Image

Mileway hyr ut till Budbee

Uthyrning Mileway hyr ut 2 400 kvadratmeter last mile-logistik i Örebro till snabbväxande leverantörföretaget Budbee.


Kent Persson framför kvarteret Ormbunken i Örebro där Heimstaden köpt 152 hyresrätter. Obs. Bilder är ett montage.

Så vill Heimstaden växa i Örebro

Bolag Heimstaden sätter ner en ny nål på sin Sverigekarta. När man nu äntrar Örebro berättar Kent Persson, samhällspolitisk chef på Heimstaden, om stadens utveckling och om bolagets tillväxtplaner i Örebro.


Heimstaden etablerar sig i Örebro.

Heimstaden etablerar sig i Örebro

Transaktioner Heimstaden Bostad etablerar sig i Örebro genom ett förvärv av 152 befintliga hyresrätter i centralt läge. Heimstaden adderar alltså ännu en tillväxtkommun till portföljen och stärker sin närvaro i Mellansverige. Portföljen köps av en privat aktör och bedömt fastighetsvärde uppgår till cirka 257 miljoner kronor.


Till vänster syns planområdets läge inom handelsområdet och till höger en tidig skiss över den föreslagna bebyggelsen på platsen.

Regio utvecklar första delen av expansivt handelsområde

Bygg/Arkitektur Förvärvade stor byggrätt norr om Örebro för fyra år sedan – snart redo att utveckla mer handel och kontor på platsen.


Castellum tecknar nytt hyresavtal i Örebro.

Castellum tecknar avtal med IVO

Uthyrning Castellum i Örebro har tecknat ett nytt sexårigt hyresavtal med IVO om cirka 2 500 kvadratmeter kontorslokaler på Klostergatan 23. I dag arbetar cirka 1 200 människor och ett sextiotal företag i fastigheten, som är Örebros största kontorshus, och i april 2022 flyttar IVO med sina 120 medarbetare in.


Skanska ska renovera och bygga nytt åt Örebrobostäder i kvarteret Hållstugan.

Skanska renoverar och bygger nytt åt Örebrobostäder

Bygg/Arkitektur Skanska har fått i uppdrag av Örebrobostäder att bygga ut kvarteret Hållstugan i centrala Örebro. Uppdraget innebär rivning av butikslokaler och garage samt renovering av två befintliga hus. Därtill ska fyra nya hyreshus och ett nytt underliggande garage byggas.


Till vänster syns visualisering som visar hur den planerade bebyggelsen mot Stortorget kan komma att se ut. Till höger syns illustrationen över den föreslagna bebyggelsen i kvarteret Hållstugan.

Castellum och Örebrobostäder förnyar centralt kvarter

Bygg/Arkitektur Duon ska tillföra bostäder, handel och kontor med cirka 5 000 kvadratmeter lokalyta när ett nytt attraktivt stadskvarter tar form i centrala Örebro.


Castellum är med och tillför kontor till Örebros nya kvarter Söderport.

Castellum bygger kontor i nytt Örebro-kvarter

Bygg/Arkitektur Nu är det klart med framtidsplanerna för kvarteret i det prioriterade utvecklingsområdet Örnsro. Kvarteret som ska byggas går under namnet Söderport får bostäder, förskola, parkering och en kontorsbyggnad.


Jesper Hedlund, utvecklingsledare, Örebroporten.

Utvecklingsledaren om digitaliseringens utmaningar: "Fastighetsägare måste bereda sig för en digital förvaltning"

Bolag Allt fler fastighetsägare satsar på proptech för att effektivisera sin verksamhet. Örebroporten Fastigheter började tidigt införa digitala tvillingar för förvaltning och har kommit långt vad gäller digitaliseringen av sitt bestånd. Här delar bolagets utvecklingsledare med sig av insikter och råd till aktörer som vill göra samma resa.
– Det är en ny värld man kliver in i, då är det bra att ha tänkt på vissa saker från början, säger Jesper Hedlund.


En fastighet i Örebro får inte omvandlas från kontor till vårdcentral enligt ett beslut i byggnadsnämnden.

Får inte omvandla kontor till vårdcentral

Bygg/Arkitektur En fastighetsägare i Örebro vill omvandla en kontorsbyggnad till vårdcentral men politikerna säger nej – delvis för att den nuvarande användningen redan strider mot den gällande detaljplanen.


SLP köper i Hallsberg.

SLP gör sitt första förvärv i Mälardalen

Transaktioner Swedish Logistic Property köper två logistikfastigheter i Hallsberg.


Illustration över möjlig bebyggelse sett från eventuellt framtida snabbspår.

Här kan Örebro få ett nytt bostadskvarter

Bygg/Arkitektur Central förtätning kan få draghjälp av multinationell järnvägsförbindelse. Fastighetssverige berättar mer.


Johan Bråkenhielm.

Offentliga Hus köper i Örebro

Transaktioner Offentliga Hus köper fastigheten Örebro Rosta Gård 2 av Brofast AB.


Barings köper i Örebro.

Barings köper logistik i Örebro

Transaktioner Bariings köper logistik i Örebro av ett JV mellan Kvalitena och Ragde Eiendom.


Elenergin 2 i Västerås.

Sinoma köper för en halv miljard av Möller Eiendom

Transaktioner Möller Eiendom har avyttrat två attraktiva bilanläggningar belägna i Västerås respektive Örebro till ett överenskommet fastighetsvärde om 515 miljoner kronor. Köpare är Sinoma Fastighets AB.


Catena säljer i Örebro.

Catena säljer för 157 miljoner

Transaktioner Catena har tecknat avtal om att sälja fastigheten Godsvagnen 6 i Örebro för 157 miljoner kronor.


Nils Styf.

Hemsö köper samhällsfastigheter i Örebro

Transaktioner Hemsö förvärvar en förskola belägen i stadsdelen Vivalla i Örebro kommun. Förskolan har fem avdelningar för barn i åldrarna 1–5 år med kommunen som hyresgäst. Hyresavtalet har en kvarstående hyreslängd om cirka sex år. Hemsö förvärvar även ett vård-och omsorgsboende som är under byggnation. Den totala investeringen uppgår till cirka 285 miljoner kronor.


Eric Bergström.

Regio hyr ut i Örebro

Uthyrning Regio har sett en stark utveckling inom affärsområdet externhandel under 2020. I samarbete med P&E Fastighetspartner tecknas nu avtal med Chilli om 1 300 kvadratmeter butikslokaler, vilket blir den sjätte etableringen på kort tid inom Boglundsängen.


Tidig skiss över kvartersutformningen för den nya stadsdelen i Örebro.

Här ska industriområde bli helt ny stadsdel

Bostäder Örebro ska få en helt ny stadsdel som tillför över 500 bostäder i ytterkanten av staden. Fastighetssverige berättar mer.


Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter.

Maxfastigheter köper i Örebro - yield 8,5 procent

Transaktioner Maxfastigheter köper två fastigheter i Örebro för 44 miljoner kronor.