Image

Balder köper i Stockholm för 815 miljoner

Transaktioner Balder köper tre fastigheter med en total yta om 19 300 kvadratmeter i Stockholm. Säljare är Fabege och den totala volymen i affären uppgår till 815 miljoner kronor.
Publicerad den 17 Maj 2013
Annons
Image
Murmästaren 7.jpg Bild: Fabege
Murmästaren 7.jpg Fiskaren större 3. Bild: Fabege
Fiskaren större 3. Skeppshandeln 1. Bild: Fabege
Skeppshandeln 1. Erik Selin. Bild: Emma Granberg
Erik Selin. Klaus Hansen Vikström. Bild: Peter Knutson
Klaus Hansen Vikström.

Fastigheterna är Skeppshandeln 1 i Hammarby Sjöstad, Murmästaren 7 på Kungsholmen och Fiskaren Större 3 på Södermalm. Försäljningarna sker i bolag.

Projektfastigheten Skeppshandeln 1 är i princip fullt uthyrd och säljs under pågående produktion som Fabege kommer att slutföra. Skeppshandeln 1 omfattar cirka 13 700 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på hotell, butiker och kontor samt därutöver ett garage. Projektet beräknas färdigställt för inflyttning under andra kvartalet 2014.
Murmästaren 7 är belägen på Kungsholmen. Fastigheten omfattar cirka 3 000 kvadratmeter kontor och butiker.

Fiskaren Större 3 är belägen på Södermalm och omfattar cirka 2 600 kvadratmeter varav drygt hälften avser bostäder och resterande yta fördelas på kontor och butiker.

Styrelsen för Balder har med stöd av bemyndigande från årsstämman beslutat att delfinansiera förvärvet med en riktad nyemission av 500 000 preferensaktier till en teckningskurs om 321 kronor per preferensaktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittliga stängningskursen för Balders preferensaktie på Nasdaq OMX Stockholm de tre senaste handelsdagarna avrundat nedåt till närmaste heltal.

Swedbank har varit rådgivare i samband med nyemissionen.

- Vi välkomnar dessa fina centrala hus som Fabege har förvaltat väl med namnkunniga hyresgäster som H&M, Ica och Profil Hotels till Balder, säger vd Erik Selin.

Försäljningen ger Fabege ett resultat före skatt om 15 miljoner kronor och efter skatt om 54 miljoner kronor som kommer att redovisas under andra kvartalet 2013.

– Fastigheterna har stora inslag av hotell, butiker och bostäder vilket ligger utanför Fabeges kärnverksamhet. Genom affären koncentreras Fabeges fastighetsportfölj ytterligare mot strategin att äga och utveckla kontorsfastigheter i samlade bestånd. Avyttringen är ett naturligt led i Fabeges fortsatta fokusering. Vi är glada att köparen är en professionell och kunnig fastighetsägare som kommer att ta väl hand om ”våra” hyresgäster, kommenterar Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef hos Fabege.

Catella var Fabeges rådgivare i affären.

Relaterade artiklar

Ämnen

Catella på Branschguiden

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kap...

Läs mer om Catella på Branschguiden

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige