Image
Jesper Ericsson, vd för Green Park.

Green Park köper på Liljeholmskajen

Transaktioner Garagefastighetsbolaget Green Park förvärvar ytterligare en fastighet på Liljeholmskajen av JM.Därmed stärker bolaget sina positioner och närvaro i området.


Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB genomför strategisk översyn av innehavet i JM

Bolag SBB, genom sitt utvecklings- och transaktionsteam, har i samarbete med en internationellt välrenommerad värderingsfirma och ledande nordiska fastighetsrådgivare genomfört en omfattande analys av värdet av sitt intressebolag JM. Värdebedömningen visar på att värdet av JM:s tillgångar preliminärt uppgår till cirka 36 miljarder kronor. Mot bakgrund av denna bedömning har SBB beslutat sig för att genomföra en strategisk översyn av innehavet i JM.


Norra Djurgårdsstaden. I delområdet som heter Hjorthagskransen har JM, NREP och Gimle Bostad fått markanvisningar.

Trio får markanvisningar i heta området

Bygg/Arkitektur Hjorthagsparken i Norra Djurgårdsstaden ska förtätas med cirka 400 bostäder och nu föreslås de tre första markanvisningarna delas ut till välkända aktörer. Fastighetssverige berättar mer.


K1 Karlbergs Strand.

JM i miljardaffär – säljer tilltänkta huvudkontoret

Transaktioner JM har tecknat avtal med Fortifikationsverket om försäljning av kontorsprojektet K1 Karlbergs Strand i Solna. Affären uppgår till 2,4 miljarder kronor. K1 Karlbergs Strand var tänkt som JM:s nya huvudkontor.


Johan Skoglund, vd för JM.

JM: Högre resultatsiffror men färre sålda bostäder – inleder återköp

Bolag JM redovisar ett Q1-rörelseresultat om 466 mkr (406).


Johan Skoglund, vd för JM.

JM köper fastigheter för bostadsutveckling i Huddinge

Transaktioner JM har förvärvat fem fastigheter och tecknat villkorat avtal för ytterligare två fastigheter i Segeltorps industriområde, Huddinge kommun. Fastigheterna bedöms möjliggöra utveckling av cirka 600 bostäder i en blivande detaljplan. Förvärvet av de fem fastigheterna uppgår till cirka 270 miljoner kronor, med erläggande av likvid under andra kvartalet 2022.


Dockan i Västra Hamnen i Malmö ska få ytterligare förtätning med över 500 bostäder och mer kontor.

Här är trions nästa satsning i attraktiva hamnläget

Bygg/Arkitektur Wihlborgs, Peab och JM förtätar på klassisk mark inom Dockan i Västra Hamnen i Malmö. Fastighetssverige berättar mer om det senaste projektet som nu ska ut på samråd.


JM köper byggrätter för 120 miljoner i Västerås

Transaktioner JM har tidigare tecknat avtal med Kungsleden om förvärv av fastighet för utveckling av cirka 400 bostäder med centralt läge i Västerås. Förvärvet uppgår till cirka 120 miljoner kronor, med tillträde och erläggande av likvid under det andra kvartalet 2022.


Enligt Dagens Industris analys har Ilija Batljans SBB förlorat cirka en miljard på JM:s kursras hittills under 2022.

SBB har förlorat cirka en miljard efter kursraset i JM

Bolag JM:s aktie har rasat sedan årsskiftet och ser nu hur man än räknar – mot intjäningsförmåga, utdelning eller balansräkningen – alldeles för billig ut. Det skriver Dagens Industri i sin analys "Veckans aktie". Tidningen konstaterar samtidigt att SBB förlorat närmare en miljard kronor på sin investering i JM.


Norra Djurgårdsstaden. I delområdet som heter Hjorthagskransen har JM, Nrep och Gimle Bostad fått markanvisningar.

Trio ska bygga nytt i heta området

Bygg/Arkitektur Tunga aktörer får markanvisningar i Stockholms största stadsutvecklingsområde. Fastighetssverige berättar mer.


Johan Skoglund, vd för JM.

JM: Ökat resultat och höjd utdelning

Bolag JM:s helårsresultat ökade till motsvarande 25,90 kronor per aktie (22,50) under 2021. Utdelningen höjs till 13,50 kronor per aktie (12,75).


Markanvisningen möjliggör uppförandet av två bostadshus med en sammanlagd byggrätt som uppskattats till 8 445 kvadratmeter.

Börsjätten får ny markanvisning i försenat projekt

Bygg/Arkitektur JM föreslås anvisas mark i expansiva Brunnshög för bygge av bostadshus. Fastighetssverige berättar mer.


Johan Skoglund, vd för JM.

JM förvärvar fastighet för bostadsutveckling i Finland

Transaktioner JM förvärvar en fastighet i Kera, Esbo, i närheten av centrala Helsingfors, med tillträde och erläggande av likvid under det fjärde kvartalet 2021. Förvärvet uppgår till cirka 150 miljoner kronor. Fastighetens detaljplan kommer att utarbetas av JM med målsättningen att möjliggöra utveckling av cirka 500 bostäder samt andra funktioner såsom affärslokaler.


SBB äger 27 procent av aktierna i JM och Ilija Batljan ser bostadsutvecklaren som en långsiktig investering för börsjätten.

Batljan: "Vi kommer aldrig släppa JM"

Bolag Den 20 juni köpte SBB 20 procent av kapitalet i JM och under hösten har börsjätten fyllt på ännu mer och äger nu 27 procent av aktierna. Det har spekulerats om SBB kan komma att lägga ett bud på hela bolaget men kring det ämnet är Ilija Batljan som väntat fåordig. SSB-vd:n ser i alla fall JM som en långsiktigt investering för sitt snabbväxande bolag, det berättade han bland annat under ett event som Aktiespararna ordnade under tisdagen.


Johan Skoglunds JM köper av Kungsleden.

JM köper av Kungsleden i Mölndal

Transaktioner JM förvärvar byggrätter från Kungsleden för utveckling av cirka 105 bostäder centralt i Mölndal söder om Göteborg. Affären uppgår till 96 miljoner kronor och tillträde och betalning sker under det fjärde kvartalet 2021.


Johan Skoglund.

Johan Skoglund ny styrelseordförande på Vectura

Bolag Johan Skoglund tillträder som ny ordförande i Vectura och efterträder Mats Wäppling som varit ordförande i bolaget sedan 2019. Fokus framåt för Vectura är kraftig tillväxt inom samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter.


Tobias Klarbo lämnar JM för Signum Fastigheter.

Signum rekryterar nyckelperson från JM

Karriär Signum är i en expansiv fas och har med ett flertal förvärv under de senaste månaderna uppnått en byggrättsportfölj om 90 000 kvadratmeter BOA. Nu rekryteras Tobias Klarbo direkt från bostadsutvecklaren JM för att utveckla och leda bolagets genomförandeprocess.


Ilija Batljans SBB köpte 20 procent av JM av Obos, med Ingunn Andersen Randa som koncerndirektör. Men det var Sven-Olof Johansson som kom med affären till SBB, berättade Ilija Batljan i Penserpodden.

Han kom med JM-affären till Batljan

Bolag Sektorkollegan låg bakom att JM blev intressebolag i SBB.


Johan Skoglund.

JM: Fortsatt hög efterfrågan och stark försäljning

Bolag JM nästan fördubblar antalet sålda bostäder jämfört med förra året.


Helsingfors.

JM förvärvar fastighet för bostadsutveckling i Helsingfors

Transaktioner JM förvärvar en fastighet i Böle i närheten av centrala Helsingfors, med tillträde och erläggande av likvid under det andra kvartalet 2021. Förvärvet uppgår till cirka 160 miljoner kronor. Fastighetens detaljplan, som väntas vinna laga kraft under 2021, möjliggör utveckling av cirka 300 bostäder.