Image

K2A genomför en riktad nyemission

Ekonomi/Finansiering K2A har beslutat om en riktad kontant nyemission av 400 000 preferensaktier till en teckningskurs om 270 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillförs K2A cirka 108 miljoner kronor före emissionskostnader.
Publicerad den 30 September 2016

Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett så kallat ”accelererat book-building” förfarande lett av Carnegie. Tecknare i nyemissionen utgörs av ett flertal svenska investerare av institutionell karaktär. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädeserätt är att diversifiera aktieägarbasen och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i K2A ökar från 3 021 440 till 3 421 440 aktier fördelat på 2 321 440 stamaktier av serie A och 1 100 000 preferensaktier. Bolagets aktiekapital ökar från 18 884 000 kronor till 21 384 000 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 13 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier i K2A och två procent av rösterna.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige