Image
Barbro Jansson Stridlund, Ulla Werkell, Anna Romell Stenmark och Åsa Bergström diskuterar framtidens beskattning på seminariet Fastighetskvinnan.
Barbro Jansson Stridlund, Ulla Werkell, Anna Romell Stenmark och Åsa Bergström diskuterar framtidens beskattning på seminariet Fastighetskvinnan.

Försämrat skatteläge för fastighetsbranschen

Fastighetskvinnan Fastighetssektorn har länge ansetts vara relativt gynnad skattemässigt. Men det finns fog att tro att läget kommer att försämras framöver. Vad väntar runt hörnet? Fyra experter diskuterar branschens framtida beskattning på seminariet Fastighetskvinnan den 1 september.
Publicerad den 11 Augusti 2015

Många tror att fastighetsbranschen generellt kommer att beskattas hårdare framöver. Företagsskattekommitténs första förslag gav branschen skrämselhicka. Hur kommer de reviderade förslagen att se ut? Vad betyder regeringens nyligen tillsatta utredning om paketering av fastigheter? Hur påverkas branschen och bostadsbyggandet av de osäkra framtidsutsikterna?

De framtida skatterna diskuteras av en panel bestående av:
# Barbro Jansson Stridlund, ansvarig för fastighetsgruppen inom KPMG:s affärsområde Skatt.
# Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna.
# Åsa Bergström, vice vd, ekonomi- och finanschef på Fabege.
# Anna Romell Stenmark, delägare på Advokatfirman Lindahl, specialiserad inom skatterätt.

Fastighetssveriges seminarium Fastighetskvinnan hålls på Grand Hotel i Stockholm den 1 september.

Det är ett heldagsseminarium om den svenska fastighetsbranschen – unikt för det här seminariet är att samtliga talare i de rent businessfokuserade programpunkterna är kvinnor.

Seminariet berör också jämställdhets- och mångfaldsfrågor inom näringslivet – här deltar också manliga fastighetsprofiler.

Syftet med seminariet är att ge besökarna en djup och bred bild av fastighetsbranschen just nu, samtidigt som seminariet är ett sätt att öka jämställdheten i branschen genom att visa fram framgångsrika kvinnliga förebilder i rätt sammanhang.

Du hittar mer information, program och medverkande här.

Du anmäler dig till seminariet här.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

KPMG på Branschguiden

Bygg- och fastighetsmarknaden är i förändring. Utvecklingen aktualiserar nya frågeställningar. Utifrån vår erfarenhet som revisorer och rådgivare till branschen bidrar vi till att utveckla våra kunders affärer. Vår styrka är vårt nätverk av svenska och internationella specialister inom bygg- och fastighetsbranschen.

Intresset för bygg- och fastighetsmarknaderna ökar. Den historiskt höga avkastningen från fastighetsinvesteringar attraherar investerare. Marknaden internationaliseras snabbt. Riskvilligt kapital söker sig till allt fler och allt mer transparenta nationella m...

Läs mer om KPMG på Branschguiden

Fastighetskvinnan 2023

Var: Grand Hotel, Stockholm (Spegelsalen)

När: 14 september, 09.00 - 16.00

Pris: 5995 kronor exkl. moms 

Du anmäler dig till seminariet här.

Ambitionen är Fastighetskvinnan ska vara det mest inspirerande fastighetsseminariet i Sverige, där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en bredare och mer jämställd fastighetsbransch – ett affärsseminarium som gör skillnad!

Förutom klassiska business-punkter behandlar seminariet också mångfaldsfrågor i det svenska näringslivet, med fokus på fastighetsbranschen. Unikt för seminariet är att de allra flesta av talarna är kvinnor – manliga talare medverkar endast i punkterna som handlar om jämställdhet och mångfald.

Men Fastighetskvinnan är inte ett event som bara riktar sig till kvinnor. Det riktar sig till alla som vill nätverka, bli inspirerade och uppdaterade om trenderna på fastighetsmarknaden.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet? Kontakta:

Eddie Ekberg
0736 - 57 43 16
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Anthon Näsström
0720-707824
anthon.nasstrom@nordicpropertynews.com

Arrangörer:Partners:Se film från ett tidigare event här:

Mer från Fastighetssverige