Image

Akademiska Hus vill göra skillnad

Fastighetskvinnan Hållbarhet och mångfald är viktiga frågor för Akademiska Hus, som är partner i Fastighetssveriges event Fastighetskvinnan. - Som ett av Sveriges största fastighetsbolag både kan och vill vi göra skillnad på hållbarhetsområdet, säger vd Kerstin Lindberg Göransson.
Publicerad den 24 Augusti 2015
Kerstin Lindberg Göransson. Bild: Ola Kjellby
Kerstin Lindberg Göransson.

Seminariet Fastighetskvinnan äger rum på Grand Hotel i Stockholm den 1 september. Sista anmälningsdag är nu på onsdag. Du anmäler dig här.

Till största delen är det ett klassiskt affärsseminarium som behandlar olika delar av fastighetsmarknaden – men det är unikt så tillvida att samtliga talare i affärspunkterna är kvinnor.

Seminariet behandlar också jämställdhets- och mångfaldsfrågor – i de här punkterna medverkar också manliga fastighetstoppar.

Kerstin Lindberg Göransson medverkar, tillsammans med Fredrik Wirdenius, Carola Lavén och Max Barclay – i en panel som ska diskutera jämställdhet och mångfald inom dagens fastighetsbransch.

Dessutom sitter Kerstin Lindberg Göransson med i juryn som utser Årets Unga Fastighetskvinna, där Akademiska Hus är prissponsor.

Hur ser du på eventet Fastighetskvinnan?
- Jag ser fram emot att träffa alla kollegor, lyssna på alla spännande och inspirerande talare och jag tycker att ni hittat helt rätt i val av ämnen. Och så ser jag verkligen fram emot att få vara med och utse ”Årets Unga Fastighetskvinna”. Det är så energigivande att i egenskap av jurymedlem få träffa och samtala med de nominerade – det finns verkligen många kompetenta unga kvinnor i vår bransch!

Vilka är annars de viktigaste frågorna och utmaningarna för Akademiska Hus just nu?
- Att fortsätta utveckla vårt hållbarhetsarbete, där mångfald är ett fokusområde. Som ett av Sveriges största fastighetsbolag både kan och vill vi göra skillnad på hållbarhetsområdet. För att lyckas är det avgörande att vi ökar samarbetet med våra kunder kring olika hållbarhetsinitiativ. Dels handlar det om våra tuffa mål kring energieffektivisering och att eliminera koldioxidavtrycket från driften, men också kring frågor som rör social hållbarhet, där vi i planeringen av våra campusområden tar in de aspekterna. Ett annat område handlar om arbetsmiljö. Detta prioriteras högt i hela vår verksamhet och i de projekt vi driver. Vår målsättning är att uppnå en helt olycksfri arbetsplats, något som kräver samarbete och gemensamma överenskommelser med branschens alla aktörer.

Hur går jämställdhets- och mångfaldsarbetet?
- Jag är övertygad om att ett strategiskt mångfaldsarbete skapar lönsamhet i flera dimensioner – i trivsel, effektivitet och socialt kapital. Under det senaste året har vi fortsatt vårt samarbete med Mitt Liv och haft sju mentorer i det senaste mentorprogrammet. Vi har också startat upp ett samarbete med Tekniksprånget/IVA och är glada över att majoriteten av praktikanterna är kvinnor. Nyligen har vi bestämt oss för att bli en samarbetspartner till Mentor där vi, till att börja med, bidrar med medarbetare som åker ut och gör skolbesök och berättar om sina vägval i arbetslivet. Vi har också hittat en samarbetsform mellan Samhall och Svensk markservice där Samhalls kompetens blir en del av markskötseln i Stockholm. Jag kan också säga att jag ser ett ökat internt intresse för mångfaldsfrågor och jag är personligen fullständigt övertygad om att vi behöver arbeta på alla fronter för att säkra branschens framtida rekryterings- och kompetensbehov.

Ni har nyligen fått ert uppdrag utökat till att även omfatta studentlägenheter i egen regi. Hur ser du på detta?
- Det stämmer, uppdraget har breddats så att det även medger eget byggande och ägande av studentbostäder. På så vis kan vi ytterligare ta ett helhetsansvar i utvecklingen av campusområden. Studentbostäder är en viktig fråga för både Akademiska Hus och Sveriges lärosäten. I de campusplaner som Akademiska Hus är med och tar fram ingår därför alltid frågan om bostäder, oavsett om förslaget är att bostäder ska läggas på Akademiska Hus mark eller på mark som tillhör någon annan fastighetsägare. Genom att sälja eller arrendera ut mark till andra aktörer har Akademiska Hus redan medverkat till att mer än 7 000 studentbostäder byggs på campus runt om i landet. Med vårt breddade uppdrag kan vi nu ytterligare bidra till att studentbostadsbristen minskar.
- Just nu pågår planeringen för att i egen regi bygga 400 studentbostäder på KTH Campus i Stockholm. Tillsammans med Karolinska Institutet utreder vi också möjligheterna att i egen regi bygga 400 nya forskarbostäder inom Campus Solna.

Ni har landets största projektportfölj, på 20 miljarder kronor. Vad ligger närmast i tiden?
- För att nämna ett av många så sätter vi snart spaden i marken för det nya universitetsområdet Albano med 100 000 kvadratmeter universitetslokaler och 1 000 studentbostäder. Albano knyter genom sitt strategiska läge ihop de tre stora Stockholmsuniversiteten.

Vad, skulle du säga, utmärker Akademiska Hus som företag?
Att vi har en helhetssyn på vår leverans och vad den betyder för utvecklingen hos våra kunder. Vi tar vår roll – att vi ska bidra till Sverige som kunskapsnation – på allvar. Det genomsyrar hela vår verksamhet och skapar en stor stolthet hos medarbetarna.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastighetskvinnan 2023

Var: Grand Hotel, Stockholm (Spegelsalen)

När: 14 september, 09.00 - 16.00

Pris: 5995 kronor exkl. moms 

Du anmäler dig till seminariet här.

Ambitionen är Fastighetskvinnan ska vara det mest inspirerande fastighetsseminariet i Sverige, där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en bredare och mer jämställd fastighetsbransch – ett affärsseminarium som gör skillnad!

Förutom klassiska business-punkter behandlar seminariet också mångfaldsfrågor i det svenska näringslivet, med fokus på fastighetsbranschen. Unikt för seminariet är att de allra flesta av talarna är kvinnor – manliga talare medverkar endast i punkterna som handlar om jämställdhet och mångfald.

Men Fastighetskvinnan är inte ett event som bara riktar sig till kvinnor. Det riktar sig till alla som vill nätverka, bli inspirerade och uppdaterade om trenderna på fastighetsmarknaden.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet? Kontakta:

Eddie Ekberg
0736 - 57 43 16
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Anthon Näsström
0720-707824
anthon.nasstrom@nordicpropertynews.com

Arrangörer:Partners:Se film från ett tidigare event här:

Mer från Fastighetssverige