Image

Så finansieras D Carnegie-affären

Ekonomi/Finansiering D Carnegieaffären, då Sveriges största noterade bostadsfastighetsbolag bildas, planeras att godkännas på den extra bolagstämman 2 juli. Tillträde beräknas ske den 4 juli. Så här ska finansieringen av 6,5 miljardersförvärvet gå till.
Publicerad den 16 Juni 2014
Ulf Nilsson. Bild: Nicklas Tollesson
Ulf Nilsson.

Den preliminära köpeskillingen är baserad på ett förhandlat fastighetsvärde på Hyresbostäder i Sverige II:s fastighetsbestånd om 6 558 miljoner kronor justerat för estimerade skulder och andra tillgångar i HBS II per den 30 juni 2014, och uppgår till cirka 3 790 miljoner kronor.

Av den preliminära köpeskillingen kommer cirka 1 248 miljoner kronor att erläggas i form av 26 miljoner nyemitterade B-aktier i D. Carnegie & Co till en preliminär teckningskurs om 48 kronor per B-aktie.

Vidare kommer bolaget ge ut tre konvertibla lån, vart och ett om 340 miljoner kronor, om totalt 1 020 miljoner kronor. Lånen förfaller den 30 juni 2016, 2018 respektive 2019 och löper med en årlig ränta om fem procent.

Konvertibelinnehavaren har rätt att påkalla förtida återbetalning av upp till en tredjedel av lånebeloppet.

Ytterligare 200 miljoner kronor kommer att erläggas i form av en säljarrevers utställd av D Carnegie & Co till HBS II.

Säljarreversen löper med en årlig ränta om tre procent och förfaller till betalning med en tredjedel årligen.

Avslutningsvis kommer D Carnegie at erlägga 1 321 898 kronor i kontant betalning.
HBS II har även ingått ett avtal med D Carnegies huvudägare Kvalitena AB enligt vilket Kvalitena åtagit sig förvärva aktier i bolaget motsvarande ett värde om 100 miljoner kronor per kvartal fram till den 31 december 2016, med start första kvartalet 2015. Åtagandet är dock begränsat till maximalt totalt 600 miljoner kronor under hela perioden.

HBS II har vidare åtagit sig att under en period av sex månader efter tillträdet inte avyttra aktier i D. Carnegie & Co över Nasdaq OMX First North.

- Vi har för bägge parter hittat en bra struktur för att genomföra denna spännande affär som gör D. Carnegie & Co till Sveriges största noterade fastighetsbolag med inriktning på bostäder. Tillsammans får vi en förvaltningsorganisation som kan skapa stora värden för våra aktieägare framöver och vi har finansiellt utrymme att fortsätta vår tillväxt, säger D Carnegies vd Ulf Nilsson.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Acrinova tar sig an Nasdaqs huvudlista

Bolag Nästa vecka flyttas Arcinova upp på Nasdaq Stockholm. Det är ett betyg på att företaget går rätt väg, menar vd:n Ulf Wallén som inte tycks oroad av den senaste tidens turbulenta aktiemarknad.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige