Image

Fastighetskvinnan - 14 September 2023

Torsdag 14 september

Ett unikt inspirations- och affärsseminarium där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en mer jämställd fastighetsbransch. Du får en matnyttig uppdatering av marknadsläget på ett affärsseminarium som gör skillnad!


Partners – Fastighetskvinnan 2023

Fasticon

Partnerlogo

Fasticon är specialister på kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadssektorn. Vi hjälper våra kunder att förstärka sina organisationer genom att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens. Det gör vi genom att utbilda, rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till värdeskapande samhällsbyggnad. Kunderna finns över hela Sverige och vi utgår från kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.


Henrik Olsson, vd & koncernchef

Newton

Partnerlogo

Newton Kompetensutveckling är ett utbildningsföretag som fokuserar på fastighetsbranschen. Sedan 1993 har vi levererat kompetensutveckling och karriärutveckling för både privatpersoner och företag. Vi erbjuder praktiska och pedagogiska kurser inom förvaltning, besiktning, juridik, teknik, ekonomi, bygg och anläggning, samt diplomutbildningar inom olika områden. Vårt mål är att direkt ge våra deltagare verktyg och färdigheter för att lyckas både i sin karriär och personliga utveckling. Vi är övertygade om att livslångt lärande är nyckeln till framgång.


Johanna Belsing, vd

Novier

Partnerlogo

Novier är en engagerad helhetsrådgivare inom fastigheter. Vår hunger för innovativa lösningar skapar ständigt förbättring för både uppdragsgivare och hyresgäster. Genom lyhördhet i alla led förstår vi din affär och genererar värde genom hårt arbete och nyskapande lösningar. Med oss får du en partner som tänker stort in i framtiden samtidigt som vi får saker att hända i vardagen. På så sätt bidrar vi till din utveckling som ökar värdet i varje fastighet, platsupplevelse och möte.


Marie Bucht Toresäter, vd, partner

Nrep

Partnerlogo

Nrep Nrep är en ledande fastighetsinvesterare som har åtagit sig att driva på verklig förändring i branschen för att gynna människor och vår planet. Med ett holistiskt och långsiktigt tillvägagångssätt investerar Nrep i olika fastighetssegmentet med tyngdpunkt inom bostäder, logistik, samhällsfastigheter och kontor. Nrep är erkänt för sin förmåga att omforma den byggda miljön, inklusive flera storskaliga stadsdelsutvecklingsprojekt. Bolaget förvaltar 8 miljoner kvadratmeter fastigheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen och Tyskland – med fler än 300 anställda över hela Europa som arbetar för att minska koldioxidutsläppen i fastighetsportföljen till 2028. Nrep är en del av Urban Partners.

Leda Snyggt

Partnerlogo

Leda Snyggt är ett konsultföretag som erbjuder projektgenomförandetjänster vid ny- och ombyggnation av fastigheter. Vi är ett litet bolag med höga ambitioner och handplockad personal där kvalitet och samsyn med beställare står högt på agendan och löpande följs upp. Genom våra goda kunskaper om alla skeden i ett projekt åtar vi oss såväl hela projektorganisationen som delar av den. Vi har stor kompetens och förståelse för hela processen där våra medarbetare har erfarenheter från att driva projekt i alla entreprenadformer inklusive erfarenhet inom CM och samverkansentreprenader med mycket goda resultat. Vår kompetens utgörs av anställda där över hälften har över 20 års erfarenhet av roller både som entreprenörer, projekterande konsulter och beställare vilket ger oss en mycket hög erfarenhet och förståelse för alla skeden i projekt.


Tobias Soläng, vd

Citymark Analys

Partnerlogo

CityMark Analys kartlägger och analyserar den kommersiella lokalmarknaden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vi producerar såväl detaljerade som övergripande beslutsunderlag för förvaltning och företagsledning.


Tor Borg, analyschef, Byggfakta och CityMark

Fastighetskvinnan 2023

Var: Grand Hotel, Stockholm (Spegelsalen)

När: 14 september, 09.00 - 16.00

Pris: 5995 kronor exkl. moms 

Du anmäler dig till seminariet här.

Ambitionen är Fastighetskvinnan ska vara det mest inspirerande fastighetsseminariet i Sverige, där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en bredare och mer jämställd fastighetsbransch – ett affärsseminarium som gör skillnad!

Förutom klassiska business-punkter behandlar seminariet också mångfaldsfrågor i det svenska näringslivet, med fokus på fastighetsbranschen. Unikt för seminariet är att de allra flesta av talarna är kvinnor – manliga talare medverkar endast i punkterna som handlar om jämställdhet och mångfald.

Men Fastighetskvinnan är inte ett event som bara riktar sig till kvinnor. Det riktar sig till alla som vill nätverka, bli inspirerade och uppdaterade om trenderna på fastighetsmarknaden.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet? Kontakta:

Eddie Ekberg
0736 - 57 43 16
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Anthon Näsström
0720-707824
anthon.nasstrom@nordicpropertynews.com

Arrangörer:Partners:Se film från ett tidigare event här: