Image

Akademiska Hus blir partner i eventet Fastighetskvinnan 2014

Fastighetskvinnan Akademiska Hus blir den första partnern i Fastighetssveriges event Fastighetskvinnan 2014.
Publicerad den 12 Mars 2014
Kerstin Lindberg Göransson Bild: Peter Jönsson
Kerstin Lindberg Göransson

Fastighetskvinnan 2014 äger rum på Grand Hotel i Stockholm onsdagen den 3 september. Seminariet är unikt så till vida att samtliga talare är kvinnor.
Till stor del handlar det om ett klassiskt affärsseminarium, men en del av punkterna är inriktade på jämställdhets- och mångfaldsfrågor inom näringslivet med tyngdpunkt på fastighetsbranschen.

Akademiska Hus går nu in som partner i eventet. Akademiska Hus ägs av staten och är Sveriges näst största fastighetsbolag.

- Vi har höga ambitioner när det gäller jämställdhet och mångfald. På chefsnivå har vi kommit relativt långt, vi har fem kvinnor och sju män i ledningsgruppen. Men ser man på hela bolaget har vi en bit kvar. 28 procent är kvinnor och 72 procent män. Särskilt när det gäller kvinnliga drifttekniker har vi mycket att jobba med, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

Varför är jämställdhet så viktigt för er?

- All forskning pekar på att företag som är jämställda har en bättre arbetsmiljö och lyckas bättre. Min egen erfarenhet är att de bolag vars sammansättning speglar samhället i stort är de mest framgångsrika.

Vilka redskap använder ni för att förbättra er?
- I första hand handlar det om att synliggöra frågan och att diskutera vad vi kan göra för att förändra, förbättra och utveckla oss. Att ständigt ha frågan på agendan – och här kan vi bli mycket bättre. Men vi måste jobba på alla fronter, inte minst med strukturella förutsättningar både internt och externt. Att på olika arenor, möta unga människor tidigt i utbildningssystemet för att visa upp vår bransch och vad vi har att erbjuda är också en viktigt komponent.

- Vi försöker verkligen, när vi rekryterar, se till att vi har en mångfald av sökande, inte bara ur ett jämställdhetsperspektiv. I slutändan är det kompetensen som avgör, men har vi ett bra urval att arbeta med leder det till att både jämställdheten och mångfalden ökar.

- Vi arbetar med organiserade mentorsprogram, både helt kvinnliga och blandade program. Det handlar också om att visa upp att vårt bolag passar alla, genom att visa på förebilder och att det finns stora utvecklingsmöjligheter inom Akademiska Hus.

- Vi är också engagerade i mångfaldsnätverk, exempelvis ”Mitt liv”, som hjälper unga utlandsfödda akademiker in i det svenska arbetslivet, här finns en jättestor och outnyttjad resurs.

Varför blir Akademiska Hus partner i eventet Fastighetskvinnan 2014?
- Det är ett bra sätt att visa att vi verkligen tar de här frågorna på allvar, att vi vill vara med och påverka och inte bara sitter bredvid och tittar på. Akademiska Hus är ett bolag där alla har möjlighet att utvecklas.

- Jag tycker att upplägget bakom det här seminariet är väldigt bra; att det inte bara är ett jämställdhetsseminarium utan att det också har ett tydligt affärsfokus. Det är rätt sätt att lyfta de här frågorna, säger Kerstin Lindberg Göransson.

På specialsajten fastighetssverige.se/fastighetskvinnan kan du följa arbetet med seminariet. Här lägger vi fortlöpande upp nyheter och ny information om eventet.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastighetskvinnan 2022

Var: Grand Hotel, Stockholm

När: 8 september, 09.00 - 16.00

Pris:   5995 kronor exkl. moms (fysiskt deltagande)

5495 kronor exkl. moms (digitalt deltagande)

Du anmäler dig till seminariet här.

Ambitionen är Fastighetskvinnan ska vara det mest inspirerande fastighetsseminariet i Sverige, där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en bredare och mer jämställd fastighetsbransch – ett affärsseminarium som gör skillnad!

Förutom klassiska business-punkter behandlar seminariet också mångfaldsfrågor i det svenska näringslivet, med fokus på fastighetsbranschen. Unikt för seminariet är att de allra flesta av talarna är kvinnor – manliga talare medverkar endast i punkterna som handlar om jämställdhet och mångfald.

Men Fastighetskvinnan är inte ett event som bara riktar sig till kvinnor. Det riktar sig till alla som vill nätverka, bli inspirerade och uppdaterade om trenderna på fastighetsmarknaden.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet? Kontakta:

Eddie Ekberg
0736 - 57 43 16
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Se film från ett tidigare event här:


Arrangörer:
Partners:


Mer från Fastighetssverige