Image
Erik Selin, vd för Balder.
Erik Selin, vd för Balder. Bild: Balder

Negativa värdeförändringar på tio miljarder för Balder 2023

Bolag Balder redovisar minskat förvaltningsresultat för helåret 2023 i sitt bokslut. Där framgår även att förra årets resultat efter skatt uppgick till -7 699 miljoner kronor som bland annat påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med -9 980 miljoner kronor.
Publicerad den 9 Februari 2024

Förvaltningsresultatet för helåret uppgick till 6 549 Mkr (6 659). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 6 135 Mkr (6 139), vilket motsvarar en minskning per aktie med 3 % till 5,32 kr per aktie (5,48). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 1 917 Mkr (1 929).

Årets resultat efter skatt uppgick till -7 699 Mkr (10 989). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -6 746 Mkr (10 175), motsvarande -5,85 kr per aktie (9,09). Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med -9 980 Mkr (5 419), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med -14 Mkr (111), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 544 Mkr (110), värdeförändringar avseende räntederivat och optionskomponent konvertibel med -1 899 Mkr (1 617) samt resultat från andelar i intressebolag om -2 236 Mkr (1 002).

– Vår höga andel bostäder och väldiversifierade kommersiella portfölj gör att vi är motståndskraftiga även i sämre tider samtidigt som vi är ödmjuka inför framtiden, säger Balders vd Erik Selin i en kommentar till rapporten.

Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 6 135 Mkr (6 139), vilket motsvarar en minskning per aktie med 3 % till 5,32 kr (5,48).

Långsiktigt substansvärde uppgick till 85,06 kr per aktie (92,10).

Hyresintäkterna uppgick till 11 944 Mkr (10 521).

Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -6 746 Mkr (10 175) motsvarande -5,85 kr per aktie (9,09).

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Carl Janglin beskriver turbulensen på OP: "Tvingades krympa för att överleva"

Bolag Oscar Properties avgående vd Carl Janglin berättar för Fastighetssverige varför han lämnar bolaget, hur pressen har varit de senaste månaderna och varför den korta tiden på bolaget inte blev som han hade tänkt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige