Image
Illustration som visar möjlig utformning av Selvaag Boligs projekt i Nacka. Byggnaden är som högst i hörnet mot Vikdalsvägen/torget och trappar sig ned mot parken där den är tre till fem våningar hög. Mot parken ligger den uppglasade gemensamhetsbyggnaden, det så kallade växthuset. Växthuset har till större delen uppglasade fasader och tak. Vita byggnader i illustrationen är uppskattade volymer utifrån intilliggande projekt.

Här är norska bostadssatsningen i Nacka

Bygg/Arkitektur Med sitt förslag "Grønn" vann det norska bolaget Selvaag Bolig en markanvisningstävling för bostadsbyggnation i centrala Nacka 2021. Inför samrådet av detaljplanen kommer nu de första illustrationerna av det gröna projektet, framtagna av Belatchew arkitekter, och Fastighetssverige kan berätta mer om den norska satsningen i Nacka.


NCC bygger nytt huvudkontor åt Energinet i Fredericia.

NCC bygger nytt huvudkontor åt Energinet

Bygg/Arkitektur NCC har fått i uppdrag av det statligt ägda Energinet att bygga ett nytt huvudkontor utanför Fredericia på Jylland i Danmark. Ordervärdet uppgår till cirka 900 miljoner svenska kronor.


Djurgårdens IF får en markanvisning för att bygga ett nytt kansli i nära anslutning till Hjorthagens IP. Till höger syns deras hemmaplan Tele2 Arena.

Allsvenska tungviktaren får markanvisning i Hjorthagen

Bygg/Arkitektur Djurgårdens IF ska bygga ett nytt kansli med omklädningsrum och gym i Hjorthagen inom Norra Djurgårdsstaden, i nära anslutning till Hjorthagens IP. Fastighetssverige berättar mer.


Översiktsbild över hur Scharinsområdet kan komma att se ut i framtiden av Safescape, det vinnande bidraget.

Vinnarbidragen utsedda i arkitekttävlingen Europan 17

Bygg/Arkitektur Fem svenska arkitektlösningar är utsedda till vinnare i den svenska delen av arkitekt- och idétävlingen Europan 17. Bland vinnarna står Skavsta i Nyköping och Rimbo – men också Scharinområdet i utkanten av Skellefteå, ett före detta pappersbruksområde som nu kan bli bostäder.


Exploateringsnämnden i Stockholm kan komma att markanvisa över 800 bostäder i varierande upplåtelseformer vid nästa möte den 14 december.

Staden ska markanvisa över 800 bostäder

Bygg/Arkitektur Exploateringsnämnden i Stockholm står redo att markanvisa närmare 800 bostäder med varierande upplåtelseformer till sju olika aktörer. Fastighetssverige berättar mer om projekten och byggherrarna.


Göteborgs curlingklubb letar mark för en ny curlinghall då den nuvarande på Lindholmen med fyra banor är för liten för att tillgodose efterfrågan.

Oppositionen vill skynda på arbetet för en ny curlinghall i Göteborg

Bygg/Arkitektur Den nuvarande hallen på Lindholmen bedöms vara för liten för Göteborgs curlingklubb som nu vill hitta ny mark för att uppföra en större hall. Svenska Curlingförbundet och Sveriges Olympiska kommitté har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen där de hoppas att kommunen finner vägar att bistå curlingklubbens planer via någon form av lösning när det gäller markfrågan.


I förslaget med en multifunktionell kulturpark finns plats för studie- och arbetsplatser, växthus, konferens, sport och årstidsanpassade mötesplatser. 

Parkeringsytor i innerstaden blir kulturparker

Bygg/Arkitektur Attraktiv mark i innerstaden används ofta som parkeringsplats. Men vad händer när bilarna försvinner? Arkitektfirmorna har börjat drömma om hur de vill att staden ska se ut och taket är högt. Fastighetssverige har tittat på ett kontors dröm om en sådan parkeringsyta och fått en pratstund med vd:n om framtiden.


Projektet Spexaren i Uppsala.

Byggpartner och Uppsalahem bygger bostäder och förskola i partnering

Bygg/Arkitektur Byggpartner har nu tecknat kontrakt med Uppsalahem om byggfasen för ett nytt partneringprojekt på Rackarberget i Uppsala. Här blir det studentbostäder och förskola i samma byggnad.


Västerås, där Forsen ska arbeta med ABB:s nya campus.

Forsen tilldelas uppdrag för ABB:s Robotics Campus

Bygg/Arkitektur Forsen har tilldelats ett nytt uppdrag i den första fasen av ABB:s Robotics Campus som planeras att byggas i Västerås. Den totala arean för den nya anläggningen blir 65 000 kvadratmeter. Forsen kommer att bistå med beställarstöd såsom projektledning och tekniska konsulter.


Norra Hallsåsskolan, visionsbild.

Peab bygger skola i Lerum

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga Norra Hallsås skola i Lerum. Beställare är Lerums kommun och kontraktssumman uppgår till 390 miljoner svenska kronor.


Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande.

Byggarbetsplatserna kokar – kan leda till fullskalig konflikt

Bygg/Arkitektur Nu kräver byggnadsarbetarna att regeringen agerar när varslen fortsätter att öka. I Stockholm startade under onsdagen en namninsamling mot byggkrisen. Tanken är att den nu ska spridas på byggarbetsplatser över hela landet.


Idéskiss för Bryggudden.

Kaffeverksamheten lämnar Kaffeskrapan – kan bli 45 000 nya kvadratmeter

Bygg/Arkitektur Familjen Löfberg har bidragit till stadsutvecklingen i Karlstad på många olika sätt genom åren. Nu är det dags igen. Idag presenterar man planerna på en historisk satsning som omfattar ett nytt kafferosteri i Välsviken vilket ger utrymme för nya bostäder, kontor, restauranger, promenadstråk med mera på Bryggudden. Men nej, det blir inga lägenheter i den ikoniska kaffeskrapan. Den vill familjen Löfberg att så många som möjligt ska ha tillgång till.


Wihlborgs bygger för privatägda Nordsjællands Grundskole & Gymnasium (NGG) i Hørsholm.

Wihlborgs bygger skola utanför Köpenhamn

Bygg/Arkitektur Wihlborgs kommer att uppföra en ny skolbyggnad till privatägda Nordsjællands Grundskole & Gymnasium (NGG) i Hørsholm norr om Köpenhamn med plats till 1 500 elever och anställda.


Panorama Nynäshamn.

Bygglov vinner laga kraft för RO Properties projekt i Nynäshamn

Bygg/Arkitektur RO Properties erhöll under maj månad 2022 bygglov för 78 bostäder i centrala Nynäshamn. Efter att Mark- och miljööverdomstolen meddelat att de inte ger prövningstillstånd för överklagandet har bygglovet nu vunnit laga kraft.


Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera byggaktörsdrivna planprocesser. Stadsbyggnadskontoret har nu meddelat sina slutsatser utifrån de tre pilotprojekt som varit en del av utvärderingen.

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.


Axel Ebbes konsthall, visionsbild.

NCC bygger ut Axel Ebbes konsthall i Trelleborg

Bygg/Arkitektur På uppdrag av Trelleborgs kommun ska NCC renovera och bygga till Axel Ebbes konsthall i Trelleborg. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 50 miljoner kronor.


Visionsbild för Evrocs etablering i Explore Arlandastad.

Arlandastad tecknar avtal för datacenter i Stockholm

Bygg/Arkitektur Arlandastad Group har tecknat en avsiktsförklaring med Europas nya molntjänstföretag Evroc. Intentionen är att bilda ett JV-bolag för gemensamt ägande och utveckling av fastigheten om 3 400 kvadratmeter byggrätt. Parterna har även för avsikt att ingå ett 15-årigt hyresavtal med ett av bolagen i Evroc-koncernen.


Global Business Gate, sett från Stenpiren.

Global Business Gate ingår samverkansavtal med BRA Bygg

Bygg/Arkitektur Global Business Gate har tecknat samverkansavtal med BRA Bygg AB för byggnation av kontorsprojektet Global Business Gate som tar plats på den nya halvön vid Masthuggskajen i Göteborg


NCC och Uppsalahem fortsätter sitt samarbete med nya lägenheter.

NCC och Uppsalahem i fortsatt samarbete

Bygg/Arkitektur NCC har inlett ytterligare ett samarbete med Uppsalahem som avser nybyggnation av ett flerbostadshus, Takryttaren, innefattande totalt cirka 175 lägenheter i centrala Uppsala. 70 av lägenheterna är delningsbostäder och ingår i ett nytt koncept som Uppsalahem nu testar.


Credentia bygger åt Sehlhall.

Credentia bygger förskola åt Sehlhall

Bygg/Arkitektur Credentia får uppdraget att bygga den nya förskolan i Älmsta, norr om Norrtälje. Förskolan blir nästa projekt i raden där Credentia och Sehlhall Fastigheter samarbetar.