Image
Mikael Boman, platschef K-Bygg Töreboda.

K-Byggs nya jättebutik slår snart upp portarna i Töreboda

Bygg/Arkitektur I början på februari öppnar K-Bygg Törebodas nya bygghandel. Den nya butiken har mer än dubbelt så stor butiksyta som den gamla, ny bygghall med väl tilltagen drive-in samt nya stora markytor som underlättar för leveranser av byggmaterial i regionen. Fastighetssverige har talat med platschefen Mikael Boman som berättar mer om den nya satsningen.


Skellefteå.

SBB vill bygga 300 lägenheter i Skellefteå

Bygg/Arkitektur Sörböle kan få ett nytt bostadsområde med cirka 300 nya lägenheter. Idag beslutade bygg- och miljönämnden att det ska upprättas en detaljplan för området.


Serneke bygger ut skola i Varberg.

Serneke bygger ut skola i Varberg

Bygg/Arkitektur Serneke ska bygga om och till Trönninge skola i Varberg. Entreprenaden för Varbergs Fastighets AB är värd cirka 39 miljoner kronor.


Det tänkta kvarteret Färjan i Norrtälje kommun.

Nytt kvarter i Norrtälje Hamn får livsmedelsbutik och parkeringsgarage

Bygg/Arkitektur Nästa markanvisning i Norrtälje Hamn är snart klar och det ska bli livsmedelsbutik, kompletterande butikslokaler och parkeringsgarage i två plan under mark.


Bo Larsson är projektchef för Västlänken.

Trafikverket river kontrakt för Västlänken: "Det är ett misslyckande från vår sida"

Bygg/Arkitektur I veckan stod det klart att Trafikverket häver ett kontrakt med den entreprenad som bygger delsträckan av Västlänken vid stationen Haga. Hur mycket det kommer kosta myndigheten är oklart. Bo Larsson som är Västlänkens projektchef från Trafikverket ser all anledning till att vara självkritisk.


White har undersökt vad som skulle locka tillbaka människor till kontoren.

Känga mot aktivitetsbaserade kontor – svenskarna vill ha fasta platser

Bygg/Arkitektur En utmaning som flertalet arbetsgivare brottas med är att få tillbaka sina medarbetare till kontoret efter att de vant sig vid att jobba hemifrån. 35 procent av svenskarna vill inte jobba på sin arbetsplats mer än en till två dagar i veckan, enligt en undersökning som White Arkitekter låtit Novus genomföra. Fasta platser, ett gym och fler avskärmade ytor skulle dock få svenskarna att välja kontoret fler dagar i veckan.


Ny källare under Feskekôrka.

Ny källare under Feskekôrka

Bygg/Arkitektur På utsidan märks inte mycket, men på insidan pågår upprustningen av Göteborgs kanske främsta ikonbyggnad för fullt. Nu görs det plats för ett helt nytt våningsplan när det komplexa arbetet med att gräva för en ny teknikkällare har påbörjats.


Karlstads stadskärna är riksintresse för kulturmiljövården.

Tydligare riksintressen underlättar bostadsbyggande

Bygg/Arkitektur Riksantikvarieämbetet har genomfört en större översyn av riksintresseanspråk för kulturmiljövården, som kan underlätta för bostadsbyggande framöver. Tydligare beskrivningar av riksintressena ska underlätta för fysisk planering och ny- och ombyggnation av bostäder.


Lantmäteriet släpper fri information som kan bli viktig i samhällsplaneringen.

Lantmäteriets information släpps fri – viktigt för samhällsplaneringen

Bygg/Arkitektur Särskilt värdefulla data för samhället ska vara tillgängliga som öppna data. Det har EU-kommissionen nu beslutat. Tidigare avgiftsbelagda data som kartor, adressdata, och flygbilder blir öppna och kostnadsfria.


Hemsös vd Nils Styf.

Hemsö tänker utveckla kommunal grundskola i Hässleholm

Bygg/Arkitektur Hemsö och Hässleholms kommun avser att teckna ett samarbetsavtal för att anpassa tidningen Norra Skånes tidigare lokaler till skolverksamhet.


Vy över S:t Eriks sjukhusområde som det ser ut idag.

Skanskas utveckling minskas – så blir centrala prestigekvarteren

Bygg/Arkitektur 2021 lade Skanska vantarna på ett av de sista stora stadsutvecklingsområdena mitt i centrala Stockholm – kvarteret för S:t Eriks ögonsjukhus. Bolaget köpte området av Region Stockholm och kommer att betala 1,5 miljarder kronor när detaljplanen vunnit laga kraft, något som väntas ske under 2023. Detaljplanen är nu inne på sluttampen och Fastighetssverige kan berätta mer om utformningen och innehållet i områdets omvandling.


Visualisering av planförslaget för Östra Hagastaden.

Efter över 700 yttranden – klartecken närmar sig för stora stadsomvandlingen

Bygg/Arkitektur Utvecklingen av Östra Hagastaden närmar sig ett viktigt godkännande i stadsbyggnadsnämnden och till våren kan satsningen få klartecken i fullmäktige. Fastighetssverige berättar mer.


RO-Gruppen bygger 16 000 kvadrameter kafferosteri.

RO-Gruppen bygger 16 000 kvadrameter kafferosteri

Bygg/Arkitektur Arvid Nordquist är beställare av RO-Gruppens nya kafferosteri i Järfälla.


Logicenters utvecklar ny logistikanläggning i finländska Vanda.

Logicenters utvecklar anläggning åt DSV

Bygg/Arkitektur NREP:s Logicenters köper mark i Vanda i Helsingforsregionen för att utveckla en 11 000 kvadratmeter stor logistikanläggning åt DSV Solutions.


Byggfakta: Ned för bostäder och upp för övrigt byggande i december

Bygg/Arkitektur Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade med 1,0 procent mellan november och december enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet minskade medan övrigt byggande steg. Under 2022 har Byggstartsindikatorn ökat med 3 procent. Bostadsindikatorn har fallit med nästan 24 procent medan Indikatorn för övrigt byggande ökat med drygt 44 procent.


NCC tilldelas kontrakt för vattenverk i norra Stockholm.

NCC tilldelas kontrakt för vattenverk i norra Stockholm

Bygg/Arkitektur NCC har inlett samarbete med Norrvatten för att planera för en utbyggnad av dricksvattenproduktionen i norra Stockholm. En ny anläggning ska komplettera det befintliga vattenverket Görvälnverket i Järfälla i Stockholm och därmed öka produktionskapaciteten av rent dricksvatten.


Tidiga skisser över Skanskas föreslagna utveckling i Brunnshög i Lund.

Skanskas lilla förvärv ska bli storsatsning

Bygg/Arkitektur Skanska gjorde ett litet köp under radarn i somras och nu kan Fastighetssverige berätta om bolagets omfattande planer för fastigheten.


Byggkostnadsindex vände upp igen i december.

Byggkostnadsindex vände upp igen i december

Bygg/Arkitektur Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg mätt både som månads- och årstakt i december. I november var index ned i månadstakt. I årstakt var ökningen den högsta som noterats sedan i oktober 1974.


Pajalabostäder måste ta hand om ett åldrande fastighetsbestånd i kombination med eftersatt underhåll.

Pajalabostäder står inför omfattande underhållsarbete

Bygg/Arkitektur En stor del av Pajala kommuns verksamhetsfastigheter har ett omfattande behov av underhåll. Underhållsskulden består främst av teknisk media i fastigheterna som värme, kyla, ventilation, vatten, avlopp och elinstallationer. De bakomliggande orsakerna är ett åldrande fastighetsbestånd i kombination med eftersatt underhåll. Parallellt med avhjälpande åtgärder arbetar Pajalabostäder AB med att ta fram en hållbar strategi för att beta av de underhållsskulder som finns i beståndet.


Skanska tecknar nya projekt i USA.

Klirr i kassan för Skanska – order på en miljard kronor

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat kontrakt med Virginia State University om att bygga en akademisk byggnad i Petersburg, Virginia, USA. Kontraktet är värt cirka 1 miljard kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2022.