Image

Balder tar in närmare 1,2 miljarder i nyemission

Ekonomi/Finansiering Balder har genomfört en riktad nyemission på cirka 1,17 miljarder kronor före emissionskostnader. Emissionen omfattar 18 miljoner B-aktier till teckningskursen 64,85 kronor, motsvarande en rabatt på 0,4 procent jämfört med måndagens stängningskurs. Tecknare i emissionen var AMF och Swedbank Robur.


Erik Selin, vd för Balder.

Selin om Balders 2024: "Nettosäljer byggrätter – kanske några investeringar"

Bolag Balders vd Erik Selin spår ett lugnt 2024 för bolaget som på många sätt kommer likna deras 2023. Det finns inga projektstarter inplanerade under året och han ser inte heller särskilt mycket aktivitet framför sig på transaktionsmarknaden, även om han tror att den som helhet tinar upp mer under årets gång.


Erik Selin, vd för Balder.

Negativa värdeförändringar på tio miljarder för Balder 2023

Bolag Balder redovisar minskat förvaltningsresultat för helåret 2023 i sitt bokslut. Där framgår även att förra årets resultat efter skatt uppgick till -7 699 miljoner kronor som bland annat påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med -9 980 miljoner kronor.


Enligt Colliers månadssammanfattning av januari gjordes det tolv affärer i Sverige för totalt cirka 6,7 miljarder kronor.

Tolv affärer och måttlig transaktionsaktivitet i januari

Transaktioner Januari blev en ganska långsam start på transaktionsåret med 49 affärer och en volym på 1,6 miljarder euro i Norden, men jämfört med januari 2023 var volymerna högre i alla länder utom i Norge, detta enligt Colliers senaste månadssiffror. I Sverige var det måttlig transaktionsaktivitet med tolv affärer, men en volym på 0,6 miljarder euro, cirka 6,7 miljarder kronor. Den största affären var DNB:s tvångsförsäljning av Oscar Properties blandade portfölj till Erik Selin Fastigheter för cirka 2,2 miljarder kronor.


Ola Serneke och Erik Selin.

Balder genomför affär med Serneke – köper hotellbyggnad i Karlatornet och säljer byggrätter i Barkarby

Transaktioner Balder köper hotellbyggnaden i Karlatornet. Samtidigt säljer Balder 55 000 kvadratmeter byggrätter i Veddesta, Järfälla kommun till Serneke.


Visionsbild av Karlastaden.

Balder och Serneke säljer byggrätter i Karlastaden till Framtidenkoncernen

Ekonomi/Finansiering Fastighets AB Balder och Doxas portföljbolag Serneke säljer cirka 151 000 kvadratmeter byggrätter i Karlastaden till Göteborgs allmännyttiga fastighetskoncern Förvaltnings AB Framtiden.


Erik Selin.

Selins finansiering för Oscar-köpet nu säkerställd

Transaktioner Oscar Properties försäljning av den underliggande fastighetsportföljen i ett antal helägda dotterbolag för en köpeskilling om cirka 2,2 miljarder kommer att slutföras då Erik Selin erhållit finansiering för sitt köp, det skriver bolaget i ett pressmeddelande.


Greg Dingizian har sen tidigare sålt hela sitt innehav av B-aktier SLP.

Dingizian säljer stort till Selin

Transaktioner Greg Dingizian har den 15 januari genom bolaget Agartha sålt 2,5 miljoner A-aktier i logistikfastighetsbolaget SLP, Swedish Logistic Property där han är storägare och styrelseledamot.


Oscar Properties vd Carl Janglin.

Oscar Properties vd aviserar fortsatta fastighetsförsäljningar

Transaktioner Försäljningen av DNB-portföljen för 2,2 miljarder är sannolikt inte det sista Oscar Properties gör när det gäller avyttringar – bolaget har 36 fastigheter kvar i sin ägo och vd:n Carl Janglin säger till Fastighetssverige att fler försäljningar lär följa. Han kommenterar också de ytterligare åtgärder som bolaget tittar på så som ytterligare slimmad organisation och en eventuell företagsrekonstruktion.


Erik Selin köper Oscar Properties-fastigheter för över två miljarder kronor.

Selin miljardköper Oscar Properties-fastigheter

Bolag Oscar Properties har ingått avtal om att sälja den underliggande fastighetsportföljen i ett antal helägda dotterbolag till Erik Selin Fastigheter för en köpeskilling om cirka 2,2 miljarder kronor med tillträde snarast. Förvärvet är endast villkorat av att köparen senast den 18 januari 2024 erhåller finansiering, det skriver Oscar Properties i ett pressmeddelande.


Erik Selin och hans Balder ser inget behov av att skriva ner värdet på innehavet i norska fastighetsbolaget Entra.

Tungviktarnas olika syn på Entra-innehavet – Balder ser inget nedskrivningsbehov

Bolag Entras två största ägare Castellum och Balder lämnade båda sina Q3-rapporter i fredags och där framgick det att de har olika syn på sina innehav i det norska fastighetsbolaget. Castellum har valt att göra en nedskrivning på nära en halv miljard kronor medan Balder valt att lämna värdet oförändrat. Här kommenterar Erik Selin mer om Balders syn på Entra-innehavet och även obligationsmarknaden.


Draken i taket på restaurangen högst upp i hotellskrapan. Om kvällarna lyser den och syns långväga ifrån.

Nu flyger Draken: "Vi har bevarat mycket av områdets historia"

Bygg/Arkitektur Delar av gamla dansrestaurangen Vågen, biografen Draken, Folkets Hus samt några andra lokaler bildar, tillsammans med den nybyggda skrapan, Hotel Draken vid Järntorget och Heurlins plats i Göteborg. Under torsdagen hölls pressvisning av de olika huskropparnas insidor. Fastighetssveriges reporter vallades runt i lokalerna och fick dessutom en pratstund med Martin Wiholm, vd och General Manager på Clarion Hotel Draken, och Joakim Gralén, projektutvecklare på Fastighets AB Balder.


Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter.

K-Fastigheter genomför nyemission – tillförs 331 miljoner

Ekonomi/Finansiering K-Fastigheter genomför en riktad nyemission om sammanlagt 24 miljoner B-aktier till kursen 13,80 kronor, något som tillför bolaget cirka 331 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen innebär en rabatt med cirka 8,2 procent mot gårdagens senaste betalkurs på 15,04 kronor.


Tommy Åstrand och Erik Selin.

Ordförande ökar och vd avser öka sina aktieinnehav i SLP

Ekonomi/Finansiering SLP:s vd Tommy Åstrand har avyttrat 350 000 aktier i SLP, skriver bolaget i ett pressmeddelande, Detta för att finansiera kommande förvärv av 750 000 teckningsoptioner i ett av bolagets incitaments-program, motsvarande lika många aktier i SLP. De avyttrade aktierna har förvärvats av SLP:s ordförande Erik Selin via bolag.


K-Fastigheter avbryter emission av konvertibler.

K-Fastigheter avbryter emission av konvertibler

Bolag Styrelsen för K-Fastigheter har i samråd med Joint Bookrunners beslutat att avbryta bookbuildingförfarandet och den riktade nyemissionen av konvertibler kommer inte genomföras, det meddelar bolaget i ett pressmeddelande.


Kristin Berg, vd för Mestro, och Erik Selin, vd för Balder.

Selin med när Mestro tar in kapital för vidare expansion

Bolag Det svenska hållbarhetsbolaget Mestro har genomfört en riktad nyemission i syfte att accelerera sitt erbjudande av energiuppföljningstjänster för att möta EU:s regulatoriska krav på fler marknader. Totalt tar man in tolv miljoner kronor, till en teckningskurs om nio kronor per aktie. Med i rundan är bland annat Erik Selin, vars Balder varit kund till Mestro i ett flertal år. Med den nya investeringen siktar Mestro på att bredda sitt erbjudande och bryta ny mark i Europa.


Moodys drar tillbaka kreditbetyg för Balder.

Moody's drar tillbaka kreditbetyg för Balder

Bolag Kreditvärderingsinstitutet Moody's drar tillbaka sitt kreditbetyg för Balder på grund av otillräcklig information för att kunna bibehålla en bevakning, detta enligt ett pressmeddelande.


Fastighetssverige listar de tio största fastighetsägarna i Göteborg.

Här är Göteborgs största fastighetsägare

Lista Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i landets tio största kommuner. I dag har turen kommit till Göteborg, som med sina 596 841 invånare är landets näst största kommun enligt SCB.


Erik Selin, vd för Balder och Ola Serneke, vd för Serneke Invest-

Karlatornet står inflyttningsklart – stor intervju med Serneke och Selin

Bostäder Så var dagen kommen för de första personerna att flytta in i Karlatornet. För vissa har väntan varit lång. Inte minst för Ola Serneke. Fastighetssverige var på plats när det gavs en tur av entrén och visningslägenheten på våning 25. I lägenheten fanns även Balders vd Erik Selin, som likt Ola Serneke gav sin syn på läget framåt.


Västerås.

Här är Västerås största fastighetsägare

Lista Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i landets tio största kommuner. I dag har turen kommit till Västerås, som med sina 158 653 invånare är landets sjätte största kommun enligt SCB, en placering bättre än året innan.