Image

D Carnegie avtalar om återbetalning av konvertibler

Bolag I syfte att reducera utspädning till följd av konvertering av konvertibla förlagslån i D. Carnegie bolaget ingått ett återbetalningsavtal med långivaren, Svensk Bolig Holding AB, om återbetalning av förlagslånen.
Publicerad den 25 Februari 2016
Ulf Nilsson. Bild: D Carnegie
Ulf Nilsson.

D Carnegie betalar också marknadsmässig kompensation för optionsvärdet till SBH. Som ett led i finansieringen av återbetalningen kommer bolaget att kalla till en extra bolagsstämma med förslag om emissionsbemyndigande.

I samband med att Bolaget i juli 2014 förvärvade Hyresbostäder i Sverige II AB från SBH skedde betalningen delvis genom utfärdade av tre konvertibla förlagslån på vardera 340 miljoner kronor, som vid full konvertering skulle motsvara 16 266 230 aktier eller cirka 19 procent av antalet utestående aktier.

– Genom återbetalning av förlagslånen kan vi förhindra den utspädning för nuvarande aktieägare, som annars skulle uppstå vid en konvertering av förlagslånen, säger Ulf Nilsson, vd för D. Carnegie & Co.

– Dessutom kommer aktieemissionen att förbättra vår soliditet och vårt finansnetto.
Återbetalningen ska enligt avtalet ske kontant den 1 juli 2016. SBH kommer också att erhålla kompensation för optionsvärdet i konvertiblerna med cirka 137 miljoner kronor vilket parterna bedömer som marknadsmässigt.

Bolaget avser finansiera återbetalningen genom bland annat en nyemission av aktier och en obligationsemission. Bolagets intjäningsförmåga bedöms öka med cirka 25 miljoner kronor årligen på grund av sänkta räntekostnader om finansieringen kan genomföras som planerat.

I enlighet med vad som angivits ovan kommer bolaget att kalla till en extra bolagsstämma med förslag att bolagsstämman lämnar ett bemyndigande till styrelsen att genomföra en riktad emission av B-aktier på upp till tio procent av det totala antalet utestående aktier till nya investerare. Avsikten med bemyndigandet är att finansiera planerade återbetalning av de konvertibla förlagslånen.

Bolagets huvudägare Kvalitena kommer att rösta för förslaget.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Acrinova tar sig an Nasdaqs huvudlista

Bolag Nästa vecka flyttas Arcinova upp på Nasdaq Stockholm. Det är ett betyg på att företaget går rätt väg, menar vd:n Ulf Wallén som inte tycks oroad av den senaste tidens turbulenta aktiemarknad.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige