Image

Corem genomför bytesaffär

Transaktioner Corem köper två fastigheter i Halmstad och säljer en fastighet i centrala Stockholm. Transaktionerna sker genom bolagsförsäljningar och genomförs som en bytesaffär med Estancia Fastigheter.
Publicerad den 11 April 2013
Eva Landén. Bild: Corem Property Group
Eva Landén.

Corem förvärvar fastigheterna Fogden 5 och Fogden 6 i Halmstad. Fastigheterna omfattar totalt 30 000 kvadratmeter och består till största del av lager- och logistikytor. Fastigheterna är strategiskt väl belägna nära motorvägen E 6/E 20. Fastigheterna är fullt uthyrda med totalt 17 hyresgäster.

Förvärvet genomförs med bankfinansiering samt Corems samtliga 1 387 388 återköpta stamaktier och 224 903 nyemitterade preferensaktier.

Corem har också avyttrat den centralt belägna kontorsfastigheten Barnhuset 15 i Stockholm. Fastigheten omfattar cirka 1 500 kvadratmeter vilka utgörs av lokaltyper som inte är i linje med Corems strategi.

Corems totala uthyrbara area uppgår efter förvärvet till cirka 871 000 kvadratmeter.

MAQS Law Firm har agerat juridisk rådgivare åt Corem.

- Det är glädjande att kunna genomföra förvärvet i Halmstad genom att använda våra återköpta aktier samt via nyemission av preferensaktier. Avyttringen av kontorsfastigheten i Stockholm City är en fortsättning av den renodling inom fastighetsbeståndet som vi kommunicerat tidigare. Transaktionerna ligger helt i linje med vår strategi där vi ökar fokus mot prioriterade fastighetstyper, säger Eva Landén, vd på Corem.

Relaterade artiklar

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom lager-, logistik och handelsfastigheter, något vi når genom att arbeta långsiktigt och vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster.

Våra fastigheter finns i lägen som är värdefulla för er som hyresgäst, kring Sveriges största städer och logistiska hubbar med närhet till de stora tillfartslederna.

Med drygt 1 380 tkvm i vår fastighetsportfölj kan vi erbjuda en mäng...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastator på väg att köpa av storägare för drygt 100 miljoner

Transaktioner Mats Lundberg och Joachim Kuylenstierna på väg att sälja till Fastator – "kulturskatter" i Åre och Visby.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY