonjobb.se


Henrik Olsson, koncernchef och vd, Fasticon

Arcona

Partnerlogo

Arcona projekterar, genomför byggentreprenader och utvecklar fastigheter i egen regi i Storstockholm och Uppsala. Vi arbetar alltid i nära samverkan med kunden och med det övergripande syftet att förstå och utveckla kundens affär.
Arcona grundades 1985 med idé om att utmana det traditionella sättet att bygga och att skapa högre kundvärden genom att ha ett LEAN arbetssätt och lösa uppgifter tillsammans. Vi driver alla våra projekt med fokus på leanfilosofin och utvecklar kommersiella fastigheter såsom kontor, hotell, logistik, köpcentrum, vårdinrättningar, skolor och idrottshallar. 
Vi är ca 250 medarbetare och 2016 omsatte koncernen drygt 2,1 miljarder kronor. Exengo Installationskonsult, BSK Arkitekter och CS Logistics ingår som strategiska resurser i Arconakoncernen. Sedan början av 2014 är Arcona en del av Veidekke-koncernen.
Vill du veta mer om Arcona besök gärna oss på www.arcona.se

 


Peter Kvist, vd, Arcona

Colliers International

Partnerlogo

Colliers International är globalt ledande inom fastighetsrådgivning. Kommersiella lokaler och fastigheter är vår expertis vare sig det gäller kontor, lager-och industri eller handel. Colliers i Sverige ingår i Colliers International Group Inc. med fler än 16 300 anställda på 502 kontor i 67 länder. I Sverige arbetar drygt 30 drivna rådgivare, analytiker och marknadsförare på kontoren i Stockholm och Göteborg.
Colliers vet hur viktigt det är med lokal expertis. Men genom att ingå i en global organisation kan Colliers även ge sina kunder en heltäckande marknadskunskap och insyn i globala trender inom fastighetsmarknaden. Med expertis och entreprenörsanda får fastighetsägare hjälp med sälj-och köprådgivning, uthyrning och förvaltning. Colliers har experter inom marknaderna Kontor, Handel och Industri & logistik. Välkomna fastighetsägare, lokalsökare och investerare.


Dan Törnsten, vd, Colliers.

Avy

Partnerlogo

Avy hjälper fastighetsägare att öka värdet på sina bostadsbestånd och förbättra kundnöjdheten hos de boende genom digitala verktyg. Med ett nytt gränssnitt kan fastighetsägare effektivt erbjuda sina kunder ett smartare boende med enkel tillgång till betalning, kommunikation och service kopplat till hemmet. Detta bygger på en teknisk plattform som tillgängliggör möjligheter för båda parter som inte tidigare kunnat realiseras i en analog värld. Avy är en tjänst i skärningspunkten mellan FinTech, PropTech och Co-sharing.


Mikaela Svefors, medgrundare och affärsutvecklings- ansvarig, Avy

Fastighetskvinnan 2020

Var: Grand Hotel, Stockholm.

När: 14 oktober, 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15).

Pris: 4995 kronor exkl. moms

Du anmäler dig till seminariet här.

Ambitionen är Fastighetskvinnan ska vara det mest inspirerande fastighetsseminariet i Sverige, där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en bredare och mer jämställd fastighetsbransch - ett affärsseminarium som gör skillnad!

Förutom klassiska business-punkter behandlar seminariet också mångfaldsfrågor i det svenska näringslivet, med fokus på fastighetsbranschen. Unikt för seminariet är att de allra flesta av talarna är kvinnor – manliga talare medverkar endast i punkterna som handlar om jämställdhet och mångfald.

Men Fastighetskvinnan är inte ett event som bara riktar sig till kvinnor. Det riktar sig till alla som vill nätverka, bli inspirerade och uppdaterade om trenderna på fastighetsmarknaden.

Seminariet avslutas med prisutdelningen för utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna.

Du kan läsa om förra årets seminarium här.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet? Kontakta:

Nicklas Tollesson
0705 - 84 14 02
nicklas@fastighetssverige.se

Eddie Ekberg
0736 - 57 43 16
eddie@fastighetssverige.se

Se filmen från 2019 års event här:Partners: