Image

D Carnegie förhandlar om jätteaffär

Transaktioner D Carnegie förhandlar om en sammanslagning som skulle innebära att det nya bolaget får ett fastighetsvärde om nio miljarder kronor.
Publicerad den 16 April 2014

D Carnegie förhandlar med Hyresbostäder i Sverige II AB – ägt av Obligo, före detta Acta – om en sammanslagning av bolagens bestånd.

Under förutsättning att parterna kommer överens, kommer D. Carnegie & Co efter affärens genomförande att inneha en bostadsportfölj på över nio miljarder kronor och cirka 12 000 lägenheter koncentrerat i och runt Stockholm och Mälardalen.

Bolaget kommer, om parterna kommer överens och affären fullföljs, att vara det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige. Förhandlingarna mellan parterna förs med en gemensam ambition att ingå bindande avtal under maj 2014.

Avsikten är att transaktionen genomförs genom att D. Carnegie & Co och HBS II slår samman sina fastighetsbestånd. Genom en sådan transaktion kommer de nuvarande ägarna i HBS II fortsätta att vara betydande ägare i det samlade fastighetsbeståndet.

Ett slutligt avtal förutsätter bland annat styrelsegodkännande hos båda bolagen samt att båda parter får göra en så kallad due diligence avseende fastigheterna och att inget väsentligt negativt framkommer i samband med en sådan undersökning. Vidare kommer genomförande av affären att kräva att bolagsstämma sammankallas i HBS II:s ägarbolag och i D. Carnegie & Co för att besluta om ändring av bolagsordning och emission av värdepapper.

- Eftersom vi har som målsättning att öka kraftigt i vår kärnmarknad är detta en fantastisk möjlighet att mer än uppfylla våra tillväxtmål. Vi kommer efter genomförd transaktion se över beståndet med avsikt att renodla den geografiska belägenheten för våra fastigheter, säger D Carnegies vd UIf Nilsson.

Nordier agerar rådgivare åt D Carnegie i affären.

FAKTA/ Hyresbostäder i Sverige II AB
HBS II har sedan 2004 varit en betydande aktör på den svenska bostadsmarknaden, och äger i dag ett fastighetsbestånd på över 700 000 kvadratmeter med bostäder. Fastighetsbeståndet ligger i Eskilstuna, Strängnäs, Södertälje, Huddinge, Haninge, Bro, Märsta, Uppsala och Göteborg. HBS II har en egen förvaltningsorganisation i Graflunds AB som har förvaltningen för alla HBS II:s fastigheter samt externa fastighetsägare. HBS II ägs av norska och svenska investerare via Boligutleie Holding II AS och Hyresfastigheter Holding II Blå AB. Enligt bolagets investeringsmandat är fastighetsportföljen tänkt att realiseras mellan 2013 och 2016, beroende på när marknadsläget är mest gynnsamt ur investerarsynpunkt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Fortfarande inget beslut om Scandinavium

Bygg/Arkitektur Inte heller den här gången kom det ett beslut från kommunstyrelsen i Göteborg om arenans öde. Det rödgröna styrets ansvarige för idrottsfrågor, kommunstyrelsens ledamot Daniel Bernmar (V), säger till Fastighetssverige att förhandlingarna om vilket alternativ man föredrar fortfarande pågår.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige