Image

Bostäder i Gamlestadens Fabriker – Platzer säljer byggrätterna

Transaktioner Platzer säljer byggrätter för 280 bostäder i Gamlestadens Fabriker, Göteborg. Köpare är JM, som betalar 150 miljoner kronor.
Publicerad den 12 Oktober 2015
Platzer säljer bostadsbyggrätter i Gamlestadens Fabriker till JM. Bild: Gajd Arkitekter
Platzer säljer bostadsbyggrätter i Gamlestadens Fabriker till JM.

Platzer köpte Gamlestadens Fabriker (Olskroken 18:7) av Aberdeen tidigare i år.

Fastigheten består totalt av cirka 60 000 kvadratmeter tomtareal och en uthyrningsbar area om cirka 62 000 kvadratmeter i befintliga byggnader.

Nu säljer Platzer en del av fastigheten till JM. Affären omfattar en markareal om cirka 5 000 kvadratmeter och bedöms omfatta framtida byggrätter för bostadsändamål om cirka 25 000 kvadratmeter.

Fastigheten överlåts genom en bolagsaffär där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 150 miljoner kronor. Slutligt fastighetsvärde är beroende av den kommande detaljplanens omfattning.

Platzer har sedan tillträdet intensifierat arbetet med att ta fram en ny detaljplan för att utveckla området till en attraktiv blandstad. Utöver de bostadsbyggrätter som nu säljs bedöms detaljplanen också komma omfatta drygt 50 000 kvadratmeter lokaler.
Framtagandet av en ny detaljplan för området befinner sig i samrådsskede. Tillträdet är villkorat av bland annat att när fastighetsbildningen är klar och detaljplanen vunnit laga kraft, vilket förväntas ske senast under första kvartalet 2018.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Platzer utveckla Gamlestadens fabriker och ser stora möjligheter att skapa en attraktiv och levande stadsdel i detta centralt belägna område med befintlig bebyggelse med anor från industrialismens framväxt i Göteborg, säger Martin Svahn, regionchef på JM region väst.

– Genom försäljningen till JM får vi en bra samarbetspartner i den fortsatta utvecklingen av området till en väl fungerande blandstad. JM står som en garant för att det blir ett bra bostadsinslag och vi kan fokusera på utvecklingen av befintliga och nytillkommande kommersiella fastigheter där vi redan har ett stort intresse, säger P-G Persson, vd för Platzer.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är brittiska investerarens nordiska planer

Bolag ICG gick in i Finland i slutet av 2021 genom förvärvet av Thermo Fishers finska huvudkontor och FoU-anläggning från Niam. Chad Brown, vd på ICG, berättar för Fastighetssverige om förvärvet, ICG:s syn på de nordiska marknaderna och om deras tillväxtplaner i Norden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY