Image

KPMG blir partner i eventet Fastighetskvinnan 2014

Fastighetskvinnan KPMG, ett av världens ledande revisionsföretag, blir partner i eventet Fastighetskvinnan 2014.
Publicerad den 23 April 2014
Tina Zetterlund. Bild: KPMG
Tina Zetterlund.

Seminariet Fastighetskvinnan 2014 genomförs på Grand Hotel den 3 september.
Det unika med seminariet är att samtliga talare är kvinnor.

Det är delvis ett klassiskt affärsseminarium som belyser olika delar av den kommersiella fastighetsmarknaden, men det handlar också om jämställdhets- och mångfaldsfrågor inom det svenska näringslivet med tonvikt på fastighetsmarknaden.

Nu är det klart att KPMG blir partner i eventet.

- För KPMG är mångfald och jämställdhet i mångt och mycket en affärsdriven fråga. Våra kunder kräver att vi speglar deras organisation på ett likvärdigt sätt och allt fler ställer krav på jämställdhet i de team vi sätter samman. Men lika viktig är jämställdhetsfrågan ur ett medarbetarperspektiv. Vi vill spegla samhället som helhet för att kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ på marknaden. Genom att arbeta strategiskt med jämställdhet och mångfald står vi bättre rustade för att möta den komplexa omvärld vi verkar i och kan därmed bidra till att nå resultat inom alla delar av organisationen - nya lösningar, nya kunder, roligare jobb, säger Tina Zetterlund, partner och chef för verksamhetsområde Skatt på KPMG.

Hur arbetar ni med jämställdhetsfrågor?
- Det ska erkännas att vi har en bit kvar innan vi är jämställda på alla positioner i företaget. Vi rekryterar in något fler kvinnor än män, men det avspeglas inte på de seniora chefspositionerna. Vi har dock höga ambitioner och har i företagsledningen satt upp målet att andelen kvinnor som är delägare ska vara minst 33 procent år 2020, vilket är en fördubbling mot i dag. Det handlar bland annat om att tidigt i karriären identifiera duktiga medarbetare, uppmuntra nätverk mellan medarbetare, se till att det alltid presenteras kandidater av båda könen vid chefstillsättningar, utbilda och pusha våra medarbetare och oss själva som ledare.

Varför väljer ni att bli partner i eventet Fastighetskvinnan 2014?

- Bygg- och fastighetsbranschen är en viktig sektor för oss och står för en betydande del av vår omsättning. Det är också en traditionellt mansdominerad sektor som kommit en bra bit på väg i jämställdhetsarbetet. Här tror jag vi kan lära mycket av varandra.

I Sverige arbetar 1 600 personer på ett 60-tal kontor för KPMG, som erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning.
KPMG är revisorer för drygt 30 procent av de noterade svenska fastighetsbolagen.
Globalt har KPMG International 155 000 medarbetare i 155 länder.

På specialsajten www.fastighetssverige.se/fastighetskvinnan kan du följa arbetet med seminariet Fastighetskvinnan. Här lägger vi fortlöpande upp nyheter kring eventet allt eftersom pusselbitarna faller på plats.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

KPMG på Branschguiden

Bygg- och fastighetsmarknaden är i förändring. Utvecklingen aktualiserar nya frågeställningar. Utifrån vår erfarenhet som revisorer och rådgivare till branschen bidrar vi till att utveckla våra kunders affärer. Vår styrka är vårt nätverk av svenska och internationella specialister inom bygg- och fastighetsbranschen.

Intresset för bygg- och fastighetsmarknaderna ökar. Den historiskt höga avkastningen från fastighetsinvesteringar attraherar investerare. Marknaden internationaliseras snabbt. Riskvilligt kapital söker sig till allt fler och allt mer transparenta nationella m...

Läs mer om KPMG på Branschguiden

Fastighetskvinnan 2022

Var: Grand Hotel, Stockholm

När: 8 september, 09.00 - 16.00

Pris:   5995 kronor exkl. moms (fysiskt deltagande)

5495 kronor exkl. moms (digitalt deltagande)

Du anmäler dig till seminariet här.

Ambitionen är Fastighetskvinnan ska vara det mest inspirerande fastighetsseminariet i Sverige, där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en bredare och mer jämställd fastighetsbransch – ett affärsseminarium som gör skillnad!

Förutom klassiska business-punkter behandlar seminariet också mångfaldsfrågor i det svenska näringslivet, med fokus på fastighetsbranschen. Unikt för seminariet är att de allra flesta av talarna är kvinnor – manliga talare medverkar endast i punkterna som handlar om jämställdhet och mångfald.

Men Fastighetskvinnan är inte ett event som bara riktar sig till kvinnor. Det riktar sig till alla som vill nätverka, bli inspirerade och uppdaterade om trenderna på fastighetsmarknaden.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet? Kontakta:

Eddie Ekberg
0736 - 57 43 16
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Se film från ett tidigare event här:


Arrangörer:
Partners:


Mer från Fastighetssverige