Image
Örebro Entré.

Corem hyr ut 1 200 kvadratmeter i Örebro

Uthyrning Corem har tecknat ett fem-årigt hyresavtal avseende cirka 1 200 kvadratmeter kontor med Tietoevry i nyuppförda Örebro Entré, fastigheten Olaus Petri 3:234, i centrala Örebro. Inflyttning planeras till början av maj 2024.


Christer Fursth har en gedigen fotbollskarriär bakom sig som kulminerade när han vann SM-guld med Hammarby 2001. Efter karriären avslutades 2003 har han jobbat inom bygg- och fastighetsbranschen, och nu har han fått sin första operativa roll som vd för Sterner Stenhus Fasad.

Ex-allsvenska profilens första vd-jobb i branschen: "Siktar alltid mot Champions League"

Bolag Christer Fursth fostrades i Örebro SK och blev sedan på slutet av karriären evig Hammarby-legendar när han var med och vann klubbens hittills enda SM-guld 2001. Hela livet har dock bygg- och fastighetsbranschen funnits med vid sidan om, och den civila karriären har inneburit mångåriga jobb på Peab och Magnolia. Nu kliver han för första gången in i en operativ chefsroll – som vd för Sterner Stenhus Fasad – och för Fastighetssverige berättar han om mer om det nya jobbet, varför fotbollen följdes av fastigheter och hur han tar med sig inställningen från fotbollskarriären i alla yrkesmässiga avseenden.


Fastigheten i Karlskoga som ska göras till vårdcentral.

Praktikertjänst planerar ny vårdcentral i Karlskoga

Bygg/Arkitektur Vårdföretaget Praktikertjänst avser att starta en ny vårdcentral i Karlskoga. Mottagningen är planerad att ligga på Gammelbacksvägen 4D och planen är att även tandvårds- och käkkirurgiska specialistkliniken Munhälsan flyttar till samma fastighet. Planerat startdatum är under det andra kvartalet 2024.


Vision av hur Aspholmen kommer att se ut.

Ny detaljplan ska göra Aspholmen mer tillgängligt

Bygg/Arkitektur Örebro stad växer, vilket innebär att delar av Aspholmen i framtiden kommer räknas som en del av Örebros innerstad. Ett första steg i utvecklingen är att tillgängliggöra Aspholmen mer, med cirkulationsplatser och ett grönstråk med nya promenadslingor.


Fastighetssverige listar de tio största fastighetsägarna i Örebro.

De är Örebros största fastighetsägare

Lista Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i landets tio största kommuner. I dag har turen kommit till Örebro, som med sina 158 057 invånare är landets sjunde största kommun enligt SCB, en placering sämre än året innan.


Örebro från luften.

Ny detaljplan möjliggör 450 bostäder i Örebro

Bygg/Arkitektur En ny detaljplan för Bettorpsområdet har antagits. Därmed möjliggörs utvecklingen av ett nytt bostadsområde med bland annat 450 bostäder, grundskola och förskola i den nordöstra delen av Örebro.


274 lägenheter omfattas i transaktionen mellan SEB:s bostadsfond och Sveaviken som säljare.

SEB:s bostadsfond köper i Örebro

Transaktioner Sveaviken Bostad har idag genom helägda dotterbolag avyttrat fastigheterna Örebro Autogyron 4-5, samt Glidplanet 4 till SEB:s bostadsfond Domestica V. Fastigheterna omfattar tillsammans 274 lägenheter med en uthyrningsbar yta om 11 650 kvadratmeter, varav 98 kvadratmeter utgörs av en kommersiell lokal, samt ett fristående parkeringshus med 161 platser.


Fastigheten Athena 19 i Mellringestaden i Örebro.

Stenvalvet tecknar hyresavtal för grundskola med Örebro kommun

Uthyrning Stenvalvet har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Örebro kommun. Avtalet avser skollokaler för grundskoleverksamhet inom fastigheten Athena 19 i Mellringestaden i Örebro på totalt 2 150 kvadratmeter.


Corem hyr ut till WSP i nybyggda Örebro Entré,

Corem tecknar hyresavtal med WSP i Örebro Entré

Uthyrning Corem har tecknat ett 3-årigt hyresavtal med WSP avseende cirka 1 520 kvm kontorsyta i nybyggda Örebro Entré, fastigheten Olaus Petri 3:234.


Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB skriver 30-årigt avtal med Örebro kommun

Uthyrning Samhällsbyggnadsbolaget i Norden äger sedan 2019 Mosjö skola i Örebro. Projektet omfattar en om- och tillbyggnation av skolan som omfattar totalt 3 862 kvadratmeter. Hyresavtalet är på 30 år och hyresgäst är Örebro kommun.


Fastigheten Väghyveln 6 får Blackrock som ny ägare.

Slättö säljer till Blackrock

Transaktioner Slättö Value Add I har genom logistikplattformen Evolv avyttrat en pågående logistikutveckling i Pilängen Logistics Park i Örebro till Blackrock Alternatives.


Benn Karlberg.

Logistic Contractor bygger 31 000 kvadratmeter i Örebro

Bygg/Arkitektur Wästbygg-Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har fått i uppdrag av en internationell aktör att uppföra en logistikanläggning på 31 000 kvadratmeter i Örebro. Ordervärdet uppgår till cirka 200 miljoner kronor och anläggningen ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.


Hifab får två ramavtal i Örebro

Hifab stärker sin närvaro i Örebro

Bygg/Arkitektur Hifab har tilldelats två ramavtal med Örebro kommun. Avtalen gäller i maximalt fyra år och omfattar bygg- och projekteringsledning för husbyggnation, med projekt i varierande storlek.


Nu är Kvarteret Korsningen färdigbyggt och Castellum är en av de första i Norden som får den mest krävande klimatscertifieringen, NollCO2.

Castellum bland de första att få speciell klimatcertifiering

Bolag Nu är Kvarteret Korsningen färdigbyggt och Castellum är en av de första i Norden som får den mest krävande klimatscertifieringen, NollCO2.


Ilija Batljan.

SBB säljer för 400 miljoner

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget i Norden avyttrar bostadsfastigheten Gasugnen 24 i Örebro till Husherren till ett överenskommet fastighetsvärde om 400 miljoner kronor. Fastigheten har en total uthyrbar area om 10 543 kvadratmeter varav 9 023 kvadratmeter utgörs av bostäder. Total hyresintäkt för 2022 exklusive tillägg bedöms uppgå till 20,3 miljoner kronor.


Serneke säljer hyresrättsprojekt i Örebro till Capman.

Serneke säljer hyresrättsprojekt i Örebro

Transaktioner Serneke säljer bostadsprojektet Söderläge i stadsdelen Tamarinden i Örebro till Capman. Försäljningspriset för de 139 hyresrätterna uppgår till cirka 314 miljoner kronor.


Savills får uppdrag av Barings gällande 30 000 kvadratmeter logistik i Örebro.

Savills får uppdrag av Barings gällande 30 000 kvadratmeter logistik

Uthyrning Barings har genom sitt bolag Broadgate Holding AB förvärvat mark i populära Pilängenområdet i Örebro. På tomten ska en logistikbyggnad uppföras om drygt 30 000 kvadratmeter. Lokalen kan delas upp till fyra hyresgäster.


Logistic Contractor utvecklar och bygger logistikanläggning i Örebro.

Logistic Contractor utvecklar och bygger logistikanläggning i Örebro

Uthyrning Logistic Contractor har fått i uppdrag att utveckla och bygga en logistikanläggning på 9 000 kvadratmeter i Örebro åt en större global aktör som i nuläget inte kan namnges. Ett tolvårigt hyresavtal har tecknats med företaget med en basårshyra på 5,9 miljoner kronor.


Illustration över den föreslagna utbyggnaden av kontorsbyggnaden sett från Rudbecksgatan.

Klartecken för kontorspåbyggnad i expansivt läge

Bygg/Arkitektur En detaljplan har nyligen antagits som innebär ett tillskott av kontorsytor som byggs på höjden, alldeles intill Örebros stora idrottskluster med Behrn Arena i spetsen.


Illustrationer som visar tre olika sätt som detaljplanens föreslagna byggrätt skulle kunna utvecklas på. Den högsta punkten är 50 meter, cirka 16 våningar, i samtliga tre förslag.

Här är Örebrobostäders högtflygande planer

Bygg/Arkitektur Det kommunala bostadsbolaget planerar att bygga ordentligt på höjden för att få in bostäder och över 10 000 kvadratmeter kontor. Fastighetssverige berättar mer.