Image

K2A växer i Örebro

Transaktioner K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus har köpt 306 studentbostäder i Örebro. Samtidigt har man tecknat markanvisningsavtal med Örebro kommun som ger bolaget rätt att förvärva och utveckla mark om totalt cirka 20 500 kvadratmeter BTA, motsvarade 200-300 lägenheter.
Publicerad den 6 April 2017

Den förvärvade fastigheten Bottenhavet 4, med sju bostadshus, är fullt uthyrd och ligger i stadsdelen Tybble i direkt anslutning till Örebro universitet. Uthyrningsbar bostadsyta uppgår till 5 894 kvadratmeter. Köpeskillingen uppgår till 125 miljoner kronor och säljare är det kommunala bostadsföretaget Örebrobostäder. Svenska Studenthus tillträder fastigheten efter sommaren. Förvärvet blir formellt godkänt efter beslut även av Örebrobostäders styrelse och i kommunfullmäktige den 24 maj.

Samtidigt med förvärvet av bostäderna har Svenska Studenthus tecknat markanvisningsavtal med Örebro kommun som ger bolaget rätt att förvärva och utveckla mark om totalt cirka 20 500 kvadratmeter BTA, motsvarande cirka 200-300 lägenheter. Markanvisningarna är belägna på Södra Ladugårdsängen (cirka 5 500 kvadratmeter BTA) och invid Ekersvägen (cirka 15 000 kvadratmeter BTA).

Förvärvet och markanvisningarna är i linje med K2A:s strategi att växa på universitets- och högskoleorter där efterfrågan på hyres- och studentbostäder ofta är betydligt högre än utbudet.

– Örebro är en av våra prioriterade orter och under hösten 2016 färdigställde vi 285 studentlägenheter i anslutning till campus, samtliga bostäder hyrdes ut omgående. Vi har även ett pågående projekt med 88 hyresbostäder på attraktiva Södra Ladugårdsängen som bedöms vara färdigställt i början av 2018, säger Johan Knaust, vd för K2A.

– Örebro är en snabbt växande regionstad med ett stort universitet och ett diversifierat näringsliv och med stark efterfrågan på våra hyres- och studentbostäder. Vi har redan ett mycket bra samarbete med Örebro kommun och vi ser fram emot fortsatt fruktbar samverkan kring de nya markanvisningarna, fortsätter han.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Det finns ett starkt intresse på kontorsmarknaden"

Bygg/Arkitektur Sveriges högsta kontorshus Citygate i Göteborg har nått sina 144 meter på höjden och nu är det insidan som ska färdigställas det närmaste året. Hittills har Skanska hyrt ut drygt 30 procent av den väldiga skrapan men den siffran kommer snabbt att stiga, det berättar Skanskas marknadschef Mats Dynevik för Fastighetssverige. Här berättar han mer om den höga efterfrågan på nyproducerade kontor och hur uthyrningsmarknaden snabbt blivit bättre efter sommaren 2021.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY