Image
Johan Knaust.

K2A förvaltar åt SPG i Tumba

Bolag K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tecknat ett förvaltningavtal med Scandinavian Property Group, SPG gällande 150 bostäder, två lokaler och ett parkeringshus i Tumba, söder om centrala Stockholm.


Johan Knaust, vd K2A.

K2A redovisar ökat driftöverskott

Bolag K2A Knaust & Andersson Fastigheter publicerade idag sin bokslutskommuniké för januari-december 2023. Driftsöverskottet ökade med 25 procent från 243 till 304 miljoner. Förvaltningsresultatet, justerat för värdeförändringar, ökade från 55,4 miljoner till 57,2 miljoner.


Johan Knaust.

K2A tecknar nytt hyresavtal med vårdcentral värt 20 miljoner

Uthyrning K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tecknat ett femårigt avtal med Familjeläkarna Mitt, som hyr en 2 200 kvadratmeter stor lokal i Sundsvall för att bedriva en vårdcentral. Avtalet löper fram till februari 2029 och totalt hyresvärde är cirka 20 miljoner kronor.


Johan Knaust.

K2A säljer i Umeå

Transaktioner K2A Knaust & Andersson Fastigheter säljer fastigheten Umeå Äppellunden 1 till Bantorget Hyresbostäder. Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 135,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 99,8 procent av bokfört värde per senaste delårsrapporten.


Johan Knaust, vd för K2A.

"Tuff tid för fastighetsbranschen, men vi har en tydlig plan"

Bolag Ett minskat förvaltningsresultat och ett resultat efter skatt på minus 371,2 miljoner kan dra ner smilbanden på vem som helst. Trots detta är K2A:s vd Johan Knaust positiv. Idag får han utveckla sin syn på bolagets framtid och ger Fastighetssverige sina personliga tankar om branschens toppar och dalar.


Johan Knaust.

Minusresultat för K2A – tänker sälja mer

Bolag Förvaltningsresultatet minskar i K2A:s tredje kvartal. Johan Knaust, bolagets vd, säger att ambitionen är att genomföra ytterligare försäljningar under slutet av 2023 Han säger också att refinansiering via obligationer inte är aktuellt i rådande marknad, men att ingenting är uteslutet.
– Vi förbereder oss för att återbetala samtliga utestående obligationer, om marknadsförutsättningarna inte förändras, säger Johan Knaust.


Johan Knaust och K2A har nu klimatriskinventerat hela sitt fastighetsbestånd.

K2A har klimatriskinventerat – nu återstår åtgärderna

Energi/miljö K2A Knaust & Andersson Fastigheter har slutfört sin klimatriskinventering, vilket betyder att 100 procent av bolagets fastighetsbestånd nu är klimatriskinventerat. Men vad innebär det egentligen? Johan Knaust, vd för K2A, tog sig tid – trots att bolagets delårsrapport presenteras idag – att svara på Fastighetssveriges frågor.


Johan Knaust.

K2A tecknar nytt blockavtal med SHIS Bostäder i Stockholm

Uthyrning K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tecknat ett treårigt avtal med SHIS Bostäder, Stockholms stads bostadssociala resurs, om uthyrning av 33 lägenheter i Vällingby i västra Stockholm. Avtalet löper fram till augusti 2026.


Johan Knaust, vd för K2A Fastigheter.

K2A återbetalar obligationer om 400 miljoner kronor

Ekonomi/Finansiering Knaust & Andersson Fastigheter (K2A) kommer att återbetala de seniora icke-säkerställda gröna obligationslån om 400 miljoner kronor som man emitterade i augusti 2020 och som hade slutgiltigt förfall den 28 augusti 2023. Återbetalning av obligationslånen kommer att finansieras med egna likvida medel.


K2A får dubblera antalet studentbostäder i Visby.

K2A får bygga fler permanenta studentbostäder i Visby

Bostäder Bostadsbristen för studenter på Gotland kan lindras efter ett beslut i regionens miljö- och byggnämnd, som öppnar en möjlighet för K2A Knaust & Andersson Fastigheter att ersätta de tillfälliga studentbostäder som bolaget uppfört i Visby med dubbelt så många permanenta studentbostäder.


Polstjärnan.

K2A tar över förvaltning av 199 lägenheter i Luleå

Bostäder K2A Knaust & Andersson Fastigheter har ingått ett avtal med Akademiska Hus som innebär att K2A kommer ansvara för uthyrning och förvaltning av 199 studentbostäder i Luleå. Avtalet gäller Akademiska Hus fastighet Polstjärnan och löper över tre år med start 1 juni 2023.


K2A säljer för 650 miljoner

Transaktioner K2A Knaust & Andersson Fastigheter har genomfört en försäljning som omfattar fyra fastigheter i Växjö med ett underliggande fastighetsvärde om 650 miljoner kronor. K2A överlåter fastigheterna med frånträde den 30 juni 2023. Köpare är Resinova Bostad AB. Sammantaget innebär försäljningen att K2A:s likviditet förstärks med 235 miljoner kronor. Försäljningen är K2A:s andra under april 2023.


Handskak, man och kvinna

K2A om miljardaffären: "Ibland måste man ompröva sin strategi"

Ekonomi/Finansiering Efter miljardaffären mellan K2A och Savills IM har Fastighetssverige pratat med Christian Lindberg, vice vd på K2A, om varför det här var det bästa alternativet just nu för bolaget och om framtiden bär fler försäljningar i sitt sköte.


Johan Knaust.

K2A: Räntetäckningsgraden kommer sjunka mer

Bolag K2A vänder till ett negativt förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2022 jämfört med ett positivt resultat samma period året innan. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning. Samtidigt säger vd:n Johan Knaust att de stigande räntekostnaderna kommer att ge utslag på K2A:s finansiella nyckeltal i form av att räntetäckningsgraden kommer att sjunka från dagens nivåer.


Andreas Wik, Johan Knaust och Sara Macdonald tycker till om hovrättsdomarna gällande presumtionshyrans utveckling.

Branschen om Hovrättsdomarna gällande presumtionshyrans utveckling

Bostäder Nyligen kom det två nya domar från Svea Hovrätt som berör presumtionshyrans utveckling. Dessa kan komma att påverka investeringskalkylerna för utvecklarna av hyresrätter negativt. Vi har pratat med tre aktörer om deras syn på de nya domarna.


K2A köper hela Gotlandshems bestånd av studentbostäder.

K2A köper Gotlandshems studentbostäder

Transaktioner K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB köper hela GotlandsHems bestånd av studentbostäder, totalt 204 bostäder. Affären baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 130 miljoner kronor för fastigheterna Järnvägen 6, Järnvägen 7 och Rekylen 1. Tillträde sker 1 september 2022 och finansieras genom banklån samt eget kapital.


Johan Knaust.

K2A skjuter på byggstarter – minskar personalstyrkan

Bolag K2A Knaust & Andersson Fastigheter pausar produktionen i dotterbolaget K2A Trähus och senarelägger ett flertal byggstarter som var planerade till 2022 och 2023. Som en konsekvens av detta varslas majoriteten av de anställda i K2A Trähus om uppsägning. K2A senarelägger även sitt operationella tillväxtmål om 10 000 bostäder under förvaltning och har inte längre målet att detta ska nås under 2025. Bolaget bekräftar samtidigt sina existerande finansiella tillväxtmål.


Slakthushallen.

K2A får grönt ljust för Slakthushallen

Bygg/Arkitektur K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB ska bygga en idrottshall intill Avicii Arena och Tele 2 Arena i Stockholm. K2A har ingått ett hyresavtal med Stockholms stad som löper under 20 år från inflyttning. Hyresavtalet har godkänts av stadens idrottsnämnd och överenskommelsen om exploatering har nu godkänts av Exploateringsnämnden. Hallen, med arbetsnamnet Slakthushallen, kan börja byggas tidigast i slutet av 2023.


Johan Knaust.

K2A tilldelas markanvisning i Stockholm

Bygg/Arkitektur Det stora projektet med att omvandla Örbyleden i södra Stockholm till den levande stadsgatan Örbystråket har inletts. K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tilldelats en markanvisning som motsvarar 80 till 120 nya hyresbostäder i området. Bostadshusen kommer att byggas i trä. För att stödja kulturen och bidra till en mer levande stadsdel kommer bottenvåningarna att bli konstnärsateljéer.


Pontus Ekerljung, ny pr-chef på K2A.

K2A värvar Per Bolunds förre stabschef

Karriär K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB har anställt Pontus Ekerljung som pr-chef. Han var tidigare stabschef hos Per Bolund på Finansdepartementet fram till att Bolund lämnade sin post som bostads- och finansmarknadsminister under 2021.