Image
Kerstin Lindberg Göransson.

Akademiska Hus: Fortsatt ökat fastighetsvärde

Bolag Akademiska Hus har ökat sitt driftöverskott i jämförelse med föregående år och resultatet före värdeförändringar och skatt har förbättrats. Det bedömda fastighetsvärdet har under året ökat till cirka 105 miljarder kronor, huvudsakligen till följd av sänkta avkastningskrav.


Språkskrapan.

Akademiska Hus bygger studentbostäder i Göteborg

Bygg/Arkitektur Akademiska Hus investerar 103 miljoner kronor i att förvandla en tidigare kontorsbyggnad till 61 lägenheter vid Näckrosenområdet mitt i centrala Göteborg. Satsningen skapar ett campusnära boende för 125 studenter och forskare.


Illustration av tillbyggnaden.

Ruvar på rejäl tillbyggnad i hjärtat av Lund

Bygg/Arkitektur Tungviktaren vill förtäta rejält – kikar på 4 000 nya kvadratmeter fördelat på fyra våningsplan.


Zynka gör digitala tvillingar av Akademiska Hus bestånd.

Zynka gör digitala tvillingar för Akademiska Hus

Bolag Efter en omfattande upphandling står det klart att Zynka kommer att leverera en tjänsteplattform för digitala tvillingar av Akademiska Hus fastigheter. En lösning som gör det möjligt att skapa en bättre kundupplevelse idag, men också gör det enklare att utveckla framtidens miljöer.


Caroline Arehult.

Arehult går från växthus till Akademiska Hus

Bolag Caroline Arehult har fått ett nytt toppjobb – i höst tar hon över som vd för Akademiska Hus och får basa över en portfölj som är värd närmare 100 miljarder kronor. För Fastighetssverige berättar hon vad som lockar med tjänsten, vad hon ser mest fram emot och hur mycket hon har saknat branschen sedan hon lämnade vd-rollen i Hemfosa för ungefär ett år sedan.


Charlotta Wallman Hörlin, operativ chef på Intea, som har köpt Högskolan i Kristianstads nuvarande lokaler (i bakgrunden) och som även ska ta fram Högskolans nya.

Intea: Otypiskt förvärv och ändrade planer i Kristianstad

Transaktioner Charlotta Wallman Hörlin om Inteas tankar efter storförvärvet i Kristianstad och de ändrade planerna för Högskolans nya lokalisering.


Intea köper i Malmö och Kristianstad av Akademiska Hus.

Intea köper för 1,6 miljarder av Akademiska Hus

Transaktioner Intea har ingått avtal med Akademiska Hus om att förvärva Malmö universitets portalbyggnad Niagara i Malmö och Campus Kristianstad med Högskolan Kristianstad som hyresgäst. Portföljen har en uthyrningsbar yta om 54 700 kvadratmeter och förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,6 miljarder kronor.


Handelshögskolan i Göteborg växer.

Akademiska Hus investerar halv miljard i handelshögskola

Bolag Akademiska Hus satsar 529 miljoner kronor i en ny byggnad vid Handelshögskolan i centrala Göteborg. Byggnaden gör det möjligt för fakulteten att expandera och utveckla sin utbildning och forskning inom ekonomi och juridik.


Kerstin Lindberg Göransson.

Akademiska Hus: Stabilt år, höjer utdelningen

Bolag Akademiska Hus redovisar förbättrade siffror och ägaren staten får höjd utdelning.


Kerstin Lindberg Göransson.

Det här ska Kerstin Lindberg Göransson ägna sig åt i framtiden

Bolag Efter nära tio år som vd för Akademiska Hus har Kerstin Lindberg Göransson informerat styrelsen om att hon önskar lämna sitt uppdrag i december 2021. Fastighetssverige frågar vad hon ska göra framöver, varför beslutet kommer just nu och var någonstans styrelsen söker en efterträdare.


Kerstin Lindberg Göransson.

Kerstin Lindberg Göransson slutar som vd för Akademiska Hus

Bolag Efter nära tio år som vd för Akademisk Hus har Kerstin Lindberg Göransson informerat styrelsen om att hon önskar lämna sitt uppdrag i december 2021.


Campus Alnarp.

Akademiska Hus investerar i Alnarp

Bygg/Arkitektur Akademiska Hus satsar 67 miljoner kronor i en ny byggnad för Nordiskt Genresurscenter (NordGen) i Alnarp. Därmed stärker campusområdet sin position som en unik grön mötesplats för världsledande forskning, utbildning och innovation.


Biomedicum.

Biomedicum vinner Mipim Awards

Mipim Biomedicum – ett av Europas största forskningslabb inom medicin som Akademiska Hus har uppfört åt Karolinska Institutet i Solna – vann Mipim Awards i klassen Best Healthcare Development.


Akademiska Hus gör lokaler för coworkingkoncceptet Green Innovation Park i Alnarp.

Akademiska Hus bygger för Green Innovation Park i Alnarp

Bolag Nu är det klart att co-workingkonceptet Green Innovation Park får nya lokaler och växlar upp sin verksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitets campus i Alnarp. Satsningen innebär att innovations- och samverkansdrivna gröna företag får en ny mötesplats i en kreativ miljö med närhet till forskning och innovationsinfrastruktur.


Forum Medicum.

Skanska bygger Forum Medicum i Lund

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Akademiska Hus om att bygga nya Forum Medicum i Lund. Totalt rör det sig om cirka 15 000 kvadratmeter forsknings- och utbildningslokaler åt Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Ordern är värd cirka 450 miljoner kronor vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i tredje kvartalet 2020.


Alba Nova.

Miljardaffär för Akademiska Hus

Bolag Akademiska Hus har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Alba Nova i Stockholm. Köpeskillingen beräknas uppgå till cirka 2 miljarder kronor.


Vy från Ole Römers väg med förslag på möjliga byggnader. Slutlig utformning av byggnaderna bestäms i samband med bygglov.

Så blir fastighetsjättens nästa satsning i myllrande studentstaden

Bygg/Arkitektur Akademiska Hus satsar på att förtäta i utbildningsnav med hundratals nya studentbostäder, handel och kontor. Fastighetssverige berättar mer om de expansiva planerna.


Första etappen av campus Albano är nu klar.

Första etappen av mångmiljardsatsningen campus Albano står klar

Bygg/Arkitektur På campus Albano i Stockholm byggs 70 000 kvadratmeter nya universitetslokaler, 1 000 student- och forskarbostäder samt anlagda parker, butiker och restauranger. Nu når mångmiljardsatsningen en viktig milstolpe genom att den allra första byggnaden står inflyttningsklar.


Akademiska Hus når sitt halveringsmål fem år före utsatt tid för Chalmers i Göteborg.

Akademiska Hus har halverat sin energileverans till Chalmers

Energi/miljö Som en del i arbetet med att göra sin verksamhet helt klimatneutral har Akademiska Hus som mål att minska andelen levererad energi med 50 procent från år 2000 till 2025. Nu, fem år innan utsatt tid, har det målet nåtts för fastighetsbolagets byggnader på Chalmers campusområde i Göteborg.


Retziuslaboratoriet på Campus Solna.

Serneke tecknar avtal med Akademiska Hus för utveckling av life science-laboratorium i Solna

Bygg/Arkitektur Serneke och Akademiska Hus har tecknat ett samverkansavtal kring utvecklingen av Retziuslaboratoriet på Campus Solna. Ombyggnationen omfattar 24 000 kvadratmeter och beräknas vara klar våren 2022.