Image
Eva Landén, Biljana Pehrsson och Ingalill Berglund
Eva Landén, Biljana Pehrsson och Ingalill Berglund Bild: Corem, Kungsleden och Atrium Ljungberg.

Fastighetskvinnan 2014 – ett affärsseminarium som gör skillnad

Fastighetskvinnan Fastighetssverige lanserar nu Fastighetskvinnan 2014 – ett unikt seminarium där alla talarna är kvinnor. Eventet äger rum på Grand Hotel i Stockholm den 3 september.
Publicerad den 11 Mars 2014

Till stor del handlar det om ett affärsseminarium där olika delar av fastighetsbranschen blir belyst. Men det handlar också om jämställdhets- och mångfaldsfrågor i näringslivet i allmänhet och i fastighetsbranschen i synnerhet.

Fastighetsbranschen är traditionellt mansdominerad, men på senare år har allt fler kvinnor tagit plats på tunga positioner. Genom att visa upp positiva förebilder hoppas vi att Fastighetskvinnan 2014 blir ytterligare ett steg mot en än mer jämställd bransch och att eventet kan visa att fastighetsbranschen är en attraktiv bransch att verka i. Samtidigt är Fastighetskvinnan ett affärsseminarium av högsta klass.

Den första punkten på seminariet är redan klar: Tre börsnoterade fastighetsbolag har i dag kvinnliga vd:ar. Vi samlar alla tre – Atrium Ljungbergs Ingalill Berglund, Kungsledens Biljana Pehrsson och Corems Eva Landén – för en diskussion om det rådande marknadsläget utifrån deras bolags horisonter.

- Jag tycker att alla sätt att lyfta fram kvinnorna i branschen är bra, och välkomnar därför det här initiativet, säger Biljana Pehrsson.

- Kungsleden är ett av börsens mest jämställda bolag och jag är övertygad om att jämställdhet och mångfald i slutändan ökar lönsamheten – ett bolag blir bättre om olika erfarenheter, perspektiv och synsätt förenas, säger Biljana Pehrsson.

Du kan följa arbetet med seminariet på specialsajten fastighetssverige.se/fastighetskvinnan där vi fortlöpande lägger upp nyheter inför seminariet.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large C...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY