Image
Ilija Batljans SBB köpte 20 procent av JM av Obos, med Ingunn Andersen Randa som koncerndirektör. Men det var Sven-Olof Johansson som kom med affären till SBB, berättade Ilija Batljan i Penserpodden.

Han kom med JM-affären till Batljan

Bolag Sektorkollegan låg bakom att JM blev intressebolag i SBB.


Johan Skoglund.

JM: Fortsatt hög efterfrågan och stark försäljning

Bolag JM nästan fördubblar antalet sålda bostäder jämfört med förra året.


Helsingfors.

JM förvärvar fastighet för bostadsutveckling i Helsingfors

Transaktioner JM förvärvar en fastighet i Böle i närheten av centrala Helsingfors, med tillträde och erläggande av likvid under det andra kvartalet 2021. Förvärvet uppgår till cirka 160 miljoner kronor. Fastighetens detaljplan, som väntas vinna laga kraft under 2021, möjliggör utveckling av cirka 300 bostäder.


JM bygger 229 ägarlägenheter och 550 kvadratmeter lokaler för centrumverksamhet. Kvarteret ligger på kort gångavstånd till både Barkarbystadens kommande tunnelbana och naturreservatet.

JM bygger 229 ägarlägenheter i Barkarby

Bostäder Järfälla kommun och JM tecknar köp- och exploateringsavtal för ett stadskvarter om 18 000 kvadratmeter BTA i Barkarbystaden. JM bygger 229 ägarlägenheter och 550 kvadratmeter lokaler för centrumverksamhet. Kvarteret ligger på kort gångavstånd till både Barkarbystadens kommande tunnelbana och naturreservatet.


Vasakronan hyr ut 1 600 kvadratmeter till JM i Uppsala.

Vasakronan hyr ut 1 600 kvadratmeter till JM i Uppsala

Uthyrning Bostadsutvecklaren JM hyr delar av de lokaler i kvarteret Sleipner som Ramboll lämnar i samband med flytten till Vasakronans fastighet Magasin X vid Resecentrum.


Ilija Batljans SBB köper 20 procent av JM. Säljare är Obos, med Ingunn Andersen Randa som koncerndirektör med ansvar för aktieinvesteringar.

Därför säljer Obos JM-innehavet

Bolag Ingunn Andersen Randa, ansvarig för aktieinvesteringar på Obos, kommenterar storförsäljningen till SBB.


Ilija Batljan, vd för SBB.

Kartläggning: Bolagen där Ilija Batljan och SBB har ett finger med i leken

Bolag Ilija Batljans SBB fortsätter kliva in i tunga bolag. Efter storköpet i JM har Fastighetssverige kartlagt SBB:s innehav i branschen.


Ilija Batljan.

SBB köper 20 procent av JM för 4,56 miljarder

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har förvärvat 13 975 000 aktier i JM till en kurs om 326,30 kronor per aktie från Obos, motsvarande 4,56 miljarder kronor. Transaktionen motsvarar 20,08 procent av aktier och röster i JM, som därmed blir ett intressebolag till SBB. SBB:s förvaltningsresultat förväntas öka – baserat på JM:s resultat efter skatt för perioden april 2020-mars 2021 – med cirka 300 miljoner kronor på årsbasis som ett resultat av förvärvet.


SPP köper för 1,3 miljarder av JM

Transaktioner JM har tecknat avtal med SPP Fastigheter om försäljning av två hyresrättsfastigheter. Affären uppgår till cirka 1,3 miljarder kronor med ett resultat om cirka 390 miljoner kronor.


JM:s vd Johan Skoglund.

Minskat resultat för JM

Bolag JM:s intäkter och rörelseresultat minskar. Däremot ökar antalet sålda och produktionsstartade bostäder.


Perspektivbilder med vyer från Lingvägen mot norr respektive från naturmarken bakom punkthusen. Den nya skolbyggnaden skymtar till höger i båda bilderna. Bilderna visar möjlig utformning av bebyggelsen inom ramen för vad detaljplanen möjliggör.

Här satsar JM på tre nya punkthus

Bostäder Farsta ska få ett tillskott av cirka 160 nya bostäder och även en skola som kan inrymma över 1 000 elever.


Malmö.

De byggde mest i Malmö 2020

Bolag Bostadsbyggandet i Malmö höll en fortsatt hög nivå under 2020 och 3 580 nya bostäder färdigställdes, en ökning med drygt 200 bostäder jämfört med 2019. Fastighetssverige berättar mer detaljer om byggandet i landets tredje största stad förra året och presenterar vilka branschaktörer som hade högst produktion.


K1 Karlbergs Strand.

Cushman & Wakefield får uthyrningsuppdrag av JM

Uthyrning Cushman & Wakefield har fått uthyrningsuppdraget för projektet K1 Karlbergs Strand i Stockholm. JM, som själva flyttar in i huset, har tidigare meddelat att man startar produktionen under första kvartalet 2021 och förväntas vara inflyttningsklart till 2024.


JM börjar bygga sitt kommande huvudkontor i Karlberg, Solna.

JM börjar bygga sitt nya huvudkontor i Solna

Bygg/Arkitektur Produktionen av K1 Karlbergs Strand, som ska bli JM:s nya huvudkontor och även rymma andra hyresgäster, startar under det första kvartalet 2021.


Claes Magnus Åkesson går i pension.

JM tillsätter ny ekonomi- och finansdirektör

Bolag Carl Bandhold tillträder som ny ekonomi- och finansdirektör i JM, i samband med att nuvarande ekonomi- och finansdirektör Claes Magnus Åkesson går i pension.


Joakim Weijmer, vd Train Alliance.

"Vi fick mer att göra när Covid slog till"

Bolag Fastighetsbolaget Train Alliance, som fokuserar på att uppföra och förvalta fastigheter i järnvägsnära, lägen rivstartade 2021 med ett rejält förvärv. För Fastighetssverige berättar bolagets vd mer om affären, hur bolagets verksamhet växte under pandemiåret 2020 och vad man fokuserar på framöver.


Johan Skoglund.

Bättre än väntat från JM

Bolag JM rapporterar både intäkter och rörelseresultat över förväntan. Utdelningen höjs till 12,75 kronor (12,70).


JM:s vd Johan Skoglund och Vasakronans vd Johanna Skogestig.

JM förvärvar av Vasakronan i Solna

Transaktioner JM förvärvar byggrätter från Vasakronan för cirka 360 bostäder i Järvastaden i Solna norr om Stockholm. Affären uppgår till 364 miljoner kronor och tillträde och betalning sker under det första kvartalet 2021. Med förvärvet fortsätter utvecklingen av Järvastaden där JM varit aktiva sedan 2006.


Ylva Sarby Westman.

JM köper byggrätter av Kungsleden i Västerås

Transaktioner Kungsleden har tecknat avtal med JM AB om att avyttra fastigheten Västerås Isolatorn 12 med blivande bostadsbyggrätter till ett pris före avdrag om 4 100 kronor per kvadratmeter BTA.


Det centrala torget i Kista äng med vy mot väster.

Norska tungviktaren lämnar Kistas största bostadsprojekt

Bygg/Arkitektur Med projektet Kista äng planerar Stockholms stad för över 1 500 bostäder i sitt hittills största bostadsprojekt i Kistas företagsområde. Men det blir utan en stor bostadsaktör som i ett sent skede valt att inte gå vidare med sin markanvisning.