Image
Till vänster syns det nya förslagets utformning sett från korsningen Södra Vägen/Berzeliigatan. Till höger ett flygfoto med modell av bebyggelsen enligt det nya förslaget.

Bildextra: Sernekes nya vision för omtalade Cirkustomten

Bygg/Arkitektur Det är tredje gången gillt för Serneke som i samarbete med Semrén & Månsson och Mareld arkitekter nu tagit fram ett nytt förslag på utformningen av den omtalade Cirkustomten mitt i centrala Göteborg. Se illustrationerna och läs mer om projektet som Serneke jobbat med ända sedan 2016 då man fick markanvisningen.


Visionsbild av Triangeln i Katrineholm.

Katrineholm under utveckling: Triangeln byggs om

Bygg/Arkitektur Triangeln, en av Katrineholms mest centrala och strategiska platser, ska förvandlas. Området, som ligger i hjärtat av staden och gränsar till tågspåren, Köpmangatan och den nyligen renoverade Vasavägen, kommer att omformas för att framhäva småstadens charm med en nyskapande touch.


Fredrik Mässing, vd för Prisma Properties.

Prisma Properties får grönt ljus i Kungens Kurva

Bygg/Arkitektur Kommunstyrelsen i Huddinge kommun har lämnat ett positivt planbesked avseende fastigheten Segmentet 1 i Kungens Kurva. Beslutet är första steget i ett långsiktigt samarbete där Huddinge kommun och Prisma Properties ska bidra till att utveckla framtidens handelsplats i Kungens Kurva.


Flygvy över Stora Sköndal med omgivning och ny bebyggelse inom etapp 2 i vitt.

1 750 nya bostäder i Söderort mot antagande

Bygg/Arkitektur Den andra etappen i utbyggnaden av Stora Sköndal är nära grönt ljus vilket innebär att bland annat 1 750 nya bostäder, en idrottshall och lokaler för handel och service tillförs stadsdelen som totalt ska växa med 4 500 bostäder.


Aquila.

Akademiska Hus och Västmanlands-Dala nation ingår avtal om studentbostäder i Uppsala

Bygg/Arkitektur Akademiska Hus har ingått ett avtal med Stiftelsen Västmanlands-Dala nations studentbostäder för den pågående byggnationen i Rosendal. Avtalet innebär att stiftelsen blockförhyr 170 lägenheter med plats för 350 studenter och forskarstuderande. Akademiska Hus bygger bostäderna i den nya stadsdelen för att stärka Uppsalas attraktivitet som studentstad.


Kommunen kapar i Tositos och Nordrs bostadsprojekt

Bygg/Arkitektur Antalet bostäder i Göteborgsprojektet minskar med 40 procent och markanvisningen förlängs en tredje gång. Fastighetssverige berättar mer.


Illustration av vinnande förslag för kvarteret A.

Grönt ljus för två klimatneutrala storkvarter

Bygg/Arkitektur HSB och Ikano Bostad har varsin byggrätt i det stor Brunnshögs-projektet för Patentkvarteren som nu går mot ett antagande. Totalt ska 230 nya bostäder byggas inom ett område där bland annat Serneke planerar ett 36 våningar högt blandat kvarter.


Vega i Haninge.

Stena Fastigheter byggstartar i Haninge

Bygg/Arkitektur Stena Fastigheter byggstartar nu bostadsprojekten Juno och Mira i Vega, Haninge kommun. Projekten omfattar totalt 130 lägenheter fördelat på 68 bostadsrätter och 62 hyresrätter.


HET_Acumulatrortank_Liljewall

Liljewall vinner arkitekttävling om Malmös nya landmärke i Norra hamnen

Bygg/Arkitektur Nu står det klart att det är Liljewall som går vinnande ur den arkitekttävling E.ON, i samarbete med Malmö stad, utlyst för den 70 meter höga vattentank som planeras att uppföras i Norra hamnen.


Sernekes markanvisning för den dyrbara Cirkustomten i centrala Göteborg förlängs igen, den här gången till sommaren 2026.

Markanvisningen för Sernekes centrala dyrgrip förlängs igen

Bygg/Arkitektur Sedan 2016 har två arkitektförslag ratats för Sernekes mycket attraktiva mark på den så kallade Cirkustomten mitt i centrala Göteborg och samtidigt har markanvisningen förlängts tre gånger, senaste i juni 2021. Nu måste markanvisningen förlängas ytterligare en gång och det görs även en förändring av villkoren. Fastighetssverige berättar mer.


Internationell Engelska Skolan lämnar Corems fastighet Sätra 1 efter att vårterminen 2024 är avslutad. Nu ska Corem jobba vidare med fastigheten genom bland annat en tillbyggnad.

Så jobbar Corem vidare med Sätra-fastigheten efter IES sorti

Bygg/Arkitektur Internationella Engelska Skolan i Skärholmen kommer att lämna de lokaler på drygt 6 500 kvadratmeter som de hyr av Corem efter vårterminen 2024. Anledningen är att permanent bygglov för skolverksamhet i fastigheten inte beviljas. Corem planerar nu vissa omtag i fastigheten, bland annat en tillbyggnad. Fastighetssverige berättar mer.


Grönt ljus för Västra Tegelbruket i Skövde.

Skövde Science City växer efter domstolsbeslut

Bygg/Arkitektur Mark- och miljööverdomstolen avvisar prövningstillstånd av ärendet gällande detaljplanen för Västra Tegelbruket, Skövde Science City. Det innebär att planen nu vinner laga kraft.


Återbruksparken är byggd med återbrukat material med exempelvis stockmattor.

Fabege öppnar Stockholms första återbrukspark

Bygg/Arkitektur Återbruksparken är en ny satsning som ska bli en central hubb för återbrukade träd, buskar och utomhusmaterial i väntan på att flyttas vidare till nya platser. Återbruksparken är en filial till Fabeges Återbrukshubb i Solna Business Park, med det gemensamma målet att bidra till fungerande återbruksmarknad och minskade klimatutsläpp.


Ellevios industri- och kontorsplaner (mörkblå och ljusblå volymer) i Norra Djurgårdsstaden ska bana väg för bostäder (volymen i vitt till vänster).

Ellevios industri- och kontorsplaner ska bana väg för bostäder

Bygg/Arkitektur Bolaget föreslås få en markanvisning för nybyggnad av en industribyggnad samt kontor på 7 000 kvadratmeter i Hjorthagen. Etablering är också en el i att bereda plats för framtida bebyggelse av närmare 200 bostäder. Fastighetssverige berättar mer om planerna.


Medeon Science Park.

Så vill forskarparken växa i Malmö

Bygg/Arkitektur I måndags fick Wihlborgs två nya hyresgäster till Medeon Science Park, som är en forskningspark inom läkemedelsutveckling, medicinteknik, bioteknik och hälsovård som ägs av Malmö stad och Wihlborgs. Nu står forskningsparken inför en omfattande expansionsfas med en ny detaljplan för området som möjliggör en utökning från 30 000 till cirka 80 000 kvadratmeter för verksamheter inom life science inom några år.


Stockholm Wood City.

Atrium Ljungberg skriver avtal med TL Bygg som inleder byggandet av Stockholm Wood City

Bygg/Arkitektur Byggentreprenören TL Bygg har nyligen tecknat avtal med Atrium Ljungberg om uppförandet av 80 bostadsrättslägenheter på Nobelberget i Sickla. Kvarter 7 blir det första kvarteret på Nobelberget som uppförs i trästomme och därmed startskottet för Stockholm Wood City.


Strängnäs kommunhus.

Peab bygger om kommunhuset i Strängnäs

Bygg/Arkitektur Peab har tecknat avtal om ombyggnation av kommunhuset i Strängnäs. Beställare är Strängnäs Fastighets AB och kontraktssumman uppgår till 240 miljoner svenska kronor.


Kriminalvården får en markanvisningen för ett nytt häkte i Larsboda med plats för 300 intagna.

Här vill Kriminalvården bygga nytt häkte – plats för 300 intagna

Bygg/Arkitektur Kriminalvården får en markanvisning för ett nytt häkte i Larsboda i Farsta. Stora delar av det aktuella området är idag upplåtet med arrende till Skanska och Mathem vars arrenden kommer sägas upp. Fastighetssverige berättar mer om den kommande etableringen.


Dagmar Clough, Gruppledare inom Miljö på Norconsult.

Tuffare naturhänsyn betyder tuffare byggvillkor

Bygg/Arkitektur Naturvärdesinventeringar kan ibland göras på detaljplanerade områden innan byggnation med syftet att skydda den biologiska mångfalden på plats och ta hänsyn till bland annat fridlysta arter. Förra året uppdaterades den svenska NVI-standarden och har nu fått ett bredare perspektiv jämfört med tidigare version. Vad betyder det för de aktörer som vill bygga? Fastighetssverige har talat med Dagmar Clough på Norconsult om ansvar och utmaningar.


Mallbo-området, öster om mässan.

Klarabo och Obos tecknar markanvisningsavtal med Malmö stad

Bygg/Arkitektur Klarabo och Obos har, i partnerskap, sedan tidigare erhållit och kommunicerat en markanvisning inom ramen för Mallbo-projektet. Nu har även ett markanvisningsavtal tecknats med Malmö stad avseende ett helt nytt kvarter öster om Malmömässan i stadsdelen Hyllie.