Image

De bygger i Frihamnen

Bygg/Arkitektur Inom kort görs den första markanvisningen i Frihamnen, Göteborg. En bedömningsgrupp har nu valt ut åtta aktörer som ska inleda utvecklingen av den nya stadsdelen. Teamet bakom byggnationen garanterar 500 nyproducerade hyreslägenheter till låg hyra i minst 15 år.
Publicerad den 25 November 2014

Markanvisningen är den första av flera anvisningar för etapp 1 och omfattar cirka 1 500 lägenheter och 1 000 arbetsplatser.

– Intresset har varit rekordstort. Vi är alldeles överväldigade över gensvaret och kvaliteten i ansökningarna. Totalt har 64 ansökningar kommit in till Fastighetskontoret, vilket är många gånger fler än vanligt, säger Lena Andersson, vd på Älvstranden Utveckling AB.

– Vi har haft en bred dialog med branschen inför anvisningen och varit tydliga med att parterna i teamet ska komplettera varandra, säger Lena Andersson. Vårt förslag består av både större och mindre aktörer som tillsammans ska ge Frihamnen bästa möjliga start. Det är en variation av kompetens och inriktning som vi ser som optimal i strävan att skapa ett socialt blandat boende och att skapa liv i form av handel och verksamheter i gatuplanen.

Följande åtta aktörer föreslås av bedömningsgruppen inleda utvecklingen av Frihamnen:
• Hauschild + Siegel Architecture - Mindre aktör med uppmärksammade projekt i form av ”urbana villor” och brukarsamverkan. Fokus på arkitektonisk kvalitet och lösningar på hur bebyggelsen kan möta vattnet.

• Botrygg Göteborg AB - Medelstor aktör med spännande konceptidéer som bygger hyresrätter, bostadsrätter men också bo-gemenskaper.

• Magnolia Bostad AB - Ny aktör på Göteborgsmarknaden. Ett starkt team med innovativ höjd och dokumenterat fokus på hållbarhetsfrågor. Hyresrätter, hotell och offentlig service.

• Förvaltnings AB Framtiden och Göteborgslokaler - Kommunala aktörer som ska lägga tonvikt på hyresrätter, integrationsfrågor och sociala åtaganden.

• Rikshem AB - Ett av landets största bostadsbolag som, liksom Framtiden, ska bidra till volym, tempo och kvalitet. Bygger lika många bostadsrätter som hyresrätter och får särskilt ansvar för frågor kring byggkostnader och hyresnivåer.

• JR Kvartersfastigheter - Kan ta ett helhetsgrepp om handel och bottenvåningar. Erfarenhet av komplex stadsutveckling, ägande och förvaltning.

• NCC AB - Bred erfarenhet både på den nationella och internationella marknaden. Ska fokusera på kontor och andra verksamheter i kombination med bostäder.

• P-bolaget - Kommunalägt med lokalkännedom. Tar helhetsgrepp på mobilitetsfrågan och utvecklar framtidens parkeringslösningar.

– Arbetet med urvalet har skett enligt Göteborgs Stads nya gemensamma markanvisningsprocess, säger Martin Öbo, tillförordnad fastighetsdirektör.

- Den är resultatet av ett gott samarbete mellan Älvstranden Utveckling och fastighetskontoret där målet har varit att nå ökad enkelhet, tydlighet och transparens vid marktilldelning. Frihamnen har definitivt blivit en lyckad start för vårt nya sätt att arbeta.

På fredag tas det slutgiltiga formella beslutet i markägaren, Älvstranden Utvecklings styrelse.

Teamet formeras i december. Under 2017 planeras den första detaljplanen vara klar och därefter kan byggstart ske. Då är det också dags för fler aktörer att komma med i arbetet med att utveckla Frihamnen.

Det första teamet som ska bygga tät, blandad och nära storstad i centralt belägna Frihamnen garanterar 500 nyproducerade hyreslägenheter till låg hyra i minst 15 år.

Målet är att hälften av dessa ska kosta 1 000 kronor per kvadratmeter och år.
Vision Älvstaden är utgångspunkt för utvecklingen av området, vilket bland annat innebär en tydlig satsning på social hållbarhet och bostäder för alla. I en första markanvisning söktes därför kompetenta och kreativa aktörer som tillsammans med staden kan vara med och forma området och som har en tydlig vilja att uppnå visionen. Här är tanken att aktörerna själva, genom nya affärsmodeller, ska erbjuda hälften av alla hyresrätter till en långsiktigt garanterad låg hyra, som är mycket lägre än normal nyproduktionshyra.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Rikshem AB på Branschguiden

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner. Där erbjuder vi tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

Läs mer om Rikshem AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

P-G Persson: "Det kommer bli ett förvärv där i år"

Bolag P-G Persson är nu inne på sitt fjortonde år som börs-vd för Platzer Fastigheter och är utan tvekan en av de tongivande branschprofilerna som är med och bygger staden Göteborg. Här berättar han mer om varför bolaget aldrig breddat sig utanför Göteborgsområdet, hur kontorssituationen i staden kommer påverkas med alla nyetableringar som är på gång och ett förvärv som han garanterar kommer bli av under 2022.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY